[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 106-116 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر نرم‌افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه بر وضعیت کیفیت زندگی نظامیان مبتلابه فشار خون بالا
فرشته فلاح1، سیده اعظم سجادی* 2، سید امیرحسین پیشگویی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- دکترای تخصصی پرستاری، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (608 مشاهده)
مقدمه: فشار خون بالا منجر به افت کیفیت زندگی مبتلایان می‌شود و این مقوله در بین نظامیان به عنوان اقشار کلیدی جامعه در حفظ امنیت کشور حائز اهمیت است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه بر وضعیت کیفیت زندگی نظامیان مبتلا به فشار خون‌ بالا انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی 66 فرد نظامی مبتلا به فشار خون بالا در سال 1398 در دو گروه آزمون (دریافت‌کننده نرم‌افزار آموزشی تلفن همراه) و کنترل (بدون دریافت نرم‌افزار) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (36- SF) بود که قبل و 6 هفته پس از مداخله بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه ‌‌و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد (0/05P<).
یافته‌ها:بر اساس نتیجه آزمون ویلکاکسون، در گروه کنترل بین کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت (0/083 =P)؛ اما در گروه آزمون، اختلاف آماری معناداری در کیفیت زندگی بین دو زمان قبل و بعد از مداخله دیده شد (0/0001 -=P) نتیجه آزمون من ویتنی حاکی از عدم وجود اختلاف آماری معنادار در کیفیت زندگی مبتلایان،  بین دو گروه آزمون و کنترل  درمرحله قبل از مداخله بود ولی بعد از مداخله این اختلاف معنادار بود (0/0001 =P). به‌ نحوی ‌که میزان افزایش کیفیت زندگی در گروه آزمون با اختلاف چشمگیری بیش از گروه کنترل بود (0/001 = P).
بحث ‌و نتیجه‌گیری: از آنجایی که  نرم افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه تأثیر معناداری در افزایش سطح کیفیت زندگی نظامیان  مبتلا به پرفشاری خون داشته است، بنابراین استفاده از آن در  این گروه از مبتلایان توصیه می شود.
کد کارآزمایی بالینی: 1N20190626044026 IRCT
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، فشار خون، نرم‌افزار مبتنی بر تلفن همراه، نظامیان.
متن کامل [PDF 487 kb]   (162 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/13 | پذیرش: 1399/2/4 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Almirall D, Nahum-Shani I, Sherwood NE, Murphy SA. Introduction to SMART designs for the development of adaptive interventions: with application to weight loss research. Transl Behav Med. 2014;4(3):260-74. http://dx.doi.org/10.1007/s13142-014-0265-0 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25264466 [DOI] [PubMed]
2. Bengtsson U, Kasperowski D, Ring L, Kjellgren K. Developing an interactive mobile phone self-report system for self-management of hypertension. Part 1: patient and professional perspectives. Blood Press. 2014;23(5):288-95. http://dx.doi.org/10.3109/08037051.2014.883203 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24564289 [DOI] [PubMed]
3. Figueiredo TC, Andrade A. Quality of life in hypertensive patients. J Educ Sci Psychol. 2014;4(2):112-24.
4. Janghorbani M, Amini M, Willett WC, Mehdi Gouya M, Delavari A, Alikhani S, et al. First nationwide survey of prevalence of overweight, underweight, and abdominal obesity in Iranian adults. Obesity (Silver Spring). 2007;15(11):2797-808. http://dx.doi.org/10.1038/oby.2007.332 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18070771 [DOI] [PubMed]
5. Organization WH. Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world: World Health Organization; 2019.
6. Bhola RM, Mahakud GC. A qualitative analysis of social networking usage. Inter J Research & Development of Health. 2014;2(1):34-44.
7. Farajzadeh D, Tavakoli R, Rafati H. Investigation on knowledge of commanders and managers of one of the Military forces about the nutrition of military personnel in 1384. J Mil Med. 2008;10(1):45-50.
8. Tzeng DS, Chung WC, Fan PL, Lung FW, Yang CY. Psychological morbidity, quality of life and their correlations among military health care workers in Taiwan. Ind Health. 2009;47(6):626-34. http://dx.doi.org/10.2486/indhealth.47.626 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19996538 [DOI] [PubMed]
9. Wu DM, Chu NF, Lin YS, Lai HR. Aggregation of adverse behaviors and its affecting factors among young military conscripts in Taiwan. Addict Behav. 2007;32(6):1302-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2006.09.002 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17107751 [DOI] [PubMed]
10. Zarchi AK, Gahangiri M. Pre hypertension and hypertension in Iranian military personnel: prevalence according to some related factors. World Applied Sciences Journal. 2010;11(5):541-7.
11. WDS J. Prevalence of arterial hypertension in young military personnel and associated factors. Revista de saude publica. 2009;43:789-95.
12. Barrett DH, Boehmer TK, Boothe VL, Flanders WD, Barrett DH. Health-related quality of life of U.S. military personnel: a population-based study. Mil Med. 2003;168(11):941-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14680052
13. Azadmarzabadi E, Niknafs S. Models of Opposing Against Job Stress among Military Staff. J Payavard Salamat. 2016;10(4):299-310.
14. Shamsi A, Refahi A, Malmir M, Mollahadi M, Ebadi A. Comparison of quality of life in military personnel with and without hypertension. J Army Univ Med Sci. 2012;10(3):213-8.
15. Masrour Roudsari D, Dabiri Golchin M, Parsa Yekta Z. Evaluation of health-related quality of life in hypertensive patients in selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2013;23(83):11-8.
16. Taher M, Abredari H, Karimy M, Abedi A, Shamsizadeh M. The Relation Between Social Support and Adherence to the Treatment of Hypertension. J Education and Community Health. 2014;1(3):63-9. http://dx.doi.org/10.20286/jech-010348 [DOI]
17. Najafi Ghezeljeh T, Nasr Esfahani M, Sharifian S. Comparing the effect of self-management training by mobile phone-based social network follow-up on blood pressure in people with hypertension. Iranian J Cardiovascular Nurs. 2017;6(1):22-31.
18. Kirwan M. Developing and evaluating smarphone applications to improve health behaviours and chronic disease self-management. Queensland: Central Queensland University; 2012.
19. Nasi G, Cucciniello M, Guerrazzi C. The role of mobile technologies in health care processes: the case of cancer supportive care. J Med Internet Res. 2015;17(2):e26. http://dx.doi.org/10.2196/jmir.3757 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25679446 [DOI]
20. Heo J, Chun M, Lee KY, Oh YT, Noh OK, Park RW. Effects of a smartphone application on breast self-examination: a feasibility study. Healthc Inform Res. 2013;19(4):250-60. http://dx.doi.org/10.4258/hir.2013.19.4.250 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523989 [DOI] [PubMed]
21. Kurdi H, Alkhowaiter A, Al-Muaibed A, Alotaibi B, Alhaweal R, Alotaibi T, editors. A mobile healthcare application for personal diet assisting. International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT); 2012.
22. Cano Martin JA, Martinez-Perez B, de la Torre-Diez I, Lopez-Coronado M. Economic impact assessment from the use of a mobile app for the self-management of heart diseases by patients with heart failure in a Spanish region. J Med Syst. 2014;38(9):96. http://dx.doi.org/10.1007/s10916-014-0096-z www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24994514 [DOI] [PubMed]
23. Inglis SC, Clark RA, Cleland JGF, McAlister F, Stewart S, Inglis SC. Structured telephone support or telemonitoring programs for patients with chronic heart failure. 2008. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd007228 [DOI]
24. Zhang Y. Handbook of Mobile Teaching and Learning. Wollongong: NSW:Springer Reference; 2015.
25. Cho MJ, Sim JL, Hwang SY. Development of smartphone educational application for patients with coronary artery disease. Healthc Inform Res. 2014;20(2):117-24. http://dx.doi.org/10.4258/hir.2014.20.2.117 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24872910 [DOI] [PubMed]
26. Azad Marzabadi E. Stressors and their associated variables in Military Personnel. Journal of Military Medicine. 2009;11(4):213-7.
27. Najafi Ghezeljeh T, Shahidi M. Self-care education and improving quality of life in patients with hypertension: a review literature. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2014;3(1):66-71.
28. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14(3):875-82. http://dx.doi.org/10.1007/s11136-004-1014-5 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022079 [DOI] [PubMed]
29. Makvandi Z. The survey of quality of life and its dimensions in Islamic Azad university Ahvaz branch students in 2010. Quarterly J Jondi Shapour. 2011;2(4):191-200.
30. Rafiei NS, Rafiey H, Behnampour N, Foroozesh K. Reliability and Validity of Persian Version of. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014;24(116):75-83.
31. Mohaddes Ardebili F, Mehmandar M, Bozorgnejad M, Khalili E, Hosseini AF. The effectiveness of multimedia self-care education on burn patients’ quality of life: An application of latent growth model. Razi Journal of Medical Sciences. 2019;25(12):33-42.
32. Saffari M, Sanaeinasab H, Rashidi-Jahan H, Hajijafar-Namazi M, Sepandi M, Samadi M, et al. A Comparison Between Impact of a Health Education Program Using In-situ Training and Text-Messaging on Lifestyle and Blood Pressure in Military Personnel at Risk of Hypertension. Nian J Health Education & Health Promotion. 2019;7(1):74-83. http://dx.doi.org/10.30699/ijhehp.7.1.74 [DOI]
33. Gharaati F, Aghamolaei T, Hassani L, Mohamadi R, Mohsseni S. The effect of educational intervention using mobile phone on self-care behaviors in patients with thalassemia major. J Preventive Med. 2016;3(2):0-.
34. Zhao X, Wang L, Ge C, Zhen X, Chen Z, Wang J, et al. Smartphone application training program improves smartphone usage competency and quality of life among the elderly in an elder university in China: A randomized controlled trial. Int J Med Inform. 2020;133:104010. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.104010 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31675540 [DOI] [PubMed]
35. Drion I, Pameijer LR, van Dijk PR, Groenier KH, Kleefstra N, Bilo HJ. The Effects of a Mobile Phone Application on Quality of Life in Patients With Type 1 Diabetes Mellitus: A Randomized Controlled Trial. J Diabetes Sci Technol. 2015;9(5):1086-91. http://dx.doi.org/10.1177/1932296815585871 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25963412 [DOI] [PubMed]
36. Sun N, Rau P-LP, Li Y, Owen T, Thimbleby H. Design and evaluation of a mobile phone-based health intervention for patients with hypertensive condition. Computers in Human Behavior. 2016;63:98-105. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.001 [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1398.041XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fallah F, Sajadi S A, Pishgooie S A H. The Effect of Mobile Software Applications on Quality of Life in Militaries with Hypertension. MCS. 2020; 7 (2) :106-116
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-361-fa.html

فلاح فرشته، سجادی سیده اعظم، پیشگویی سید امیرحسین. تأثیر نرم‌افزار آموزشی مبتنی بر تلفن همراه بر وضعیت کیفیت زندگی نظامیان مبتلابه فشار خون بالا. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (2) :106-116

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-361-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4299