:: دوره 3، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 18-26 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت
فربد عبادی فرد آذر1، شهربانو هاشمی2، مهناز صلحی*3، کامیار منصوری4
1- دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی، استاد، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
2- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
3- دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
4- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت،گروه اپیدمیولوژی.
چکیده:   (11883 مشاهده)

مقدمه: سوانح و حوادث اولین علت مرگومیر کودکان زیر 5 سال بویژه درکشورهای با درآمد پایین و متوسط است.

هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن تعیینکنندههای رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار بر اساس تئوری انگیزش محافظت است.

مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1390، 190 مادر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم مشخصات و پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت بود که اعتبار و روایی آن در مطالعه مقدماتی کسب شد. دادهها در نرمافزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها: میانگین سازه کارآیی پاسخ درک شده در حد خوب و بقیه سازههای تئوری انگیزش محافظت در حد متوسط بود. میان نمرات ادراکات آسیبپذیری با شدت (P=0/001 ، r=0/39)، شدت با کارآیی پاسخ (r=0/37، P=0/001)، کارآیی پاسخ با خودکارآمدی (P=0/001 ، r=0/47) همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد. در مادران با تحصیلات بالاتر، نمره کارآیی پاسخ درک شده بهتر بود (0/012 P=). میانگین نمرات کارآیی پاسخ درک شده و خودکارآمدی در مادرانی که خود از کودکشان مراقبت میکردند بیشتر از مادرانی بود که سایر افراد از کودکشان مراقبت میکردند (0/0001 P= و 0/0004 P=).

بحث و نتیجهگیری: ادراکات آسیبپذیری، خودکارآمدی، شدت و هزینه پاسخ این مادران متوسط بود که طراحی مداخلات ارتقایی در این زمینه بر اساس تئوری انگیزش محافظت پیشنهاد میشود.

واژه‌های کلیدی: تئوری انگیزش محافظت، سوانح و حوادث، رفتار پیشگیری‌کننده، کودکان زیر 5 سال، مادران.
متن کامل [PDF 319 kb]   (2979 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/2/23 | پذیرش: 1394/11/13 | انتشار: 1395/3/31XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها