[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر ضدعفونی‌کننده‌های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه‌کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی
مهدی کاظمی1، مریم نظام زاده2، زهرا فارسی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران( نویسنده مسئول).
3- دکترای تخصصی پرستاری (داخلی - جراحی)، دانشیار، گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (1343 مشاهده)
مقدمه: دیابت یک بیماری متابولیک است که میتواند باعث ناتوانی و مرگومیر قابلملاحظهای گردد. هدف اصلی از درمان دیابت، طبیعی سازی سطح گلوکز خون جهت کاهش پیشرفت عوارض عروقی و عصبی میباشد. کنترل قند خون و اطمینان از میزان نتایج، جهت برنامهریزی درمانی بسیار اهمیت دارد.
هدف: در این مطالعه تأثیر ضدعفونیکنندههای موضعی ایزوپروپیل الکل 70 درصد و کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعهکننده به اورژانس مورد مقایسه قرارگرفته است.
مواد و روشها: در این مطالعه شبه تجربی که بر روی 165 نفر از افراد دیابتی مراجعهکننده به اورژانس بیمارستان 502 انجام گرفت، میزان قند خون بیماران در سه مرحله پس از ضدعفونی موضعی با ایزوپروپیل الکل 70 درصد و کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد و روش وریدی اندازهگیری گردید. سپس دادههای جمعآوریشده با استفاده از روشهای آماری توصیفی (درصد و فراوانی) و تحلیلی (آزمون تی تست و آنووای یک طرفه) جهت مقایسه میانگین قند خون با نرمافزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: نتایج به دست آمده نشان داد میانگین قند خون اندازهگیری شده با گلوکومتر بعد از ضدعفونی ایزوپروپیل الکل 70 درصد و کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد و آزمایش خون وریدی در نمونهها به ترتیب 219/72، 210/91 و 199/42 با انحراف معیار 57/16، 56/58 و 57/29 میباشد. همچنین سطح گلوکز خون مویرگی اندازهگیری شده با گلوکومتر بالاتر از سطوح گلوکز خون وریدی بوده و تفاوت میانگین کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد با ایزوپروپیل الکل 70 درصد به وسیله آزمون تی تست بر اساس 0/045P= معنیدار شد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج حاصله نشان داد که بین آزمایش مویرگی و آزمایش وریدی تفاوت وجود دارد. اگرچه سرعت عمل در اورژانس بسیار اهمیت دارد اما تصمیمگیریهای بالینی و درمانی نیازمند بررسیهای دقیقتری از بیمار میباشد و بررسی وریدی در نهایت به منظور نتیجه قطعی کارساز خواهد بود. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میشود.
 
واژه‌های کلیدی: دیابت، ضدعفونی‌های موضعی، ایزوپروپیل الکل.
متن کامل [PDF 587 kb]   (326 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/13 | پذیرش: 1398/4/3 | انتشار: 1398/5/24
فهرست منابع
1. American Diabetes A. 14. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(Suppl 1):S144-S51. DOI: 10.2337/dc18-S014 PMID: 29222385 [DOI] [PubMed]
2. Petlevski R, Hadzija M, Slijepcevic M, Juretic D. Effect of 'antidiabetis' herbal preparation on serum glucose and fructosamine in NOD mice. J Ethnopharmacol. 2001;75(2-3):181-4. PMID: 11297848 [PubMed]
3. Edelman D, Olsen MK, Dudley TK, Harris AC, Oddone EZ. Utility of hemoglobin A1c in predicting diabetes risk. J Gen Intern Med. 2004;19(12):1175-80. DOI: 10.1111/j.1525-1497.2004.40178.x PMID: 15610327 [DOI] [PubMed]
4. Grant RW, Buse JB, Meigs JB. Quality of diabetes care in US academic medical centers: low rates of medical regimen change. Diabetes care. 2005;28(2):337-442.
5. Iranparvar Alamdari M, Ghorbani Behrooz H, Yazdanbood A, Amini Sani N, Islam panah S, Shokrabadi M. [Quality of Care in 100 Diabetic Patients in a Diabetes Clinic in Ardabil]. J Ardabil Univ Med Sci. 2012;12(3):239-47
6. Vinita D, Vaishali J, Anjoo A, Amita P, Sushma P, Agarwal C. Glucometer screening of gestational diabetes. J Obstetrics & Gynecology of India. 2006;56(6):499-501.
7. Rheney C, Kirk J. Performance of three blood glucose meters. Annals of Pharmacotherapy. 2000;34(3):317-21.
8. Parker RC, Rapley JW, Isley W, Spencer P, Killoy WJ. Gingival crevicular blood for assessment of blood glucose in diabetic patients. J Periodontol. 1993;64(7):666-72. DOI: 10.1902/jop.1993.64.7.666 PMID: 8366416 [DOI] [PubMed]
9. Foos J. The effect of alcohol prep pads and blood drop number on capillary blood glucose values. University of New Hampshir University of New Hampshire Scholars' Repository. 2017.
10. Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison's principles of internal Medicine. 16thed ed. New York: McGraw-Hill; 2007.
11. Newman M, Takie H, Carrenza F. Clinical periodontology. 9th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2002.
12. Raiff BR, Dallery J. Internet-based contingency management to improve adherence with blood glucose testing recommendations for teens with type 1 diabetes. J Appl Behav Anal. 2010;43(3):487-91. DOI: 10.1901/jaba.2010.43-487 PMID: 21358907 [DOI] [PubMed]
13. Fallah S, Rostamzadeh S. [Success of the Family Practice Plan in Diabetes Control]. J Health & Hygiene. 2016;7(4):417-24
14. Fauci B, Kasper H, Longo J, Loscalzo. Harrison principal of Internal medicine 17th ed: Mc graw Hill 2012
15. Beikler T, Kuczek A, Petersilka G, Flemmig TF. In-dental-office screening for diabetes mellitus using gingival crevicular blood. J Clin Periodontol. 2002;29(3):216-8. PMID: 11940140 [PubMed]
16. Ruef C. Peripheral intravenous catheters-to change or not to change? Infection. 2004;32(1):1-.
17. Matheson GO, Klugl M, Engebretsen L, Bendiksen F, Blair SN, Borjesson M, et al. Prevention and management of noncommunicable disease: the IOC Consensus Statement, Lausanne 2013. Clin J Sport Med. 2013;23(6):419-29. DOI: 10.1097/JSM.0000000000000038 PMID: 24169298 [DOI] [PubMed]
18. Stein C. The effects of two differing techniques on the accuracy of reagent strip blood glucose testing. Health SA Gesondheid. 2007;12(3):17-25.
19. Li M, Wang X, Shan Z. Deciding between using the first or second drop of blood for the self monitoring of blood glucose. Primary Care Diabetes. 2014;8(4):365-9.
20. Akhlaghi F, Shakeri MT, Saboni N. Comparison of venous blood glucose and capillary blood glucose in the screening of gestational diabetes. Med J Mashhad Univ Med Scie. 2016;59(4):251-60.
21. Poormohamadi M, Farsi Z, Rajai N. [The Effect of 2% Chlorhexidine Gluconate Solution on Prevention of Phlebitis Related to Peripheral Venous Catheter in Patients Hospitalized in Cardiac Care Units of a Military Hospital]. Military Caring Sciences 2017;4(1):19-29.
22. Nooripoor S, Ghorbani R, Azizzadeh F, Danai N, Yazdiha M. [Evaluating the blood glucose measured via glucometry in diagnosis of hypoglycemia in neonates]. Koomesh 2012;13(4):440-4.
23. Sarlati F, Vallaei N, Pakmehr E, Khoshroo K. [Comparison of efficacy of two glucometers (Accuchek and Elite) in diagnosis of diabetes using bleeding on probing]. Research in Medicine. 2010;33(4):228-34.
24. EbrahimZadeh M. A Comparison of Blood Glucose Level Measured by Standard Laboratory Procedure with That of Five Glucometer Devices in Patients with Diabetes Mellitus. J Res Develop in Nurs & Midwife. 2013;10(2):63-8.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M K, M N, F F. The Effect of Isopropyl Alcohol and Chlorhexidine Gluconate on the Blood Glucose in Diabetic Patients Referring to the Emergency Department. MCS. 2019; 6 (1) :1-8
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-283-fa.html

کاظمی مهدی، نظام زاده مریم، فارسی زهرا. مقایسه تأثیر ضدعفونی‌کننده‌های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه‌کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (1) :1-8

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-283-fa.htmlدوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237