[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 34-45 برگشت به فهرست نسخه ها
ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد (NVPS)
نجمه طهماسبی کوهپایه1، آرمین زارعیان 2، سید امیر حسین پیشگویی3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی - جراحی.
چکیده:   (5903 مشاهده)
مقدمه: بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که به واسطه تغییرات وضعیت هوشیاری، اتصال دستگاه تهویه مکانیکی و دریافت داروهای آرامبخش اغلب قادر به برقراری ارتباط کلامی نمیباشند کاری پیچیده و از اساسیترین مشکلات پرستاران است. سنجش مناسب درد این بیماران نیازمند استفاده از یک مقیاس معتبر و قابل اعتماد میباشد. مقیاس غیر کلامی درد شامل شاخصهای رفتاری و فیزیولوژیک میباشد، قسمت رفتاری شامل، حالات صورت، فعالیت/تحرک، گاردینگ و قسمت فیزیولوژیک شامل علائم حیاتی فشار خون، ضربان قلب و تنفس میباشد. در مطالعات فراوانی پس از تعیین اعتباریابی به عنوان یک مقیاس قابل اطمینان جهت پایش و ارزیابی درد در بیماران فاقد ارتباط کلامی توسط انجمن درد آمریکا معرفی شد، اما در ایران ترجمه و اعتباریابی نشده است.
هدف: هدف این مطالعه ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد در بیماران فاقد ارتباط کلامی بستری در بخش مراقبت ویژه بود.
مواد و روشها: این پژوهش از نوع روششناسی بود که در فاصله زمانی اردیبهشت تا بهمن ماه سال 1396 در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای نظامی شهر کرمان انجام شد. پس از ترجمه، مقیاس غیرکلامی درد توسط خبرگان و انجام اصلاحات و بازنگری در آیتمهای آن احراز کیفی روایی صوری با نظرخواهی از استفادهکنندگان ابزار و برای تعیین کمی، روایی صوری از روش تعیین تأثیر بالینی استفاده شد. اعتبار محتوا با نظرخواهی از صاحبنظران و پانل خبرگان تعیین شد. تعیین روایی سازه به روش آزمون فرضیه صورت پذیرفت. جهت تعیین پایایی از روش پایایی بین ارزیابان استفاده شد و با استفاده از همبستگی درون خوشهای و درون گروهی میزان توافق بین ارزیابان اندازهگیری شد.
یافتهها: میزان عددی نسبت روایی محتوا بر اساس تعداد افراد پانل در جدول اصلاح شده لاوشه با 15 نفر متخصص و نقطه برش 49/0 محاسبه شد. میزان روایی محتوای کل مقیاس با روش اندازهگیری متوسط شاخص روایی محتوای، 82/0 محاسبه شد و میزان مرتبط بودن گویهها با درد بیماران برای همه آیتمها تأیید شد. توافق نظر پژوهشگر و پرستاران ارزیاب با استفاده از ضریب توافق کاپا برای آیتمهای حالت صورت، فعالیت، حالت گارد و هیجان بالاتر از 4/0 حاصل شد و در این آیتمها پایایی مقیاس مورد تائید قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری: ترجمه و بازنگری مقیاس غیرکلامی درد امکان دسترسی آسان پرستاران به یک ابزار مناسب و استاندارد جهت ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی در بخش مراقبت ویژه را فراهم نمود. آموزش و به کارگیری این مقیاس موجب توانمند ساختن کارکنان درمان بخصوص پرستاران در پایش، مدیریت و کنترل درد بیماران شده که با کاهش وقوع درد و طول مدت آن منجر به افزایش کیفیت مراقبتها میگردد.
واژه‌های کلیدی: اعتباریابی، بخش مراقبت ویژه، درد، مقیاس غیر کلامی درد.
متن کامل [PDF 421 kb]   (1247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/11/25 | پذیرش: 1396/12/19 | انتشار: 1397/5/24
فهرست منابع
1. Abbasi M, Norozzade M, Aghai B, Maarefvand A, Nategh M, Saaid Y. Evaluation of painassessmenttoolsintensive care units. Iran J Cardiovasc Nurs. 2013;2(3):70-5.
2. Puntillo KA, Smith D, Arai S, Stotts N. Critical care nurses provide their perspectives of patients' symptoms in intensive care units. Heart Lung. 2008;37(6):466-75. DOI: 10.1016/j.hrtlng.2008.02.002 PMID: 18992630 [DOI] [PubMed]
3. Pronovost P, Goeschel C. Improving ICU care: it takes a team. Healthc Exec. 2005;20(2):14-6, 8, 20 passim. PMID: 15792334 [PubMed]
4. Choi HS. Respiratory review of 2013: critical care medicine. Tuberc Respir Dis (Seoul). 2013;75(1):1-8. DOI: 10.4046/trd.2013.75.1.1 PMID: 23946752 [DOI] [PubMed]
5. Asadi Noghabi AA, Gholizadeh Gerdrodbari M, Zolfaghari M, Mehran A. Effect of Application of Critical-Care Pain Observation Tool in Patients with Decreased Level of Consciousness on Performance of Nurses in Documentation and Reassessment of Pain Hayat. 2012;18(3):54-65.
6. Puntillo KA, Stannard D, Miaskowski C, Kehrle K, Gleeson S. Use of a pain assessment and intervention notation (P.A.I.N.) tool in critical care nursing practice: nurses' evaluations. Heart Lung. 2002;31(4):303-14. DOI: 10.1067/mhl.2002.125652 PMID: 12122394 [DOI] [PubMed]
7. Kaiser KS. Assessment and management of pain in the critically ill trauma patient. Crit Care Nurs Q. 1992;15(2):14-34. PMID: 1628244 [PubMed]
8. Klein DG, Dumpe M, Katz E, Bena J. Pain assessment in the intensive care unit: development and psychometric testing of the nonverbal pain assessment tool. Heart Lung. 2010;39(6):521-8. DOI: 10.1016/j.hrtlng.2010.05.053 PMID: 20888642 [DOI] [PubMed]
9. Puntillo KA, Morris AB, Thompson CL, Stanik-Hutt J, White CA, Wild LR. Pain behaviors observed during six common procedures: results from Thunder Project II. Crit Care Med. 2004;32(2):421-7. DOI: 10.1097/01.CCM.0000108875.35298.D2 PMID: 14758158 [DOI] [PubMed]
10. Chanques G, Jaber S, Barbotte E, Violet S, Sebbane M, Perrigault PF, et al. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit. Crit Care Med. 2006;34(6):1691-9. DOI: 10.1097/01.CCM.0000218416.62457.56 PMID: 16625136 [DOI] [PubMed]
11. Cade CH. Clinical tools for the assessment of pain in sedated critically ill adults. Nurs Crit Care. 2008;13(6):288-97. DOI: 10.1111/j.1478-5153.2008.00294.x PMID: 19128312 [DOI] [PubMed]
12. Herr K, Bjoro K, Decker S. Tools for assessment of pain in nonverbal older adults with dementia: a state-of-the-science review. J Pain Symptom Manage. 2006;31(2):170-92. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2005.07.001 PMID: 16488350 [DOI] [PubMed]
13. Aslan FE, Badir A, Selimen D. How do intensive care nurses assess patients' pain? Nurs Crit Care. 2003;8(2):62-7. PMID: 12737190 [PubMed]
14. Payen JF, Bosson JL, Chanques G, Mantz J, Labarere J, Investigators D. Pain assessment is associated with decreased duration of mechanical ventilation in the intensive care unit: a post Hoc analysis of the DOLOREA study. Anesthesiology. 2009;111(6):1308-16. DOI: 10.1097/ALN.0b013e3181c0d4f0 PMID: 19934877 [DOI] [PubMed]
15. Shugarman LR, Goebel JR, Lanto A, Asch SM, Sherbourne CD, Lee ML, et al. Nursing staff, patient, and environmental factors associated with accurate pain assessment. J Pain Symptom Manage. 2010;40(5):723-33. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2010.02.024 PMID: 20692807 [DOI] [PubMed]
16. Stites M. Observational pain scales in critically ill adults. Crit Care Nurse. 2013;33(3):68-78. DOI: 10.4037/ccn2013804 PMID: 23727853 [DOI] [PubMed]
17. Coyne ML, Reinert B, Cater K, Dubuisson W, Smith JF, Parker MM, et al. Nurses' knowledge of pain assessment, pharmacologic and nonpharmacologic interventions. Clin Nurs Res. 1999;8(2):153-65. DOI: 10.1177/10547739922158214 PMID: 10887867 [DOI] [PubMed]
18. Flowers D. The author replies: I appreciate the positive response of. Assessment. 2004;68:73.
19. Payen JF, Bru O, Bosson JL, Lagrasta A, Novel E, Deschaux I, et al. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a behavioral pain scale. Crit Care Med. 2001;29(12):2258-63. DOI: Doi 10.1097/00003246-200112000-00004 PMID: 11801819 [DOI] [PubMed]
20. Wegman DA. Tool for pain assessment. Crit Care Nurse. 2005;25(1):14-5. PMID: 15756730 [PubMed]
21. Odhner M, Wegman D, Freeland N, Steinmetz A, Ingersoll GL. Assessing pain control in nonverbal critically ill adults. Dimens Crit Care Nurs. 2003;22(6):260-7. PMID: 14639117 [PubMed]
22. Merkel SI, Voepel-Lewis T, Shayevitz JR, Malviya S. The FLACC: a behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. Pediatr Nurs. 1997;23(3):293-7. PMID: 9220806 [PubMed]
23. Taylor GI. Principles of Nursing Discharge Management and Community Healthcare Following Reconstructive Plastic Surgery. Reconst Plast Surg Nurs Clin Manage Wound Care. 2005:190-201. DOI: Book_Doi 10.1002/9780470774656 [DOI]
24. Polit DF, Yang F. Measurement and the measurement of change: a primer for the health professions: Wolters Kluwer Health; 2015.
25. Juniper EF, Guyatt GH, Streiner DL, King DR. Clinical impact versus factor analysis for quality of life questionnaire construction. J Clin Epidemiol. 1997;50(3):233-8. PMID: 9120521 [PubMed]
26. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
27. Haynes SN, Richard DCS, Kubany ES. Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychol Asses. 1995;7(3):238-47. DOI: Doi 10.1037/1040-3590.7.3.238 [DOI]
28. Rungtusanatham M, Forza C, Filippini R, Anderson JC. A replication study of a theory of quality management underlying the Deming management method: insights from an Italian context. J Oper Manage. 1998;17(1):77-95.
29. Zarein A, Ebadi A, Zarshenas L, SHarifnia H, Mijahedi M. [Fundamentals of Instrumentation in Health Sciences]. 1, editor. tehran Jameae negar; 2017.
30. Polit D, Beck C. Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th ed. NY2012.
31. Feinstein AR, Cicchetti DV. High agreement but low kappa: I. The problems of two paradoxes. J Clin Epidemiol. 1990;43(6):543-9. PMID: 2348207 [PubMed]
32. Wegman EJ. Visual data mining. Stat Med. 2003;22(9):1383-97. DOI: 10.1002/sim.1502 PMID: 12704604 [DOI] [PubMed]
33. Pasero C, McCaffery M. No Self-Report Means No Pain-Intensity Rating: Assessing pain in patients who cannot provide a report. AJN Am J Nurs. 2005;105(10):50-3.
34. Kabes AM, Graves JK, Norris J. Further validation of the nonverbal pain scale in intensive care patients. Crit Care Nurse. 2009;29(1):59-66. DOI: 10.4037/ccn2009992 PMID: 19182281 [DOI] [PubMed]
35. Arif-Rahu M, Grap MJ. Facial expression and pain in the critically ill non-communicative patient: state of science review. Intensive Crit Care Nurs. 2010;26(6):343-52. DOI: 10.1016/j.iccn.2010.08.007 PMID: 21051234 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

N T, A Z, SAH P. Translation, Review, and Validation of Non-Verbal Pain Scale. MCS. 2018; 5 (1) :34-45
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-194-fa.html

طهماسبی کوهپایه نجمه، زارعیان آرمین، پیشگویی سید امیر حسین. ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد (NVPS). علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (1) :34-45

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-194-fa.htmlدوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162