[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 96-105 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر تمرینات تنفسی کنترل شده بر میزان اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی در بیمارستان های منتخب نظامی
داریوش عبدی1 ، فاطمه کلروزی 2، مریم نظام زاده3 ، سید امیر حسین پیشگویی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (306 مشاهده)
مقدمه: اضطراب و تغییر در میزان اکسیژن شریانی از علایم و عوارض شایع در بیماران مبتلا به بیمــاری مزمـن انسـدادی ریـه می باشد که باعث افزایش بستری مجدد و افت کیفیت زندگی در این بیماران می باشد.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تمرینات تنفسی کنترل شده بر میزان اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در ان 60  بیمار مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی بستری در بیمارستان های منتخب آجا در نیمه ی اول سال 1398 وارد نمونه ها شدند. ( دو گروه 30 نفری مداخله و کنترل ).. جهت جمع آوری داده­ ها از پرسشنامه­ اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش اضطراب بک و دستگاه پالس اکسی متر استفاده شد. در گروه مداخله به مدت 4 روز تمرینات تنفسی کنترل شده انجام شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: میانگین نمرات کل اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت ولی در مقایسه میانگین این دو متغیر بعد از مداخله با استفاده از آزمون تی- نمونه های مستقل اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (0/001P<).
بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان داد که تمرینات تنفسی کنترل شده می تواند در کاهش اضطراب و بهبود سطح اشباع اکسیژن شریانی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی موثر باشد ، لذا، توصیه می شود توسط پرستاران به عنوان یکی از مداخلات پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.
 
 
واژه‌های کلیدی: تمرینات تنفسی، اضطراب، اشباع اکسیژن شریانی، بیماری مزمن انسدادی ریوی.
متن کامل [PDF 482 kb]   (99 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/25 | پذیرش: 1399/1/27 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Lareau SC, Fahy B, Meek P, Wang A. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Am J Respir Crit Care Med. 2019;199(1):P1-P2. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.1991P1 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30592446 [DOI] [PubMed]
2. Crighton EJ, Ragetlie R, Luo J, To T, Gershon A. A spatial analysis of COPD prevalence, incidence, mortality and health service use in Ontario. Health reports. 2015; 26(3): 10.
3. Lee YM. Chronic obstructive pulmonary disease: respiratory review of 2014. Tuberc Respir Dis (Seoul). 2014;77(4):155-60. http://dx.doi.org/10.4046/trd.2014.77.4.155 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25368660 [DOI] [PubMed]
4. May SM, Li JT. Burden of chronic obstructive pulmonary disease: healthcare costs and beyond. Allergy Asthma Proc. 2015;36(1):4-10. http://dx.doi.org/10.2500/aap.2015.36.3812 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25562549 [DOI] [PubMed]
5. Quaderi SA, Hurst JR. The unmet global burden of COPD. Glob Health Epidemiol Genom. 2018;3:e4. http://dx.doi.org/10.1017/gheg.2018.1 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29868229 [DOI] [PubMed]
6. Mirshekari N, Vali L. A Survey on the Health Status of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Kerman in 2016. J Military Med. 2018;20(4):391-401.
7. Rennard SI, Locantore N, Delafont B, Tal-Singer R, Silverman EK, Vestbo J, et al. Identification of five chronic obstructive pulmonary disease subgroups with different prognoses in the ECLIPSE cohort using cluster analysis. Ann Am Thorac Soc. 2015;12(3):303-12. http://dx.doi.org/10.1513/AnnalsATS.201403-125OC www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25642832
8. Antoniu SA, Petrescu E, Stanescu R, Anisie E, Boiculese L. Impact of fatigue in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from an exploratory study. Ther Adv Respir Dis. 2016;10(1):26-33. http://dx.doi.org/10.1177/1753465815617707 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26596633 [DOI] [PubMed]
9. Janssen DJ, Wouters EF, Spruit MA. Psychosocial consequences of living with breathlessness due to advanced disease. Curr Opin Support Palliat Care. 2015;9(3):232-7. http://dx.doi.org/10.1097/SPC.0000000000000146 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26125305 [DOI] [PubMed]
10. Tselebis A, Pachi A, Ilias I, Kosmas E, Bratis D, Moussas G, et al. Strategies to improve anxiety and depression in patients with COPD: a mental health perspective. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016;12:297-328. http://dx.doi.org/10.2147/NDT.S79354 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26929625 [DOI] [PubMed]
11. Mi E, Mi E, Ewing G, Mahadeva R, Gardener AC, Holt Butcher H, et al. Associations between the psychological health of patients and carers in advanced COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:2813-21. http://dx.doi.org/10.2147/COPD.S139188 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29033562 [DOI] [PubMed]
12. Willgoss TG, Yohannes AM. Anxiety Disorders in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review. Respiratory Care. 2012. http://dx.doi.org/10.4187/respcare.01862 [DOI]
13. Hosseini S, Rezazadeh R, Karimani M. Study on prevalence of panic attack and the rate of anxiety in the patients under examination of pulmonary performance in Imam khomeini hospital. J Mazandaran Univ Med Sci. 2003;13(38):59-66.
14. Amiri H, Monzer K, Nugent K. The Impact of Anxiety on Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Psychology. 2012;03(10):878-82. http://dx.doi.org/10.4236/psych.2012.310132 [DOI]
15. Gado O, Basiony L, Ibrahim M, Shady I, Affara N. Anxiety-depressive Symptoms in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Impact on Outcome. J Depression & Anxiety. 2015;04(02). http://dx.doi.org/10.4172/2167-1044.1000181 [DOI]
16. Wells JM, Estepar RS, McDonald MN, Bhatt SP, Diaz AA, Bailey WC, et al. Clinical, physiologic, and radiographic factors contributing to development of hypoxemia in moderate to severe COPD: a cohort study. BMC Pulm Med. 2016;16(1):169. http://dx.doi.org/10.1186/s12890-016-0331-0 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27903260 [DOI] [PubMed]
17. Miłkowska - Dymanowska J, Białas AJ, Górski P, Piotrowski WJ. The evaluation of home oxygen saturation for prediction of acute exacerbations of COPD. 2017:PA1101. http://dx.doi.org/10.1183/1393003.congress-2017.PA1101 [DOI]
18. Milkowska-Dymanowska J, Bialas AJ, Obrebski W, Gorski P, Piotrowski WJ. A pilot study of daily telemonitoring to predict acute exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Med Inform. 2018;116:46-51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.04.013 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29887234 [DOI] [PubMed]
19. Kent BD, Mitchell PD, McNicholas WT. Hypoxemia in patients with COPD: cause, effects, and disease progression. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2011;6:199-208. http://dx.doi.org/10.2147/COPD.S10611 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21660297 [DOI] [PubMed]
20. Weldam SWM, Schuurmans MJ, Zanen P, Heijmans M, Sachs APE, Lammers JJ. The effectiveness of a nurse-led illness perception intervention in COPD patients: a cluster randomised trial in primary care. ERJ Open Res. 2017;3(4). http://dx.doi.org/10.1183/23120541.00115-2016 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29250529 [DOI] [PubMed]
21. Moradyan T, Farahani M, Mohammadi N, Jamshidi R. The effect of planned breathing exercises on oxygenation in patients after coronary artery bypass surgery. Iranian J Cardiovascular Nurs. 2012;1(1):8-14.
22. Gosselink R. Controlled breathing and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). J Rehabil Res Dev. 2003;40(5 Suppl 2):25-33. http://dx.doi.org/10.1682/jrrd.2003.10.0025 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15074451 [DOI] [PubMed]
23. Sakhaei S, Sadagheyani HE, Zinalpoor S, Markani AK, Motaarefi H. The Impact of Pursed-lips Breathing Maneuver on Cardiac, Respiratory, and Oxygenation Parameters in COPD Patients. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(10):1851-6. http://dx.doi.org/10.3889/oamjms.2018.407 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30455761 [DOI] [PubMed]
24. Izadi Oonji F, Miranzadeh S, Afazel M, Akbari H. The effect of breath training on arterial O2 sat and respiratory rhythms in patients with chronic obstructive pulmonary diseases. SJKUMS. 2006;11(3):35-43.
25. Valenza MC, Valenza-Pena G, Torres-Sanchez I, Gonzalez-Jimenez E, Conde-Valero A, Valenza-Demet G. Effectiveness of controlled breathing techniques on anxiety and depression in hospitalized patients with COPD: a randomized clinical Trial. Respir Care. 2014;59(2):209-15. http://dx.doi.org/10.4187/respcare.02565 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23882107 [DOI] [PubMed]
26. Zakerimoghaddam M, Shaban M, Kazemnejhad A, Tawassoli K. The Effect of Applying Respiratory Exercise on Fatigue in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Hayat Journal. 2006;12(3):17-25.
27. Beck A, Steer R. Relationship between the beck anxiety inventory and the Hamilton anxiety rating scale with anxious outpatients. J Anxiety Disorders. 1991;5(3):213-23. http://dx.doi.org/10.1016/0887-6185(91)90002-b [DOI]
28. Rafiei M, Seifi A. An investigation into the reliability and validity of beck anxiety inventory among the university students. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2013;7(27):37-46.
29. Kaviani H, Mousavi A. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran Univ Med J. 2008;66(2):136-40.
30. Khesht-Masjedi M, Omar Z, Masoleh S. Psychometrics properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory in North of Iranian adolescents. Inter J Educat & Psycho Res. 2015;1(2):145. http://dx.doi.org/10.4103/2395-2296.152233 [DOI]
31. Mohammadi F, Jowkar Z, Reza Khankeh H, Fallah Tafti S. Effect of home-based nursing pulmonary rehabilitation on patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomised clinical trial. Br J Community Nurs. 2013;18(8):398, 400-3. http://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2013.18.8.398 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24225475 [DOI] [PubMed]
32. Evin A, Khojasteh F, Ansari H. The Effect of Hatha Yoga on Anxiety and Self-Efficacy of Primiparous Women in Labor. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery. 2019;9(1):3546-59.
33. Saifi F, Ali Akbari F, Aein F, Drees F. The Effect of Breathing Intervention on Anxiety Levels of Patients Undergoing Hemodialysis. J Clin Nurs & Midwif. 2018;7(2):170-9.
34. Sari N. Effect of self efficacy pursed lip breathing to decrease tightness and improved oxygen saturation in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Inter J Med Res & Health Sci. 2016;5(3):17-21.
35. Aghili S, Afzali S. The Effect of Yoga Yoga Breathing Exercises on chronic Low Pain, Anxiety, Psychological and Physical Well-being of Women with MS. Health Psychology. 2017;5(20):109-24.
36. Mousavi A, Zehtab-Najafi A, VaezMousavi M. Effects of Yoga techniques on reducing mental symptoms of immobility syndrome in elderly women. Rehabilit Med. 2014;2(4).
37. Amini M, Gholami M, Aabed Natanzi H, Shakeri N, Haddad H. Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Iranian J Ageing. 2019;14(3):332-41.
38. Ubolnuar N, Tantisuwat A, Thaveeratitham P, Lertmaharit S, Kruapanich C, Mathiyakom W. Effects of Breathing Exercises in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Rehabil Med. 2019;43(4):509-23. http://dx.doi.org/10.5535/arm.2019.43.4.509 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31499605 [DOI] [PubMed]
39. Khoshkesht S, Zakerimoghadam M, Ghiyasvandian S, Kazemnejad A, Hashemian M. Effect of Pulmonary Rehabilitation Program on Severity of Symptoms in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Preventive Care in Nurs & Midwif J. 2015;5(1):23-36.
40. Mohammadi BolbolanAbad H, Yazdan Nik A, MirMohammad Sadeghi M, Khalifeh Zadeh A. The Effect of Deep Breathing Exercise on arterial blood gases after coronary artery bypass Graftingg (CABG). J Research Develop Nurs & Midwif.10:99-104.
41. Urell C, Emtner M, Hedenstrom H, Tenling A, Breidenskog M, Westerdahl E. Deep breathing exercises with positive expiratory pressure at a higher rate improve oxygenation in the early period after cardiac surgery--a randomised controlled trial. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;40(1):162-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcts.2010.10.018 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21146420 [DOI] [PubMed]
42. Yanez-Brage I, Pita-Fernandez S, Juffe-Stein A, Martinez-Gonzalez U, Pertega-Diaz S, Mauleon-Garcia A. Respiratory physiotherapy and incidence of pulmonary complications in off-pump coronary artery bypass graft surgery: an observational follow-up study. BMC Pulm Med. 2009;9:36. [DOI] [PubMed]
43. Mohammadimirzaei R, Mirdar S. Effect of inspiratory muscle training at high altitude on energy cost, arterial oxygen saturation and 1500m performance of national team's endurance runners. Physiology of Sport and Exercise. 2016;9(2):1435-46.
44. Westerdahl E, Lindmark B, Eriksson T, Friberg O, Hedenstierna G, Tenling A. Deep-breathing exercises reduce atelectasis and improve pulmonary function after coronary artery bypass surgery. Chest. 2005;128(5):3482-8. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1398.203


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

D A A, F K, M N, SAH P. The Effect of Controlled Breathing Exercises on Anxiety and Arterial Oxygen Saturation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease the Military Specialist Hospitals. MCS. 2020; 7 (2) :96-105
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-365-fa.html

عبدی داریوش، کلروزی فاطمه، نظام زاده مریم، پیشگویی سید امیر حسین. بررسی تأثیر تمرینات تنفسی کنترل شده بر میزان اضطراب و اشباع اکسیژن شریانی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی در بیمارستان های منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (2) :96-105

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-365-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256