:: دوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 14-23 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه از مراقبت های مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور
سمانه شهیدی فر1، امیر امامی زیدی1، بهزاد تقی پور1، حمید شریف نیا1، آریا سلیمانی1، فرشاد حسن زاده کیابی1، محمدعلی سلیمانی2، محسن فتحی3، محمد مهدی نوروزی1، حسین ونهاری4
1- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2- دانشکده پرستاری و مامایی قزوین
3- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
4- بیمارستان 17 شهریور آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری.
چکیده:   (19246 مشاهده)

مقدمه: پنومونی ناشی از ونتیلاتور دومین عفونت شایع بیمارستانی و شایع ترین عفونت در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه است که با مرگ و میر قابل توجهی همراه است. با توجه به اهمیت پیشگیری از بروز پنومونی در بیماران تحت تهویه مکانیکی، این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه از مراقبت های مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور انجام گردید.

مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی مقطعی بر روی 120 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی شهرهای آمل و ساری در سال 1392 انجام گرفت. در این مطالعه از پرسشنامه ی سه قسمتی که قسمت اول شامل مشخصات دموگرافیک، قسمت دوم شامل سؤالات چندگزینه ای در مورد آگاهی پرستاران از مراقبت های مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور و قسمت سوم سؤالاتی در مورد اجرا شدن و موانع اجرای اقدامات مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی بود. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنووا و رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که کمترین میزان آگاهی پرستاران (0/5 درصد) در ارتباط با استفاده از لوله تراشه با لومن مخصوص جهت ساکشن ترشحات ساب گلوتیک و بیشترین نمره آگاهی پرستاران (92/5 درصد) در ارتباط با پوزیشن مناسب جهت کاهش خطر بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بود. در مورد انجام اقدامات مبتنی بر شواهد صورت گرفته در پیشگیری از بروز پنومونی، 5/57% از پرستاران بیان نمودند که برخی از این اقدامات را بهصورت روتین انجام میدهند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به میزان آگاهی نسبتاً پایین پرستاران در مورد مراقبتهای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور و نقش مهم پرستاران در این زمینه، با تخصیص منابع و آموزش پرستاران در زمینه مراقبتهای مبتنی بر شواهد و در نتیجه تغییر در شیوههای مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی، میتوان گام مهمی در پیشگیری از بروز پنومونی و پیامدهای ناشی آن در این بیماران برداشت. .

واژه‌های کلیدی: پرستاری مبتنی بر شواهد، پنومونی ونتیلاتور، مراقبت ویژه.
متن کامل [PDF 2384 kb]   (6028 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۲/۶XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها