[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 117-126 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تطابق بین رسته و شغل بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان یک سازمان نظامی
محسن ملاهادی1 ، محمد علی خوشنویس2 ، محمدمهدی سالاری* 3
1- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
3- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، انسیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
چکیده:   (539 مشاهده)
مقدمه:  نیروهای نظامی به لحاظ مأموریت ویژه­ای که دارند در معرض تنیدگی­های بیشتری قرار دارند که می ­تواند منجر به افزایش فرسودگی شغلی آنان گردد.
هدف: این مطالعه با هدف مقایسه فرسودگی شغلی کارکنان یک سازمان نظامی با توجه به تطابق و هماهنگی بین رسته و شغل آنان انجام شد.
مواد و روش­ ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان یک سازمان نظامی بود که به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه 22 سؤالی فرسودگی شغلی ماسلاچ(Maslach Burnout Inventory)  و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (36SF) استفاده شده بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزار   SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش تعداد 1209 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که میانگین سنی افراد (7/1±) 36/5 سال می‌باشد که 96 درصد آن­ها مذکر بودند. از نظر وضعیت استخدامی بیشترین فراوانی افراد (89/5 درصد) به صورت نظامی و 10/5 درصد استخدامی آن­ها کارمندی بود. از نظر فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی با 54/6 درصد، بعد مسخ شخصیت با 56/6 درصد در پایین­ترین سطح امّا از نظر احساس کفایت شخصی با 57/9 درصد در بالاترین وضعیت قرار داشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی اکثریت افراد در کل متوسط به بالا بود. بین ابعاد فرسودگی شغلی و متغیر کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اختلاف معنی‌دار است (0/05P<).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت تطابق رسته و شغل در نیروهای نظامی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی، فرماندهان نظامی با در نظر گرفتن این تطابق می‌توانند منجر به افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی و در نتیجه کاهش فرسودگی شغلی در نیروهای نظامی شوند.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، کارکنان نظامی، تطابق، رسته، شغل.
متن کامل [PDF 535 kb]   (143 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/2/31 | پذیرش: 1399/4/14 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Marzabadi A. Relationship of physical and psychological signs with stress in military personnel. J Behav Sci. 2009;3(3):243-8.
2. Iacovides A, Fountoulakis KN, Kaprinis S, Kaprinis G. The relationship between job stress, burnout and clinical depression. J Affective Disorders. 2003;75(3):209-21. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-0327(02)00101-5 [DOI]
3. Martinussen M, Richardsen AM, Burke RJ. Job demands, job resources, and burnout among police officers. J Criminal Justice. 2007;35(3):239-49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.03.001 [DOI]
4. Abdi F, Khaghanizade M, Sirati M. Determination of the amount Burnout in Nursing Staff. J Behav Sci. 2008;2(1):51-9.
5. Palfi I, Nemeth K, Kerekes Z, Kallai J, Betlehem J. The role of burnout among Hungarian nurses. Int J Nurs Pract. 2008;14(1):19-25. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2007.00662.x www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190480 [DOI] [PubMed]
6. Raeissi P, Tavakoli G. Impact of occupational stress on mental health and job performance in hospital managers and matrons. J Hakim. 2003;5(4):248-55.
7. Euwema MC, Kop N, Bakker AB. The behaviour of police officers in conflict situations: how burnout and reduced dominance contribute to better outcomes. Work & Stress. 2004;18(1):23-38. http://dx.doi.org/10.1080/0267837042000209767 [DOI]
8. Regehr C, Hemsworth D, Leslie B, Howe P, Chau S. Predictors of post-traumatic distress in child welfare workers: a linear structural equation model. Children and Youth Services Review. 2004;26(4):331-46. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2004.02.003 [DOI]
9. Abedi L, Mazruee H. Individual factors affecting military forces job satisfaction. J Military Med. 2010;12(1):45-9.
10. Wilcox V. Burnout in military personnel. Military Psychiatry: Preparing in Peace for War. 31. 2000.
11. Zandi A, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. Abundance of depression, anxiety and stress in militant Nurses. J Mil Med. 2011;13(2):103-8.
12. Ahmadi K, Alireza K. Stress and Job Satisfaction among Air Force Military Pilots. J Social Sci. 2007;3(3):159-63. http://dx.doi.org/10.3844/jssp.2007.159.163 [DOI]
13. Galovski T, Lyons JA. Psychological sequelae of combat violence: A review of the impact of PTSD on the veteran's family and possible interventions. Aggression & Violent Behavior. 2004;9(5):477-501. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-1789(03)00045-4 [DOI]
14. Campbell C, Rothmann S. A psychometric assessment of the Maslach Burnout Inventory (General Survey) in a customer-service environment. Management Dynamics: Journal of the Southern African Institute for Management Scientists. 2005;14(2):16-28.
15. Cimiotti JP, Aiken LH, Sloane DM, Wu ES. Nurse staffing, burnout, and health care-associated infection. Am J Infect Control. 2012;40(6):486-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2012.02.029 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854376 [DOI] [PubMed]
16. Lynch J. Burnout and engagement in probationary police officers: A scoping paper: Australasian Centre for Policing Research; 2007.
17. Van Tonder CL, Williams C. Exploring the origins of burnout among secondary educators. SA Journal of Industrial Psychology. 2009;35(1). http://dx.doi.org/10.4102/sajip.v35i1.762 [DOI]
18. Glasberg AL, Eriksson S, Norberg A. Burnout and 'stress of conscience' among healthcare personnel. J Adv Nurs. 2007;57(4):392-403. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04111.x www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291203 [DOI] [PubMed]
19. He N, Zhao J, Ren L. Do race and gender matter in police stress? A preliminary assessment of the interactive effects. J Criminal Justice. 2005;33(6):535-47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.08.003 [DOI]
20. 20. Pines A, Keinan G. Stress and burnout: The significant difference. Personality and Individual Differences. 2005;39(3):625-35. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2005.02.009
21. Hallberg UE, Sverke M. Construct Validity of the Maslach Burnout Inventory: Two Swedish Health Care Samples. European J Psychological Assessment. 2004;20(4):320-38. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759.20.4.320 [DOI]
22. Maslach C, Jackson SE, Leiter MP, Schaufeli WB, Schwab RL. Maslach burnout inventory: Consulting psychologists press Palo Alto, CA; 1986.
23. Maslach C, Schaufeli W. Historical and conceptual development of burnout. Professional burnout: Recent developments in theory and research. 2017:1-16. http://dx.doi.org/10.4324/9781315227979-1 [DOI]
24. Campos J, Zucoloto M, Bonafé F, Jordani P, Maroco J. Reliability and validity of self-reported burnout in college students: A cross randomized comparison of paper-and-pencil vs. online administration. Computers in Human Behavior. 2011;27(5):1875-83. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2011.04.011
25. 25. Korunka C, Tement S, Zdrehus C, Borza A. Burnout: Definition, recognition and prevention approaches: Boit; 2010.
26. Längle A. Burnout–Existential meaning and possibilities of prevention. European Psychotherapy. 2003;4(1):107-21.
27. Gelfand DV, Podnos YD, Carmichael JC, Saltzman DJ, Wilson SE, Williams RA. Effect of the 80-hour workweek on resident burnout. Arch Surg. 2004;139(9):933-8; discussion 8-40. http://dx.doi.org/10.1001/archsurg.139.9.933 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15381609 [DOI] [PubMed]
28. Mirzaei G, Fathi Ashtiani A, Mehrabi H, Ahmadi K. Main factors dctcrminant effccting on job satisfaction in officcrs in a military unit. Journal Mil Med. 2006;8(1):69-77.
29. Chou HW, Tzeng WC, Chou YC, Yeh HW, Chang HA, Kao YC, et al. Psychological morbidity, quality of life, and self-rated health in the military personnel. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:329-38. http://dx.doi.org/10.2147/NDT.S57531 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24570587 [DOI] [PubMed]
30. Zaki M. Quality of life and its relationship with self-esteem in male and female students of Isfahan University. Iranian J psychiatry & clinical psychology. 2008;13(4):416-9.
31. Bigdeli E. Rahimiyan boger A, Najafi M. health clinical psychology. Semnan: Semnan of university. 2012:35-48.
32. Tamizi Z, Ranjbar F, Yaghmaee F, Alavimajd H, Fallahi Khoshknab M. Assessment of relationship between quality of life and coping strategies in schizophrenic patients in refer to psychiatric clinics of educational hospitals of Tehran. J Rehabilitation. 2013;13(4):124-31.
33. Rahimi A, Ahmadi F, Gholyaf M. Effects of applying continuous care model on quality of life in hemodialysis patients. Razi J Med Sci. 2006;13(52):123-34.
34. Palmer JR, Adams-Campbell LL, Boggs DA, Wise LA, Rosenberg L. A prospective study of body size and breast cancer in black women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16(9):1795-802. http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-07-0336 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17855697 [DOI] [PubMed]
35. Ghanjal A, Motaghi M, Sedigh N. Comparison of distribution of physically induced joints pain in military and non-military patients. J Mil Med. 2008;9(4):283-7.
36. Ghanjal A, Motaqhey M, Sadigh N. The relation between job and field of work with spine discopathies in male military personnel. J Mil Med. 2008;10(2):107-12.
37. Shahhosseini M, Vaez Mousavi S. Comparing job burnout and quality of life in physically active and inactive military personnel. J Mil Med. 2017;19(2):158-68.
38. Golubic R, Milosevic M, Knezevic B, Mustajbegovic J. Work-related stress, education and work ability among hospital nurses. J Adv Nurs. 2009;65(10):2056-66. [DOI] [PubMed]
39. Ebrahimi H, Navidian A, Ameri M, Sadeghi M. Burnout, dimensions and its related factors in the operational staff of medicine emergency. J Health Promotion Management. 2014;3(3):16-26.
40. Zargar Balaye Jame S, Alimoradnori M. Investigating Job Burnout and Its Dimensions in the Personnel of Selected Military Clinics in Tehran in 2018. J Mil Med. 2019;21(1):82-90.
41. Zargar Balaye Jame S, Daneshvar A. The Relationship Between Job Burnout and Its Dimensions with Job Stress in Isfahan University of Medical Sciences in 2018. J Hospital. 2018;17(3):87-99.
42. Filian E. Evaluation of burnout and its correlation with coping mechanisms in nurses of educational hospitals of Tehran [dissertation]. Tehran Univ Med Sci. 1993;45.
43. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14(3):875-82. http://dx.doi.org/10.1007/s11136-004-1014-5 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022079 [DOI] [PubMed]
44. Millum J, Wendler D, Emanuel EJ. Declaration of Helsinki and protection for vulnerable research participants--reply. JAMA. 2014;311(12):1252-3. http://dx.doi.org/10.1001/jama.2014.1281 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24668114 [DOI] [PubMed]
45. Anisi J, Eskandari M, Ghorbani Z, Abdolmohammadi E. Personal and organizational factors related to job burnout in naval personnel. 2010.
46. Hoseinpourfard M, Rafati H, Babamahmoudi S. Job Stress and the Efficacy of Selected Military Managers. J Mil Med. 2013;15(1):51-8.
47. Shahmoradi S, Moafi Madani A. Factors related to Job burnout in Military occupations in Iran. Nurse and physician in combat. 2018;20(6):80-6.
48. Shamsi A, Refahi A, Malmir M, Mollahadi M, Ebadi A. Comparison of quality of life in military personnel with and without hypertension. 2012.
49. Shirani A, Baghaei A. The causes of failure to control hypertension in population aged over 65. J Qazvin Univ Med Sci. 2005;35(35):8-14.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Research code: 1201/61
Ethics code: IR.BMSU.REC.1393.1201.61XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mollahadi M, Khoshnevis M A, Salaree M M. The Effect of Matching Between Job and Occupation on Job Burnout and Quality of Life in Employees of a Military Organization. MCS. 2020; 7 (2) :117-126
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-386-fa.html

ملاهادی محسن، خوشنویس محمد علی، سالاری محمدمهدی. تأثیر تطابق بین رسته و شغل بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان یک سازمان نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (2) :117-126

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-386-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4299