:: دوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 6-13 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
ناهید رجایی1، نرگس چوپانی*1، سید امیر حسین پیشگویی1، سیمین تاج شریفی فر1
1- دانشکده پرستاری اجا
چکیده:   (15318 مشاهده)

مقدمه: اضطراب یکی از عواملی است که خطر مرگ و میر را در بیماران قلبی افزایش میدهد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی است.

مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده است که در سال 1393 انجام شد. تعداد 60 بیمار با سن 35-80 سال، با سواد و فاقد سابقه استفاده از طب فشاری، سابقه قبلی آنژیوگرافی عروق کرونر، بیماری های روانی، اعتیاد به مواد مخدر، مشکل آناتومیک و پوستی در نقطه P6 و نرمه انگشت شست انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله، فشار بر نقطه P6 و گروه کنترل فشار بر نرمه شست هر دو دست را دریافت نمودند. مداخلات صبح روز آنژیوگرافی انجام گردید. کلیه بیماران قبل از مداخله آرام بخش دریافت نموده بودند. قبل و 30 دقیقه بعد از مداخله، پرسشنامه اسپیل برگر توسط بیماران پر شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سطح اضطراب قبل از مداخله اختلاف معناداری با هم نداشتند ( p>0/05). بعد از مداخله نتایج آزمون تی مستقل اختلاف آماری معنیداری را از نظر سطح اضطراب (p=0/001)، بین دو گروه نشان داد به طوری که افراد گروه کنترل میزان اضطراب بیشتری داشتند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به کاهش معنی دار سطح اضطراب، بیماران گروه آزمون، می توان گفت طب فشاری به عنوان یک روش مناسب جهت کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. : . .

واژه‌های کلیدی: آنژیوگرافی، اضطراب، طب فشاری
متن کامل [PDF 421 kb]   (3161 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/10/23 | پذیرش: 1393/11/6 | انتشار: 1394/2/3XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها