مجله علوم مراقبتی نظامی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعات تماس

نشانی دفتر نشریه: تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران

تلفن: 77500404-77500929

تلفن همراه: 09014281743

پست الکترونیک:mcs.ajaums.ac.ir@gmail.com
                                            mcs@ajaums.ac.ir

پرتال نشریه: https://mcs.ajaums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم مراقبتی نظامی:
http://mcs.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب