[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 282-291 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر رایحه ‌درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌ منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا
مریم غلامی1، فاطمه تیموری2، زهرا فارسی3 ، ناهید رجایی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌ها، مربی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ( نویسنده مسئول) .
3- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (1040 مشاهده)
مقدمه: مواجهه مکرر کارکنان اورژانس با عوامل مخاطرهآمیز جسمانی و روانی متعدد باعث تنشهای ناشی از موقعیتهای اورژانسی و عوامل مرتبط با آن در این افراد میشود که این تنشها میتواند بر کیفیت کار آنها و در نتیجه بهرهوری سازمان تأثیرگذار باشد.
 هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کار آزمایی کنترل شده تصادفی است که بر روی 60 نفر از پرستاران بخش اورژانس بیمارستان منتخب آجا در سال 1397 انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. دادهها در مرحله پیشآزمون از طریق پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر جمعآوری شد. سپس گروه آزمون اسانس گل محمدی و گروه کنترل دارونما را استشمام کردند. 90 دقیقه پس از مداخله مجدداً پرسشنامه اشپیل برگر توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. سپس دادها با نرمافزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: نتایج مطالعه نشان داد قبل از مداخله میانگین اضطراب در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنیداری نداشت (0/77P=) . در حالی که پس از مداخله میانگین اضطراب در گروه آزمون و کنترل تفاوت معنیدار بود (0/008P=) و در گروه آزمون میانگین اضطراب کاهش یافته بود. همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان داد نمره اضطراب در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله کاهش معنیداری داشت (0/016P=) .
بحث و نتیجهگیری: با توجه به اثرات مثبت اسانس گل محمدی که در این مطالعه جهت کاهش اضطراب در پرستاران به کار گرفته شد، استفاده از این اسانس برای کاهش اضطراب پرستاران اورژانس پیشنهاد میشود.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، بخش اورژانس، پرستاران، رایحه ‌درمانی، گل محمدی.
متن کامل [PDF 384 kb]   (636 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/10/15 | پذیرش: 1397/12/11 | انتشار: 1398/2/25
فهرست منابع
1. Mahmoudi H, Ebadi A, Salimi S, Najafi Mehri S, Mokhtari Nouri J, Shokrollahi F. [Effect of nurse communication with patients on axiety, depression and stress level of emergency ward patients]. Iran J Crit Care Nurs. 2011;1(3):7-12.
2. Saberi H, Soheili A. [Prediction of Level of Aggression and Interpersonal Problems in ED nurses based on their Occupational Stress]. Urmia Med J. 2017;15(6):478-87.
3. Ghods A, Sotodehasl N, Valian M. [Survey Effect of Peppermint Aroma on Accuracy of Female Nurses who working in Intensive Care Units]. Complementary Med J. 2014;1:20-9
4. Barati F, Nasiri A, Akbari N, Sharifzadeh G. The Effect of Aromatherapy on Anxiety in Patients. Nephrourol Mon. 2016;8(5):e38347. DOI: 10.5812/numonthly.38347 PMID: 27878109 [DOI] [PubMed]
5. Sadeghi H, Hoseinzade M, Mehrabi F, Bahrami M, Frouzan R. [Death Anxiety in Students of Medical Emergency and Emergency Technicians of Sabzevar in 2013]. J Sabzevar Univ Med Sci. 2017;24(6):71-9.
6. Taheri M, Khorvash F, Hasan Zadeh A, Mahdavi rad M. [Assessment of mental workload and Relationship with needle stick injuries among Isfahan Alzahra hospital nurses]. J Mashad Medic Sch. 2016;48(10):570-7.
7. Tabatabaie S, Maleki A. [Depression, anxiety and musculoskeletal disorders in emergency wards of hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. Health of Iran. 2016;12(1):55-65.
8. Salimi Bajestani H, Hosseini Ghomi T, Zakeri N. [Relationship Religious Orientation and Hope with Health Anxiety among Women Nurses in Imam Khomeini Hospital of Tehran]. Iran J Nurs Res. 2014;9(1):17-24.
9. Tahmasebi H, Zafari M, Darvishhkezri H, Abasi E. The Effect of Aroma Inhalation on Systolic Blood Pressure, Pulse Rate and the Number of Breathing Before Coronary Angiography. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;12(11):1012-7.
10. Setayesh Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. [Comparison of theEffects of Aromatherapy with Essential oils of Damask rose and hot Footbath on the first stage of Labor Anxiety in Nulliparous Women]. J Arak Univ Med Sci. 2012;2(2):126-34.
11. Kheirkhah M, Setayesh Valipour N, Neisani Samani L, Haghani H. [Effect OF Aromatheraphy with Essential Damask Rose Oil on Anxiety of the Active Phase of Labor Nulliparous Women]. Urmia Med J. 2013;11(6):428-33.
12. Mirmohammad Aliyee M, Khazaee F, Modarres M, Rahimikian F, Rahnama P, Bekhradi R. [The effect of lavender on the anxiety caused by iodine]. J Med Plants. 2013;12(46):60-5.
13. Rigi F, Bazdar P, Salehi Ardabili S, Naseri M, Feizi A. [The effect of foot reflexology on anxiety in patients with coronary artery bypass surgery referred to Seyed-Al-Shohada teaching hospital Urmia 2012]. Urmia Med J. 2013;11(8):578-83.
14. Saheb Azzamani M, Khanavi M, Alavi Majd H, Mirkarimi M, Karimi M. [Investigating the effect of inhalation therapy on anxiety and depression among female students living in dormitory complex of Tehran University of Medical Sciences]. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch. 2010;20(3):175-81.
15. Sharifipour F, Bakhteh A, Mirmohammad Aliyee M. [Investigating the Effect of Barnardard Scent on Post-Anxiety From cesarean section surgery]. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2015;18(169):12-20.
16. Sharifipour F, Bakhteh A, Salary N. The effect of Salvia aroma on labor anxiety among primigravida and multigravida women: a randomized clinical trial. Journal of hayat. 2017;23(2):162-72.
17. Cho MY, Min ES, Hur MH, Lee MS. Effects of aromatherapy on the anxiety, vital signs, and sleep quality of percutaneous coronary intervention patients in intensive care units. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:381381. DOI: 10.1155/2013/381381 PMID: 23476690 [DOI] [PubMed]
18. Kang J-Y, Kim K-S. Effect of aromatherapy on anxiety and fatigue in students nurses experiencing their first clinical practice. J Korean Academy of Fundamentals of Nurs. 2002;9(2):226-36.
19. Kim Y-J, Lee MS, Yang YS, Hur M-H. Self-aromatherapy massage of the abdomen for the reduction of menstrual pain and anxiety during menstruation in nurses: a placebo-controlled clinical trial. European J integrative med. 2011;3(3):165-8.
20. Chen MC, Fang SH, Fang L. The effects of aromatherapy in relieving symptoms related to job stress among nurses. Int J Nurs Pract. 2015;21(1):87-93. DOI: 10.1111/ijn.12229 PMID: 24238073 [DOI] [PubMed]
21. McCaffrey R, Thomas DJ, Kinzelman AO. The effects of lavender and rosemary essential oils on test-taking anxiety among graduate nursing students. Holist Nurs Pract. 2009;23(2):88-93. DOI: 10.1097/HNP.0b013e3181a110aa PMID: 19258850 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M G, F T, Z F, N R. The Effect of Aromatherapy with Essential Oil of Damascena on the Anxiety of Nurses Working in the Emergency Department of the Selected Hospital of AJA University of Medical Sciences. MCS. 2019; 5 (4) :282-291
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-236-fa.html

غلامی مریم، تیموری فاطمه، فارسی زهرا، رجایی ناهید. بررسی تأثیر رایحه ‌درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌ منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 5 (4) :282-291

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-236-fa.htmlدوره 5، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237