مجله علوم مراقبتی نظامی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام کامل نشریه: علوم مراقبتی نظامی

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول:  دکتر آرمین زارعیان

سردبیر: دکتر زهرا فارسی

اعضای هیأت تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا ):

دکتر فروزان آتش زاده شوریده، دکتر کامران آزما، دکتر سید امیرحسین پیشگویی، دکتر ارسیا تقوا، دکتر علیرضا خوشدل، دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر آرمین زارعیان، دکتر ویدا شفیع پور، دکتر رضا ضیغمی، دکتر عباس عبادی، دکتر شهلا علیاری، دکتر زهرا فارسی، دکتر مرضیه مؤمن نسب،دکتر ایرج میرزایی دیزگاه، دکتر رضا نگارنده

اعضای هیأت داوران این شماره (به ترتیب حروف الفبا): 

سمیه آزرمی، دکتر سید امیر حسین پیشگویی، فاطمه تیموری، نسرین جعفری گلستان، فهیمه دادگری، ناهید رجایی، سیده اعظم سجادی، رقیه سیدی، مرجان سید مظهری، مریم عزیزی، دکتر زهرا فارسی، فاطمه کلروزی، مریم نظام زاده

 • کارشناس مجله: نرجس فیضی
 •  ویراستار ادبی: نرجس فیضی
 • ویراستار علمی: سیده اعظم سجادی، مریم نظام زاده
 • مسئول سایت: مرتضی جلیلی
 • زبان: فارسی
 • حروفچینی و صفحه‌آرایی: مهدی اکبرزاده
 • طراح جلد:  یزدان احمدی
 • چاپ:  مشعل آزادی

  مقاله‌های این مجله در نمایه نامه سامانه دانش گستر برکت، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و گوگل اسکولار نمایه می‌گردد.
   

https://indexcopernicus.com                                
 http://scholar.google.com                                                                                       
 http://www.sid.ir                                                                       
 http://www.magiran.com
                                                                
 http://www.barakatkns.com                                       
http://irisweb.ir/index.php                                      
www.Civilica.Com                                                                 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم مراقبتی نظامی:
http://mcs.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب