:: دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 272-280 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع اختلال‌های روانی در زندانیان مرد مراجعه کننده به درمانگاه زندان مرکزی همدان
یاسر عزیزی سعید 1، مجید طاعتی غفور2، رحیم مرادی3
1- دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، مربی، ایران، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی‌
2- ارشناسی ارشد مشاوره، ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی
3- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، ایران، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
چکیده:   (1601 مشاهده)

مقدمه: بررسیهای انجام شده بر روی زندانیان مردنشان داده است که میزان شیوع اختلالهای روانی در زندان، دو تا سه برابر بیشتر از میزان شیوع آن در جمعیت عمومی است.
هدف: هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در زندانیان مرد مراجعه کننده به درمانگاه زندان همدان در سال 1395 بود.
مواد و روشها: این پژوهش بر روی 446 نفر از زندانیان مرد انجام شده بود که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند. این افراد با شکایت از وضعیت روانی خود در طول یک سال اخیر به درمانگاه زندان مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان توسط پزشک مورد غربالگری اولیه قرار گرفتند. گروه نمونه چک لیست نشانگان اختلالات روانی (90 SCL) را تکمیل نمودند و موارد دارای نشانگان بالینی بالاتر از خط برش 5/2، تحت مصاحبه بالینی روانشناس و روانپزشک قرار گرفتند.
یافتهها: 45 درصد افراد متأهل، 45 درصد مجرد و 10 درصد مطلقه بودند. بیشترین فراوانی از نظر وضعیت تحصیلی را افراد با تحصیلات ابتدایی (34 درصد) و راهنمایی (35 درصد) تشکیل دادند. بیشترین شیوع اختلال در افراد 26 تا 35 سال (50 درصد) مشاهده شد. در 96 درصد (427 نفر) افراد، حداقل یک اختلال، تشخیص داده شد. بر اساس نتایج تحلیل در محور یک، اختلالات افسردگی (41 درصد)، اختلالات دوقطبی (19 درصد)، اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس (9 درصد)، اختلالات اضطرابی (8/8 درصد) و اختلالات مرتبط با مواد (8 درصد) به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. بیش از 50 درصد از زندانیان از 2 یا چند اختلال روانی بهصورت همزمان رنج میبردند.
بحث و نتیجهگیری: طبق نتایج این پژوهش، شیوع اختلالات روانی در زندانیان بهویژه اختلالات خلقی (دوقطبی- افسردگی) بسیار بیشتر از جمعیت عادی است.

 
 
 

واژه‌های کلیدی: اختلال روانی، افسردگی، زندان، زندانیان.
متن کامل [PDF 448 kb]   (277 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها