:: دوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 55-61 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش فرآورده های جایگزین خون در احیای ترومای جسمی
مریم نظام زاده 1، علی رحمانی2
1- دانشکده پرستاری آجا
2- دانشکده پرستاری بقیه ا...
چکیده:   (12599 مشاهده)

مقدمه: ﺧﻮن ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤﯽ از مراقبتهای ﭘﺰﺷـﮑﯽ و یک جزء مهم از احیاء در ترومای جسمی محسوب میشود ﮐـﻪ اﺳﺘﻔﺎده صحیح از آن، میتواند نجاتدهنده ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ. با این وجود تزریق خون و فرآوردههای آن عاری از عوارض نبوده و نیاز به توجه خاص، بخصوص در شرایط اورژانسی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی فرآوردههای جایگزین خون در احیای ترومای جسمی بهمنظور کاهش عوارض تزریق خون انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مروری بر اساس مطالعات کتابخانهای و جستجو در پایگاههای اینترنتی google, pubmed, sid در بین سالهای 2000 تا 2013 مبتنی بر هدف انجام گرفته است. یافتهها: بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد استفاده از حاملین مصنوعی اکسیژن مانند HBOCs و PFBOCs جایگزینی برای پک سل و همچنین فاکتورهای انعقادی نوترکیب VIIa و یا آ-پروتئین میتواند به جای پلاکت با عوارض کمتر در شرایط بحرانی استفاده شود. بحث و نتیجهگیری: با توجه به افزایش عوارض تزریق خون در بیماران ترومایی بایستی تزریق در این بیماران با احتیاط و به میزان لازم انجام گیرد از سویی کم بودن ذخیرههای خونی نیز مشکلی دیگر است که به نظر میرسد طراحی دستورالعمل تزریق خون در بیماران ترومایی و همچنین استفاده از فرآوردههای جایگزین میتواند به مصرف بهتر خون و کاهش عوارض در این بیماران منجر گردد.

واژه‌های کلیدی: انتقال خون، تروما، فرآورده های مصنوعی.
متن کامل [PDF 345 kb]   (2581 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/10/16 | پذیرش: 1394/2/14 | انتشار: 1394/2/17XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها