[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 173-181 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان‌های آجا در سال 1397
مریم کلانتری1، سیده اعظم سجادی 2، سید امیرحسین پیشگویی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، گروه مدیریت خدمات پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه مراقبت ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (1587 مشاهده)
مقدمه: حفظ ایمنی بیمار، یکی از بزرگترین نگرانیهای سازمانها و ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت است. پرستاران نقش کلیدی در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت در کلیه بخشهای بیمارستانی، اعم از عمومی و ویژه دارند. 
هدف: این مطالعه با هدف مقایسه عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخشهای مراقبت ویژه و عمومی بیمارستانهای آجا در سال 1397 انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعهی توصیفی مقطعی است که طی آن عملکرد 224 نفر از پرستاران بخشهای عمومی و مراقبتهای ویژه از دیدگاه سرپرستاران، با استفاده از چک لیست عملکرد ایمن که دارای 32 سؤال و ابعاد چهارگانه ایمنی روانی، جسمی، مهارتهای پرستاری و کار تیمی بود، بررسی شد. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنیداری، کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: عملکرد ایمن پرستاران در بخشهای عمومی و ویژه در سطح متوسطی قرار داشت. بین عملکرد ایمن پرستاران در بخشهای ویژه و عمومی، اختلاف معناداری وجود نداشت. بین نوع بخش، جنسیت، وضعیت استخدام، شیفت کاری، شرکت در کارگاه و عملکرد ایمن پرستاران رابطه معناداری وجود نداشت (0/05P>). بین نوع بخش و عملکرد پرستار در بعد ایمنی جسمی و مهارت پرستاری رابطه معناداری وجود داشت (0/05P>)؛ اما بین نوع بخش و عملکرد پرستار در بعد ایمنی روانی و کار تیمی پرستار، رابطه معناداری وجود نداشت (0/05P>).
بحث و نتیجهگیری: از آنجایی که عملکرد پرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخشهای مراقبتهای ویژه و عمومی در حد متوسط بوده است، پیشنهاد میشود برنامهریزیهای بیشتری در جهت ارتقاء وضعیت موجود انجام شود.
واژه‌های کلیدی: ‌ایمنی، بخش مراقبت ویژه، بخش عمومی، بیمارستانهای نظامی، مراقبت پرستاری ایمن.
متن کامل [PDF 313 kb]   (812 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/8/2 | پذیرش: 1397/8/20 | انتشار: 1397/12/24
فهرست منابع
1. Stang A, Thomson D, Hartling L, Shulhan J, Nuspl M, Ali S. Safe Care for Pediatric Patients: A Scoping Review Across Multiple Health Care Settings. Clin Pediatr (Phila). 2018;57(1):62-75. DOI: 10.1177/0009922817691820 PMID: 28952344 [DOI] [PubMed]
2. Butler GA, Hupp DS. Pediatric Quality and Safety: A Nursing Perspective. Pediatr Clin North Am. 2016;63(2):329-39. DOI: 10.1016/j.pcl.2015.11.005 PMID: 27017039 [DOI] [PubMed]
3. Beauchamp T, Childress J. Bioethical Decision Making and Argumentation. 70th of International Library of Ethics, Law, and the New Medicine; USA2016.
4. Motamedzadeh M, Mahmoudi H, Ebadi A, Nehri B. Nursing Care Quality in the Cardiac Care Unit: A Cross-Sectional Study. Critical Care Nursing. 2018;11(2).
5. Enger R, Andershed B. Nurses' experience of the transfer of ICU patients to general wards: A great responsibility and a huge challenge. J Clin Nurs. 2018;27(1-2):e186-e94. DOI: 10.1111/jocn.13911 PMID: 28598014 [DOI] [PubMed]
6. Raju TN, Suresh G, Higgins RD. Patient safety in the context of neonatal intensive care: research and educational opportunities. Pediatr Res. 2011;70(1):109-15. DOI: 10.1203/PDR.0b013e3182182853 PMID: 21386749 [DOI] [PubMed]
7. Adibi H, Khalesi N, Ravaghi H, Jafari M, Jeddian AR. Development of an effective risk management system in a teaching hospital. J Diabetes Metab Disord. 2012;11(1):15. DOI: 10.1186/2251-6581-11-15 PMID: 23497710 [DOI] [PubMed]
8. Burroughs TE, Waterman AD, Gallagher TH, Waterman B, Adams D, Jeffe DB, et al. Patient concerns about medical errors in emergency departments. Academic Emergency Medicine. 2005;12(1):57-64.
9. Organization WH. World alliance for patient safety: forward programme 2005. 2004.
10. Sorra J, Nieva VF. Hospital survey on patient safety culture: Agency for Healthcare Research and Quality; 2004.
11. Najafpour Z, Mahmoodi M, Pourreaza A. Analysis of Patient Safety Indicators in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences: Recommendations for Improving Patient Safety. J Hospital. 2015;13(4):53-61.
12. Marzban S, Maleki M, Nasiri Pour A, Jahangiri K. Assessment of patient safety management system in ICU. JQUMS. 2013;17(5):45-55.
13. Khoeiniha F, Sheikhi M, Shokati AAM, MOHAMMADPOUR AA. Nurses’clinical Performance Assessment in Critical Care Units in Teaching and Non-Teaching Hospitals in Qazvin City: Based on Synergy Model. J Health Promotion Management 2016;5(3):30-6.
14. Verklan M, Walden M. Core curriculum for neonatal intensive care nursing: WB Saunders 2010. 2010.
15. Kavosi Z, Ghaderi A, Moeen Zadeh M. The relationship between psychological well-being and job performance of nurses and comparison of intensive and regular units. J Couns Clin Psychol. 2014;4(1):175-94.
16. Rashvand F, Ebadi A, Vaismoradi M, Salsali M, Yekaninejad MS, Griffiths P, et al. The assessment of safe nursing care: development and psychometric evaluation. J Nurs Manag. 2017;25(1):22-36. DOI: 10.1111/jonm.12424 PMID: 27550414 [DOI] [PubMed]
17. Jabari F, Ooshaksaraie M, Azadehdel M, Mehrabian F. Relationship between patient safety culture and professional conduct of nurses in context of clinical governance implementation. J Holistic Nursing And Midwifery. 2015;25(3):27-33.
18. Arshadi BM, Jebreili M, Kargari RM. Patient safety culture assessment in neonatal intensive care units of Tabriz from the perspective of nurses in 2013. 2015;3(38):26-35.
19. Valentin A, Capuzzo M, Guidet B, Moreno RP, Dolanski L, Bauer P, et al. Patient safety in intensive care: results from the multinational Sentinel Events Evaluation (SEE) study. Intensive Care Med. 2006;32(10):1591-8. DOI: 10.1007/s00134-006-0290-7 PMID: 16874492 [DOI] [PubMed]
20. Babamohamadi H, Nemati RK, Nobahar M, Keighobady S, Ghazavi S, Izadi-Sabet F, et al. Evaluation of Patient Safety Indicators in Semnan City Hospitals by Using the Patient Safety Friendly Hospital Initiative (PSFHI). Glob J Health Sci. 2016;8(8):39161. DOI: 10.5539/gjhs.v8n8p1 PMID: 27045391 [DOI:] [PubMed]
21. Needham DM, Sinopoli DJ, Thompson DA, Holzmueller CG, Dorman T, Lubomski LH, et al. A system factors analysis of "line, tube, and drain" incidents in the intensive care unit. Crit Care Med. 2005;33(8):1701-7. PMID: 16096444 [PubMed]
22. Bayatmanesh H, Zagheri Tafreshi M, Mnoochehri H, Akbarzadeh Baghban A. Evaluation of Patient-Related Nursing Care with Standards in Intensive Care Unit (ICU). Armaghane danesh. 2017;22(3):375-89.
23. Beeman T. Management education and training needs of army head nurses. Journal of Advanced Nursing. 1992;17(4):1114-29.
24. khajeali N, Baghaei R. Comparison of pharmacological knowledge and skills in pharmaceutical calculations in nurses of general and ICU wards in educational hospitals in Ahvaz. Quarterly journal of nursing management. 2014;2(4):48-55.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M K, SA S, SAH P. Evaluation of Nurses ‘Performance from Nurses’ Viewpoints on Providing Safe Care to Patients in AjA Hospitals in 2018. MCS. 2019; 5 (3) :173-181
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-217-fa.html

کلانتری مریم، سجادی سیده اعظم، پیشگویی سید امیرحسین. بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان‌های آجا در سال 1397. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (3) :173-181

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-217-fa.htmlدوره 5، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4214