:: دوره 1، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1393 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 73-80 برگشت به فهرست نسخه ها
رفتارهای ارتقادهنده سلامتی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی
فاطمه کلروزی1، امیر حسین پیشگویی1، اسما طاهریان1، سامان خیاط2، راضیه فراز3
1- دانشکده پرستاری آجا
2- علوم پزشکی اجا
3- نیروی زمینی اجا
چکیده:   (16279 مشاهده)

مقدمه: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت بشری و راهی به منظور رسیدن به کیفیت زندگی بهتر است. هدف این پژوهش، تعیین وضعیت انجام رفتارهای ارتقادهنده سلامت در پرستاران بود.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی بود و بر روی 400 پرستار شاغل در بخش های بیمارستان های آجا واقع در شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای با کمک پرسشنامه بین المللی رفتارهای ارتقادهنده سلامت انجام شد. داده ها با کمک نرم افزار 21 SPSS و روش های آماری توصیفی تجزیه وتحلیل گردید.

یافته ها: 8/93 درصد واحدها سیگار مصرف نمی کردند. میانگین نمره سلامتی پرستاران با سن بالاتر از 45 سال 41/2±2/113 بود که کمترین نمره سلامتی در بین گروه های سنی بود. همچنین واحدها دارای شاخص توده بدنی با میانگین 1/4± 48/24 بودند. 80 درصد ایشان حداقل سالی یک بار از وضعیت سلامتی خودآگاه میشدند. بالاترین درصد بیماری گزارش شده (5/19 درصد) متعلق به گروه اختلالات اسکلتی ـ عضلانی بود. کمترین نمره میانگین کسب شده در حیطه فعالیت فیزیکی بود. آزمون آنووا بین افراد مجرد و متأهل و نوبت های مختلف ازنظر سلامتی اختلاف معنادار نشان داد و نیز آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین نمرات سلامتی افراد سیگاری و غیر سیگاری نشان داد. درنهایت میانگین نمره کل پرسشنامه سلامتی 55/18±79/133 به دست آمد. آزمون آنووا تفاوت معنی داری را در میانگین نمرات رفتارهای ارتقادهنده سلامت و حیطه های آن برحسب دو متغیر مدرک تحصیلی و نوع بخش نشان نداد. بحث و نتیجه گیری: میانگین نمره کل رفتارهای ارتقادهنده سلامت در پرستاران پژوهش حاضر نشان دهنده قرارگیری ایشان در سطح قابل قبول می باشد. لزوم اجرای برنامه های آموزش سلامت با تأکید بر فعالیت فیزیکی در بین ایشان ضروری میباشد.

واژه‌های کلیدی: رفتار ارتقا دهنده سلامتی، پرستاران، سلامت
متن کامل [PDF 415 kb]   (3510 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۳/۹/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۵XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها