[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 168-175 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش­بینی ولع افراد مصرف‌کننده مواد
نادر حاجلو1 ، شیرین احمدی2 ، رامین غریب زاده* 3
1- دکترای تخصصی روانشناسی، استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  
3- دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ،  اردبیل، ایران.
چکیده:   (1569 مشاهده)
 مقدمه: مصرف مواد تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارد و ولع­ مصرف به عنوان پیش­بینی کننده­ی پیامدهای منفی درمان در برطرف کردن درمان اختلال‌های مصرف مواد مخدر شناخته شده است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش­بینی ولع­ مصرف افراد مصرف‌کننده مواد انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی صورت گرفته است. کلیه افراد مصرف‌ کننده­ مواد که در نیمه اول سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد سرپایی استان کرمانشاه مراجعه کرده و تحت درمان بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 120 نفر از این افراد به روش نمونه ­گیری تصادفی ­خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده ­ها شامل سه پرسش­نامه­ی حس انسجام (Sense­ of Coherence­ هوش شخصی (Personal Intelligence) و ولع ­مصرف (Praving) بود. داده­ های جمع‌آوری ‌شده نیز با استفاده از نرم ­افزار SPSS­ نسخه 25 آزمون­های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح خطای 0/05 تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که ولع ­مصرف با نمره کل حس انسجام، مؤلفه ­های ادراک‌پذیری، مهار پذیری، معناداری و شکل دادن ارتباط منفی و معنادار دارد (0/01<P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 30 درصد از واریانس ولع­ مصرف به وسیله حس انسجام و هوش شخصی تبیین می ­شود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر این اساس حس انسجام و هوش شخصی از متغیرهای مرتبط با ولع ­مصرف می­ باشد که می­توان برای پیشگیری، درمان و کاهش ولع ­مصرف، این متغیرها را مورد هدف قرار داد.
واژه‌های کلیدی: حس انسجام، مصرف ‌کننده مواد، ولع ‌مصرف، هوش شخصی.
متن کامل [PDF 492 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/11/14 | پذیرش: 1398/6/16 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Miller P. Principles of addiction: comprehensive addictive behaviors and disorders: Academic Press; 2013.
2. Uceyler N, Burgmer M, Friedel E, Greiner W, Petzke F, Sarholz M, et al. [Etiology and pathophysiology of fibromyalgia syndrome : Updated guidelines 2017, overview of systematic review articles and overview of studies on small fiber neuropathy in FMS subgroups]. Schmerz. 2017;31(3):239-45. http://dx.doi.org/10.1007/s00482-017-0202-5 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28493226 [DOI] [PubMed]
3. Ahrnsbrak R, Bose J, Hedden SL, Lipari RN, Park-Lee E. Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health. Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration: Rockville, MD, USA. 2017.
4. Kober H, Bolling D. Emotion regulation in substance use disorders. Handbook of emotion regulation. 22014. p. 428-46.
5. Auriacombe M, Dubernet J, Sarram S, Daulouède J, Fatséas M. Traitements pharmacologiques dans les addictions: pour une approche transversale et simplifiée. Traité d'addictologie: Lavoisier Paris; 2016. p. 307-10.
6. Serre F, Fatseas M, Swendsen J, Auriacombe M. Ecological momentary assessment in the investigation of craving and substance use in daily life: a systematic review. Drug Alcohol Depend. 2015;148:1-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.12.024 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637078 [DOI]
7. Bresin K, Verona E. Craving and substance use: Examining psychophysiological and behavioral moderators. Inter J Psychophysiology. 2019;3(18):1-12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2019.03.006 [DOI]
8. Antonovsky A. Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-bass; 1987.
9. Bengtsson-Tops A, Hansson L. The validity of Antonovsky's Sense of Coherence measure in a sample of schizophrenic patients living in the community. J Adv Nurs. 2001;33(4):432-8. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01692.x www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11251730 [DOI] [PubMed]
10. Borchgrevink C. Predicting Alcohol Consumption in Hospitality Populations Using Sense of Coherence. J Tourism & Hospitality Management. 2017;5(1). http://dx.doi.org/10.17265/2328-2169/2017.02.003 [DOI]
11. Arghabaei M, Soleimanian A, Mohammadipour M. The Role of Family Emotional Atmosphere, Sense of Coherence, and Affects in the Prediction of Tendency Toward Substance Use Among University Students. Iranian J Psychiatry & Clinical Psychology. 2018. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.24.3.310 [DOI]
12. Najder A. Sense of Coherence, Smoking Status, Biochemical Cardiovascular Risk Factors and Body Mass in Blue Collar Workers-Short Report. Am J Mens Health. 2018;12(4):894-9. http://dx.doi.org/10.1177/1557988317748393 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29313407 [DOI] [PubMed]
13. Grevenstein D, Bluemke M, Nagy E, Wippermann C, Kroeninger-Jungaberle H. Sense of coherence and substance use: Examining mutual influences. Personality and Individual Differences. 2014;64:52-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.02.017 [DOI]
14. Mayer JD, Panter AT, Caruso DR. Does personal intelligence exist? Evidence from a new ability-based measure. J Pers Assess. 2012;94(2):124-40. http://dx.doi.org/10.1080/00223891.2011.646108 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22339306 [DOI] [PubMed]
15. Allen JL. Personal Intelligence and Learning about Personality in Everyday Life. 2017.
16. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR. TARGET ARTICLES: "Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications". Psychological Inquiry. 2004;15(3):197-215. http://dx.doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02 [DOI]
17. Dumitrescu AL, Badiṭã D, Dogaru CB, Toma C, Duṭã C. The Association of Social Desirability and Social Intelligence with Smoking among Undergraduates. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;159:552-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.423 [DOI]
18. Ahmadi S, Yaghouti H, Fallahi V. The role of ethical enthusiasm and social intelligence in predicting the craving of drug users. J of Research in Addiction Research. 2017;11(44):155-68.
19. Raisjouyan Z, Talebi M, Ghasimi Shahgaldi F, Abdollahian E. Investigating the effect of emotional intelligence on the addiction relapse after quitting. Asia Pacific J Med Toxicology. 2014;3(1):27-30.
20. Luminet O, Cordovil de Sousa Uva M, Fantini C, de Timary P. The association between depression and craving in alcohol dependency is moderated by gender and by alexithymia factors. Psychiatry Res. 2016;239:28-38. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.02.062 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27137959 [DOI] [PubMed]
21. Delavar A. Theoretical and scientific resources of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd publication; 2006.
22. Somoza E, Dyrenforth S, Goldsmith J, Mezinskis J, Cohen M, editors. In search of a universal drug craving scale. annual meeting of the American Psychiatric Association, Miami, FL; 1995.
23. Basharpoor S. Relationships between cognitive emotion regulation and effortful control with severity of dependence and craving in people with substance dependency. J of Substance Abuse Addiction Research. 2014;7(28):131-46.
24. Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science & Medicine. 1993;36(6):725-33. http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(93)90033-z [DOI]
25. Rohani C, Khanjari S, Abedi HA, Oskouie F, Langius-Eklof A. Health index, sense of coherence scale, brief religious coping scale and spiritual perspective scale: psychometric properties. J Adv Nurs. 2010;66(12):2796-806. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05409.x www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20722813 [DOI] [PubMed]
26. Lustig DC, Rosenthal DA, Strauser DR, Haynes K. The Relationship Between Sense of Coherence and Adjustment in Persons with Disabilities. Rehabilitation Counseling Bulletin. 2016;43(3):134-41. http://dx.doi.org/10.1177/003435520004300302 [DOI]
27. Vifladt A, Simonsen BO, Lydersen S, Farup PG. The association between patient safety culture and burnout and sense of coherence: A cross-sectional study in restructured and not restructured intensive care units. Intensive Crit Care Nurs. 2016;36:26-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2016.03.004 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27212614 [DOI] [PubMed]
28. Mahammadzadeh A, Poursharifi H, Alipour A. Validation of Sense of Coherence (SOC) 13-item scale in Iranian sample. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2010;5:1451-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.306 [DOI]
29. Mayer JD, Allen JL. A Personality Framework for the Unification of Psychology. Review of General Psychology. 2013;17(2):196-202. http://dx.doi.org/10.1037/a0032934 [DOI]
30. Nilsson KW, Starrin B, Simonsson B, Leppert J. Alcohol-related problems among adolescents and the role of a sense of coherence. Inter J Social Welfare. 2007;16(2):159-67. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2397.2006.00452.x [DOI]
31. Eriksson M, Lindstrom B, Lilja J. A sense of coherence and health. Salutogenesis in a societal context: Aland, a special case? J Epidemiol Community Health. 2007;61(8):684-8. http://dx.doi.org/10.1136/jech.2006.047498 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630366 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajloo N, Ahmadi S, Gharibzadeh R. The Role of Sense of Coherence and Personal Intelligence in Prediction the Craving of Substance Abusers. MCS. 2020; 7 (2) :168-175
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-246-fa.html

حاجلو نادر، احمدی شیرین، غریب زاده رامین. نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش­بینی ولع افراد مصرف‌کننده مواد. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (2) :168-175

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-246-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4299