:: دوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 246-253 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری بر تجارب به ثبت رسیده کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول جنگ های مختلف با تمرکز بر جنگ عراق علیه ایران
زهرا فارسی 1، سمیه آزرمی2
1- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه (نویسنده مسئول)
2- دانشکده پرستاری آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری نظامی.
چکیده:   (13696 مشاهده)

مقدمه: با گذشت بیش از 25 سال از پایان جنگ عراق علیه ایران، هنوز مشکلات و چالشهای بسیاری جهت مقابله با بحران در حوزههای مختلف از جمله حوزههای درمانی مراقبتی به قوت خود باقی است و آن طور که باید و شایسته است از تجارب ارزنده کارکنان مراقبت بهداشتی استفاده نشده است.

هدف: هدف از تدوین این مقاله، مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص تجارب کارکنان عرصه بهداشت و درمان در جنگهای مختلف با تمرکز بر جنگ عراق علیه ایران میباشد.

مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مروری است که بر پایه جستجو در داده پایگاههای داخلی و بینالمللی از جمله sid.ir، iranmedex، pubmed و google scholar در سالهای 1900 تا 2016 تدوین گردیده است.

یافتهها: طی سالیان اخیر، مطالعات متعددی با رویکردهای کمی و کیفی در خصوص تجارب گروههای مختلف مراقبت بهداشتی از جمله پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و امدادگران در طول بحرانهایی مانند جنگ به انجام رسیده است که نتایج آنها میتواند در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، بالینی و مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد که در این مقاله این مطالعات جمعبندی شده و به اختصار به آنها اشاره شده است.

بحث و نتیجهگیری: انجام مطالعات متعدد جهت استفاده از تجارب کارکنان مراقبت بهداشتی در طول جنگ، در راستای تبدیل دانش پنهان این گروه به دانش آشکار و شناسایی مهمترین نقاط قوت و ضعف آنان در دفاع مقدس و استفاده از نتایج این پژوهشها در مواجهه با بحرانهای احتمالی آتی از ضروریات انکار ناپذیر جامعه کنونی است.

واژه‌های کلیدی: امدادگر، ایران، پرستار، پزشک، جنگ، عراق، کارکنان حرفه‌ای مراقبت بهداشتی.
متن کامل [PDF 283 kb]   (2451 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/11/10 | پذیرش: 1394/12/3 | انتشار: 1394/12/18
فهرست منابع
1. Kashanizade P. [A bouquet of flowers for you - Memories of the Abadan\'s war nurses and paramedics in the Holy Defense]. Tehran: Niloofar Publications; 2010.
2. Force. IRoG. [The history of Holy Defence - The last days of peace]. 2nd ed. Tehran: The Centre for Islamic Revolution Documents; 2007.
3. [War Cognizance Committee of Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi. Darmangarane - razmandeh]. Tehran: Iran Sabz Publication; 2008.
4. Iran NawA-e. [Statistics of the martyr foundation from the number of martyrs, veterans and prisoners of wartime] 2013. Available from: http://www.asriran.com/fa/news/321458.
5. Eftekhari H, Tajik A. [Commanders’ characteristics of Army Ground Force Healthcare]. Tehran: Health Administration of Army Ground Force; 2007.
6. \"ISNA\" ISNA. [Medicine in war at a glance] 2014 [cited 2014 August 24]. Available from: http://www.isna.ir/fa/news/93060100364/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87.
7. Saleh M. [Traveling of memories (2) - The memories of medical group sisters] Higher Education Institute of Aapplied Sciences of Red Crescent Publications: Tehran; 2007. 1st:[
8. Mobilization TOoMC. [Reminiscences companinon (3) - Recollection of medical emergency teams during the holy defense] Tehran: The Organization of Medical Community Mobilization; 2010.
9. Agency MN. [Post-war narrative/3 millions of dead and injured in result of eight-year war] 2012 [2014 Aug 24]. Available from: http://www.mehrnews.com/detail/News/1701485.
10. Farsi Z, Dehghan Nayeri N. Experiences of Iranian health care professionals in the Iran-Iraq war: a content analysis study. . Tehran University of Medical Sciences, 2016.
11. Sarhangi F, Gholami HR, Khaghanizade M, Najafi Mehri S. First Aid and Transportation Course Contents Based on Experience gained in the Iran-Iraq War: a Qualitative Study. Trauma Mon. 2015;20:e23846. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25825700 [PubMed]
12. Shamia NA, Thabet AA, Vostanis P. Exposure to war traumatic experiences, post-traumatic stress disorder and post-traumatic growth among nurses in Gaza. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2015;22:749-55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26283005 [PubMed]
13. Elliott B. Military nurses\' experiences returning from war. J Adv Nurs. 2015;71:1066-75. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25471054 [PubMed]
14. Peyrovi H, Parsa-Yekta Z, Vosoughi MB, Fathyian N, Ghadirian F. From margins to centre: an oral history of the wartime experience of Iranian nurses in the Iran-Iraq War, 1980-1988. Contemp Nurse. 2015;50:14-25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26061256 [PubMed]
15. Nekooei Moghaddam M, Saeed S, Khanjani N, Arab M. Nurses\' requirements for relief and casualty support in disasters: a qualitative study. Nurs Midwifery Stud. 2014;3:e9939. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25414897 [PubMed]
16. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Yousefi H, Holmes CA. The wartime experience of civilian nurses in Iran-Iraq war, 1980-1988: an historical research. Contemp Nurse. 2013;44:225-31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23869507 [PubMed]
17. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Yousefi H, Holmes CA. Nurses experiences in chemical emergency departments: Iran-Iraq war, 1980-1988. Int Emerg Nurs. 2013;21:123-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23615520 [PubMed]
18. Scannell-Desch E, Doherty ME. Experiences of U.S. military nurses in the Iraq and Afghanistan wars, 2003-2009. J Nurs Scholarsh. 2010;42:3-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20487181 [PubMed]
19. Kershaw B. Containing Trauma--Nursing Work in the First World War. Nursing Standard. 2010;24:30-1.
20. Ghanjal A, Sadri Arhami A, Basam M. [The Experiences of first aid and transport in Sepah clinic in Valfajr 4 Operation]. Mil Med. 2003;5:91-8.
21. Haj Ahadi T, Navidi A, Abolghasemi H, Mohebbi H. [A review to experiences of Corps Clinics in Iran-Iraq war: 10th Val Fajer Operation]. Mil Med. 2002;4:75-80.
22. Navidi A, Ghanjal A, Sadri A, Abolghasemi H. [The experiences of medicine and treatment in Sepah clinic in Valfajr 4 Operation]. Mil Med. 2002;4:151-6.
23. Biedermann N, Usher K, Williams A, Hayes B. The wartime experience of Australian Army nurses in Vietnam, 1967-1971. J Adv Nurs. 2001;35:543-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11529954 [PubMed]
24. Saghafinia M. [The investigation of prevalence of abdominal injuries in holy defense veterans]. . FEYZ J Kashan Univ Med Sci. 2008;12:49-52.
25. Khani H, Joharinia S, Kariminasab M, Ganji R, Azad Marzabadi E, Shakeri M, et al. [An evaluation of quality of life in amputee veterans in Mazandaran]. J North Khorasan Univ Med Sci. 2011;3:49-56.
26. Asadi H. Army in Faw (Valfajr 8 Operation). Tehran: Iran Sabz; 2008.XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها