[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 295-304 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه‌ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان‌ نظامی
مژگان محمدی مهر1 ، اسماعیل حسین پور2
1- دکترای برنامه ریزی درسی، دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران.
2- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، پژوهشگر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول). آدرس الکترونیکی:esmaelhosainpoor@gmail.com
چکیده:   (412 مشاهده)
مقدمه: پزشکان به عنوان رهبر و مدیر بخش های مختلف یک بیمارستان به لحاظ اخلاقی به عنوان الگوی دانشجویان و اربا برجوع هستند. بیمارستان از جمله سازما نهایی است که با توجه به ماهیت کاری اش باید به مباحث اخلاقی و تعهد حرفه ای پزشکان حساس باشد.
هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران است.
مواد و رو ش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام پزشکان یک بیمارستان نظامی در شهر تهران بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری اخلاقی، تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی، با طیف پن جگانه لیکرت استفاده شده است. پایایی هر یک از پرسشنامه ها بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/88 ، 0/94 ، 0/82 تائید شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان و معادلات ساختاری به کمک نر مافزار SPSS نسخه Smart ،22 PLS نسخه 2 انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، بین سبک رهبری اخلاقی مدیران بیمارستان با حساسیت اخلاقی پزشکان با ضریب همبستگی 776/ 0 در سطح 01/ 0 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک رهبری اخلاقی مدیران با میزان تعهد حرفه ای پزشکان در بیمارستان با ضریب همبستگی 778/ 0 رابطه معناداری در سطح 01/ 0 وجود دارد. نتایج مطالعه نشان داد الگوی ساختاری پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. بر اساس یافته های پژوهش، وضعیت رهبری اخلاقی پی شبینی کننده ی میزان حساسیت اخلاقی و تعهد حرفه ای است. همچنین، رهبری اخلاقی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم به میانجی گری تعهد حرف های بر حساسیت اخلاقی پزشکان، اثرگذاری مثبت دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، توصیه م یگردد در بیمارستا ن رهبری اخلاقی و جو اخلاقی حاکم باشد تا علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای عملکرد اخلاقی پزشکان و کارکنان، زمینه ی اثرگذاری مثبت بر ارتقای میزان تعهد حرف های و حساسیت اخلاقی در بین پزشکان بیمارستان باشد.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: پزشکان، تعهد حرفه ای، حساسیت اخلاقی، رهبری اخلاقی، مدیران.
متن کامل [PDF 454 kb]   (145 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/6/17 | پذیرش: 1398/8/13 | انتشار: 1398/12/19
فهرست منابع
1. Baghaei R, Zareh H, Aminolshareh S, Moradi Y. The ethical sensitivity of nurses in decision making in Ayatollah Taleghani Hospital, 1391. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2014;11(11):900-6.
2. Safari fard AR, Akrami S. Medical Ethics in the Medical Diagnostic Laboratory. Scientific Journal of the Medical Council of the Islamic Republic of Iran. 2013;31(1):50-60.
3. Kitenana JS. Access to Tourism Market Pro-ject for Sustainable Economic Development of Community around Protected Areas in Natta Mbiso village-Serengeti District: The Open University of Tanzania; 2013.
4. Friedson E. Profession of medicine: A study of the sociology of applied knowledge: University of Chicago Press; 1988.
5. Gabbard GO, Nadelson C. Professional boundaries in the physician-patient relationship. JAMA. 1995;273(18):1445-9. [PubMed]
6. Roberts LW, Dyer AR. Concise guide to ethics in mental health care: American Psychiatric Publishing, Inc.; 2004.
7. Santos S, Norland E. Factors related to commitment of extension professionals in the Dominican Republic: implications for theory and practice. Journal of agricultural education. 1994.
8. Alaghehband A. Organizational Behavior with the Application of Human Resources Hersey and Blanchard: Amir Kabir Publishing; 2015.
9. Zeinabadi HR, Behrangi MR, Naveh Ebrahim AR, Abdulrahim Valiullah F. The role of managers in the academic achievements of boys' elementary school students in Tehran. Transformational Leadership Style Effect Test. J Educational Innovation. 2010;34:89-126.
10. Brown ME, Treviño LK. Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly. 2006;17(6):595-616. [DOI]
11. Kalshoven K, Den Hartog DN, De Hoogh AHB. Ethical Leader Behavior and Big Five Factors of Personality. J Business Ethics. 2010;100(2):349-66. [DOI]
12. Treviño LK, Brown M, Hartman LP. A Qualitative Investigation of Perceived Executive Ethical Leadership: Perceptions from Inside and Outside the Executive Suite. Human Relations. 2016;56(1):5-37. [DOI]
13. Doostar M, Mostaghimi M, Esmaelzadeh M. Ethical Leadership and evaluating the Impact of its Dimension on Organizational Commitment. Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Development). 2015;24(79):24-45
14. Brown ME, Treviño LK, Harrison DA. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2005;97(2):117-34. [DOI]
15. Suddaby R, Gendron Y, Lam H. The organizational context of professionalism in accounting. Accounting, Organizations and Society. 2009;34(3-4):409-27. [DOI]
16. Lutzen K, Nordin C. Modifying autonomy--a concept grounded in nurses' experiences of moral decision-making in psychiatric practice. J Med Ethics. 1994;20(2):101-7. [DOI] [PubMed]
17. Esmaelzadeh F, Abbaszadeh A, Borhani F, Peyrovi H. Ethical Leadership and Organizational Climate: The Experience of Iranian Nurses. Iranian Red Crescent Med J. 2017;19(4). [DOI]
18. Hossein Pour E. The Relation Between Ethical Leadership Style of managers and Teacher's Self-Efficacy and Job Involvement in Sanandaj High schools: Kurdistan University; 2016.
19. Ponnu CH, Tennakoon G. The association between ethical leadership and employee outcomes-the Malaysian case. EJBO-Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 2009;14(12):108-23.
20. Moon YJ. The Effect of Ethical Leadership on Organizational Performances. International Information Institute (Tokyo) Information. 2015;18(6 (A)):2241.
21. Huang L, Paterson TA. Group Ethical Voice. J Management. 2016;43(4):1157-84. [DOI]
22. Mayer DM, Aquino K, Greenbaum RL, Kuenzi M. Who Displays Ethical Leadership, and Why Does It Matter? An Examination of Antecedents and Consequences of Ethical Leadership. Academy of Management J. 2012;55(1):151-71. [DOI]
23. Doukas DJ, McCullough LB, Wear S, Project to R, Integrate Medical Education I. Perspective: Medical education in medical ethics and humanities as the foundation for developing medical professionalism. Acad Med. 2012;87(3):334-41. http://dx.doi.org/10.1097/ACM.0b013e318244728c [PubMed]
24. Ahn SH, Yeom HA. Moral sensitivity and critical thinking disposition of nursing students in Korea. Int J Nurs Pract. 2014;20(5):482-9. [DOI] [PubMed]
25. Lutzen K, Blom T, Ewalds-Kvist B, Winch S. Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals. Nurs Ethics. 2010;17(2):213-24. [DOI] [PubMed]
26. Kim YS, Kang SW, Ahn JA. Moral sensitivity relating to the application of the code of ethics. Nurs Ethics. 2013;20(4):470-8. [DOI] [PubMed]
27. Lin CF, Lu MS, Chung CC, Yang CM. A comparison of problem-based learning and conventional teaching in nursing ethics education. Nurs Ethics. 2010;17(3):373-82. [DOI] [PubMed]
28. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet. 2010;376(9756):1923-58. [DOI]
29. Huang FF, Yang Q, Zhang J, Zhang QH, Khoshnood K, Zhang JP. Cross-cultural validation of the moral sensitivity questionnaire-revised Chinese version. Nurs Ethics. 2016;23(7):784-93. [DOI] [PubMed]
30. Weaver K, Morse J, Mitcham C. Ethical sensitivity in professional practice: concept analysis. J Adv Nurs. 2008;62(5):607-18. [DOI] [PubMed]
31. Engelbrecht AS, Heine G, Mahembe B. The influence of ethical leadership on trust and work engagement: An exploratory study. SA J Industrial Psychology. 2014;40(1). [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M M, E H. The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital. MCS. 2020; 6 (4) :295-304
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-328-fa.html

محمدی مهر مژگان، حسین پور اسماعیل. بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه‌ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان‌ نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (4) :295-304

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-328-fa.htmlدوره 6، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 6.29 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4162