[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 148-158 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه رضایت‌مندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از فرآیند سرپرستی پایان‌نامه
قدیر پوربایرامیان1 ، فاطمه ستوده2 ، مهدی قصابی3 ، محمود منصوری4 ، زهره سهرابی 5
1- دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- دانشجویکارشناس ارشد آموزش پزشکی،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران.
3- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
4- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
5- دکترای آموزش پزشکی، دانشیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (674 مشاهده)
 مقدمه: پایاننامه از مهمترین بخشهای آموزش دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی میباشد. سرپرستی پایاننامه، ایجاد قرارداد یادگیری بین دانشجویان و اساتید راهنما و شفاف سازی نقشهای دانشجویان و سرپرستان میباشد. موفقیت دانشجویان در کسب تجربه پژوهشی، از اصلیترین اهداف پایاننامه و ارزیابی رضایتمندی دانشجویان، از مهمترین چالشهای آن میباشد.
هدف: این پژوهش با هدف تعیین رضایتمندی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نحوه هدایت و سرپرستی پایان نامهها انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 250 نفر از دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مراحل مختلف انجام پایان نامه مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد PREQ بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته بود. پرسشنامه شش حیطه پایان نامه را مورد سؤال قرار میداد. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 21 بررسی شد. جهت آنالیز دادهها، آزمون کروسکال-والیس و جهت مقایسه اختلاف میانگینها آزمون مان-ویتنی به کار گرفته شد.
یافتهها: در این مطالعه، 56/5 درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و 63/8 درصد دستیاران پزشکی، رضایتمندی خود را از سرپرستی پایاننامه بیان کردند. بین میانگین نمرات رضایتمندی در کلیه حیطهها در هر دو گروه، اختلاف معناداری مشاهده نشد. استاد راهنما، توسعه مهارتهای پژوهشی و آزمون پایاننامه، بیشترین امتیاز رضایتمندی و حیطههای ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری و زیر ساختها و امکانات، کمترین میزان را به خود اختصاص دادند.
بحث و نتیجهگیری: یافتهها نشان داد که میزان رضایت هر دو گروه، از فرآیند سرپرستی پایاننامه، نسبتاً مطلوب بود. با توجه به اینکه بین ابعاد تصویب پروپوزال، ارائه شرایط و زمینههای رشد فکری، گسترش مهارتها و شفافسازی معیارها و اهداف با میزان رضایتمندی دانشجویان، تفاوت معنیداری مشاهده شد، توجه بیشتر در سالهای اولیه تحصیلات تکمیلی، به افزایش مهارتها و ارتقاء توانایی دانشجویان در انجام تحقیقات مستقل، ضروری به نظر میرسد.
واژه‌های کلیدی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دستیاران پزشکی، رضایتمندی، سرپرستی پایان‌نامه.
متن کامل [PDF 509 kb]   (166 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/12/2 | پذیرش: 1398/2/7 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. Refahy M, Refayy E, Saabet A. The quality and how to implement it: a survey of practitioners University of Medical Sciences. Research in Medical Sciences. 2001;6(1).
2. Regulation of the Thesis of Tabriz University of Medical Sciences, (2004).
3. Fadaei Araqi GR. Analysis of Method in preparing Thesis and Dissertation in postgraduate and Doctoral Degree. Quarterly Journal of research and planning in Higher Education. 1995;1:75-110.
4. Kabra SK, Verma IC. Thesis during MD: Must or bust. Indian J pediatr. 2007;79(9):686-9.
5. Davami M, Moien L, Rafei M. Review of the principles of medical graduate theses writhing of Arak university of medical science during 1994-2000. Arak Med Uni J. 2001:23-31.
6. Khodayarian M, Mirmohammadi J, Salimi T, Araban M, Mojahed SH, Resaee M. Determining the competency dimensions of supervision professor from the nursing student viewpoints. A qualitative study. Iranian journal of Medical Education and Development. 2011;11(4):332-44.
7. Ginns P. Institute for teaching and learning, Level 3: University of Sydney; 2006 [Available from: http:// www.vsyd.edu.au/ research / opportunities/ supervisots/762.
8. Althubaiti A. Undergraduate Medical Research Programme: A Cross-Sectional Study of Students’ Satisfactions, Perceived Challenges, and Attitudes. Glob J Health Sci. 2015;7(5):117-23.
9. Hunskaar S, Breivik J, Siebke M, Tommeras K, Figenschau K, Hansen JB. Evaluation of the medical student research programme in Norwegian medical schools. A survey of students and supervisors. BMC Medical Education. 2009;9(1):43.
10. Zeng LM, Webster BJ, editors. Assessing the research experience of postgraduate students at a Hong Kong university. the 33rd HERDSA Annual International Conference; 2010 6–9 July 2010; Melbourne, Australia.
11. Agu N, Odimegwo CO. Doctoral Dissertation Supervision: Identification and Evaluation of Models. Hindawi Publishing Corporation Education Research International.
12. Rose R, Nick SR. TLD teaching evaluation group. PREQ Report. 2007.
13. Jowett Cl. Postgraduate questionnaire for Research students 2004/5. University of Edinburgh, Senatus postgraduate studies committee. 2006.
14. Brown G, Atkins M. Effective Teaching in Higher Education. 1st Ed ed. London Methuen; 1988. 118 p.
15. Mabrouk PA, Peters K. Student perspectives on undergraduate Research Experience in chemistry and Biology. CUR Quarterly 2000;21:25-33.
16. Ismail A, Zainal Abedin N, Hassan A. Improving the development of postgraduates research and supervision. International Education Studies. 2011;4(1):78-90.
17. Ford Lioyd B. Postgraduate Research Experience survey (PRES) Birmingham: University of Birmingham; 2011 [Available from: http://internet.birmingham.ac.uk/as/studentservices /graduateschool/pgrsuport/presrep.aspx.
18. Chtris P, Andria U, Malgorzata K, Lee H. Postgraduate research experience survey: Final report 2007. United Kingdom: The University of Leicester; 2007.
19. Haghjooy Javanmard S, Mansourian M. Factors affecting Deliberate Learning in first year students of Nursing and Midwifery school of Isfahan university of medical sciences. Iranian journal of medical education 2011;10(5):675-82.
20. Koslowsky M. A comparision of Two Attitudes, Behavior Models for predicting Attrition in Higher Education. Journal of applied behavioral science. 1993;29(1):359-66.
21. Shahshahani S, Hosseinzadeh S, Abdi K, Myrjany Aghdam A. Satisfaction of the guidance and mentoring graduate students at the University of Social Welfare and rehabilitation thesis. Iranian journal of Medical Education and Development. 2014;3(12):1031-9.
22. Asadollahi M, Shmas A, Rezaei M. The role of self-efficacy experience Zanjan University Graduate Master Builder. Agricultural Education Management Research Quarterly. 2015.
23. Rad afshar G, Sobhani AR, Sadeq F. Viewpoints of Medical Sciences towards the end of a process. Guilan University of Medical Sciences. 2011;19(74):86-97.
24. Behzadi H, Davarpanah M. Factors affecting the research experience Mashhad University of Medical Sciences graduate students. Journal of Education and Psychology. 2010;10(2):227-50.
25. Parker C, Hamburg A, Kulej M, Harvey L. Postgraduate Research Experience survey: Higher Education Academy; 2007 [Available from: http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/aurwork/research/survey/pres/PREs.pdf..
26. Careers G. Postgraduate Research Experience 2014. A report on the postgraduate research experience perceptions of recent higher degree research graduates. Australia: Graduate Careers; 2015.
27. Mizani M, Khabiri M, Sajadi SN. The ability of civil education graduate students and professors tips on writing quality. Quarterly Research and Planning in Higher Education. 2012;61:111-34.
28. Mooney CJ. The Dissertation is Still a Valuable Requirement, Survey Finds, but Graduate Students Says They Need Better Faculty Advising. The Chronicle of Higher Education. 1991;37:15-22.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

G P, F S, M G, M M, Z S. Assessment of Medical Residents and Postgraduates Students’ Satisfaction of Thesis Supervision in Iran University of Medical Sciences. MCS. 2019; 6 (2) :148-158
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-248-fa.html

پوربایرامیان قدیر، ستوده فاطمه، قصابی مهدی، منصوری محمود، سهرابی زهره. مقایسه رضایت‌مندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از فرآیند سرپرستی پایان‌نامه. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (2) :148-158

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-248-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256