[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 192-183 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، پیش‌بینی از بازگشت و کیفیت زندگی در گروه معتادان
محمد امین صفری1 ، علیرضا جوهری2 ، زینب شناسا3 ، عبدالصالح زر* 4، ساره غلامی5
1- دکترای فیزیولوژی ورزشی (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)، گروه علوم ورزش، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2- دانشجوی دکترای فیزیولوژی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه علوم ورزش، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
3- کارشناس ارشد علوم یادگیری و رفتار حرکتی، گروه علوم ورزش، دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
4- دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
5- کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اصفهان، اصفهان ایران.
چکیده:   (563 مشاهده)
مقدمه: ورزش فریزبی باعث تقویت سیستم غیرهوازی و هوازی و دستگاه قلبی-عروقی شده و همچنین باعث بهبود وضعیت آمادگی جسمانی و روانی افراد شود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، پیشبینی از بازگشت و کیفیت زندگی در گروه معتادان انجام شد.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که 70 نفر از معتادین تحت درمان دهکده سلامی شیراز بر اساس جدول مورگان و به صورت هدفمند در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابتدا همه آزمودنیها سه پرسشنامه خودکارآمدی شرر، پیش بینی از بازگشت رایت و کیفیت زندگی ویر و شربورن را تکمیل کردند، در ادامه تمامی آزمودنیها در برنامه تمرینی هشت هفتهای (3 ست در روز) فعالیت ورزشی فریزبی، شرکت کردند. در پایان نیز دوباره سه پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی وابسته و نرمافزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، احتمال مصرف در موقعیت خاص، شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص و کیفیت زندگی در گروه معتادان مرد تأثیر داشت به طوری که تمرین فریزبی باعث کاهش معنادار احتمال مصرف در موقعیت خاص (0/047P=)، شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص (0/046P=) و افزایش معنادار کیفیت زندگی (0/044P=) و خودکارآمدی (0/048P=) شد.
بحث و نتیجهگیری: فعالیت ورزشی فریزبی عامل مؤثر و مهمی بر عوامل روانشناختی در گروه معتادان مرد میباشد. لذا، پیشنهاد میشود جهت کمک به پیشرفت ترک مواد و جلوگیری از بازگشت فرد به سوءمصرف مواد در این گروه، از این نوع فعالیت ورزشی استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: اعتیاد به مواد مخدر، خودکارآمدی، کیفیت زندگی، ورزش
متن کامل [PDF 396 kb]   (145 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/5/21 | پذیرش: 1399/6/26 | انتشار: 1400/8/10
فهرست منابع
1. Moradinazar M, Najafi F, Jalilian F, Pasdar Y, Hamzeh B, Shakiba E, et al. Prevalence of drug use, alcohol consumption, cigarette smoking and measure of socioeconomic-related inequalities of drug use among Iranian people: Findings from a national survey. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2020; 15(1): 39. [DOI] [PubMed]
2. Rentala S, Ng SM, Chan CLW, Bevoor P, Nayak RB, Desai M. Effect of holistic relapse prevention intervention among individuals with alcohol dependence: A prospective study at a mental health care setting in India. J Ethn Subst Abuse. 2020: 1-21. [DOI] [PubMed]
3. Milam LA, Cohen GL, Mueller C, Salles A. The relationship between self-efficacy and well-being among surgical residents. J Surg Educ. 2019; 76(2): 321-8. [DOI] [PubMed]
4. Marlatt GA. Determinants of relapse: Implications for the maintenance of behavior change. Behavioral medicine: Changing health lifestyles. 1989: 410-52.
5. Moeini B, Hazavehei SMM, Faradmal J, Ahmadpanah M, Dashti S, Hashemian M, et al. The relationship between readiness for treatment of substance use and self-efficacy based on life skills. J Ethn Subst Abuse. 2020:1-13. (Persian) [DOI] [PubMed]
6. Bock BC, Morrow KM, Becker BM, Williams DM, Tremont G, Gaskins RB, et al. Yoga as a complementary treatment for smoking cessation: Rationale, study design and participant characteristics of the Quitting-in-Balance study. BMC Complement Altern Med. 2010; 10:14. [DOI] [PubMed]
7. Skinner MD, Aubin HJ. Craving's place in addiction theory: Contributions of the major models. Neurosci Biobehav Rev. 2010; 34(4): 606-23. 72 [DOI] [PubMed]
8. Gorini G, Gallus S, Carreras G, Cortini B, Vannacci V, Charrier L, et al. A long way to go: 20-year trends from multiple surveillance systems show a still huge use of tobacco in minors in Italy. Eur J Public Health. 2019; 29(1): 164-9. [DOI] [PubMed]
9. Sayar S, Eghlima M. A comparison of family functionality in addicted and non-addicted married men. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2013; 2(2): 35-41.
10. Corkery JM. Drug Seizure and Offender Statistics, United Kingdom, 1998: Supplementary and area tables included. Annotation. 2000.
11. Parsania Z, Firoozeh M, Takfallah L, Mohammadi-Semnani S, Jahan E, Emami A. The evaluation of personality disorders among drug abusers. Medical Sciences. 2012; 22(2): 152-6. (Persian)
12. Hojjati H, Aloustani S, Akhondzadeh G, Heidari B, Sharif Nia H. Study of mental health and Its relation with quality of life in addicts. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2010; 18(3): 207-14. (Persian)
13. Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Otten R, Engels R, Kleinjan M. Smoking behavior of women before, during, and after pregnancy: Indicators of smoking, quitting, and relapse. Eur Addict Res. 2019; 25(3): 132-44. [DOI] [PubMed]
14. Babaei M, Mahmoodi A. A comparative study of the addicts' attitude toward using of narcotic substances after quitting addiction (a comparison between two techniques of indigenous self-esteem and methadone therapy in azadshahr city). Quarterly of Sociological Studies of Youth. 2019; 10(33): 25-38. (Persian)
15. Rahmanian M, Mirjafari A, Hasani J. The relationship between craving and attentional bias in opioid dependent, relapsed and abstinent individuals. IJPCP. 2006; 12(3): 216-22. (Persian)
16. Amani M, Saemian H, Rezvan-Doust H. Comparison of residential and therapeutic community centers in preventing substance abuse recurrence and reducing self-destructive behaviors of substance users. Addict Health. 2019; 11(1): 43-50. (Persian) [DOI]
17. Sadri Damirchi E, Kiani Chalmari A. On the effectiveness of behavioral counselling in the reduction of high-risk behaviors and the improvement of quality of life and control of craving beliefs among individuals with substance abuse disorders. Etiadpajohi. 2017; 11(41): 247-63. (Persian)
18. Nusselder WJ, Looman CW, Mackenbach JP, Huisman M, Van Oyen H, Deboosere P, et al. The contribution of specific diseases to educational disparities in disability-free life expectancy. Am J Public Health. 2005; 95(11): 2035-41. [DOI] [PubMed]
19. Shirsavar M, Amirtash AM, Jalali S, Koshan M, Keyvanloo F, SeyyedAhmadi M. Comparing the effectiveness of rehabilitation methods with and without exercise on quality of life and self-steam addicts. Journal of Sabzevar University Medical Science. 2013; 20(3): 292-301. (Persian)
20. Yang JF, Scholz JP. Learning a throwing task is associated with differential changes in the use of motor abundance. Exp Brain Res. 2005; 163(2): 137-58. [DOI] [PubMed]
21. Kao MS, Wang CH. Impact of frisbee game course on the upper limb motor function of students with intellectual disabilities. Int J Dev Disabil. 2017; 64(2): 96-104. [DOI] [PubMed]
22. Thampson ER. Roles of physical fitness programming in client treatment outcomes. Drug court interventions. 2010:1-23.
23. Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW. The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological Reports. 2016; 51(2): 663-71. [DOI]
24. Kelly JF, Hoeppner BB, Urbanoski KA, Slaymaker V. Predicting relapse among young adults: Psychometric validation of the Advanced WArning of RElapse (AWARE) scale. Addict Behav. 2011; 36(10): 987-93. http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.05.013 [DOI] [PubMed]
25. Goodarzi MA, Firoozabadi A. Reliability and validity of the Padua inventory in an Iranian population. Behav Res Ther. 2005; 43(1): 43-54. [DOI] [PubMed]
26. Ware JE, Jr., Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992; 30(6): 473-83. [PubMed]
27. Asghari Moghaddam A, Faghehi S. Validation of the SF-36 health survey questionnaire in two Iranian samples. Clinical Psychology and Personality. 2003; 1(1): 1-11. (Persian)
28. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form health survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005; 14(3): 875-82. [DOI] [PubMed]
29. Morais APD, Pita IR, Fontes-Ribeiro CA, Pereira FC. The neurobiological mechanisms of physical exercise in methamphetamine addiction. CNS Neurosci Ther. 2018; 24(2): 85-97. [DOI] [PubMed]
30. Jain A, Mahajan A. Effect of aerobic training and mindfulness therapy on smartphone addicted young individuals. Website: www. ijpot. com. 2020; 14(3):13-7.
31. Heydari M, Dehghanizade J. The effect of an aerobic exercise course on the self-efficacy, happiness and mindfulness of addicts. Research on Addiction. 2018; 11(44): 23-41. (Persian)
32. Hodder RK, Freund M, Bowman J, Wolfenden L, Gillham K, Dray J, et al. Association between adolescent tobacco, alcohol and illicit drug use and individual and environmental resilience protective factors. BMJ Open. 2016; 6(11): e012688. [DOI] [PubMed]
33. Jalali I, Ahadi H. On the relationship of cognitive emotion regulation, self-efficacy, impulsiveness, and social skills with substance abuse in adolescents. Etiadpajohi. 2016; 9(36): 95-109. (Persian)
34. Akbari Zardkhaneh S, Zandi S. Predicting university students' addiction admission based on their self-efficacy and social support feelings. JSR. 2017; 17(2): 36-44. (Persian)
35. Sadri Damirchi E, Fayazi M, Mohammadi N. The relationship between self-efficacy and perceived social support with addiction tendency among soldiers. Jornal of Military Medicine. 2017; 18(4): 316-24. (Persian)
36. Dadvand SS, Daryanoosh F. The effect of a period of aerobic training on blood levels of serotonin and endorphin and decreasing depression in addicted women to drug. Daneshvar Medicine. 2017; 24(2): 49-56. (Persian)
37. Vafamand E, Kargarfard M, Marandi M. Effects of an eight-week aerobic exercise program on dopamine and serotonin levels in addicted women in the central prison of Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2012; 30(204): 1-12.
38. Hauck C, Schipfer M, Ellrott T, Cook B. The relationship between food addiction and patterns of disordered eating with exercise dependence: In amateur endurance athletes. Eat Weight Disord. 2020; 25(6): 1573-82. [DOI] [PubMed]
39. Khanna S, Greeson JM. A narrative review of yoga and mindfulness as complementary therapies for addiction. Complement Ther Med. 2013; 21(3): 244-52. [DOI] [PubMed]
40. Reese ED, Veilleux JC. Relationships between craving beliefs and abstinence self-efficacy are mediated by smoking motives and moderated by nicotine dependence. Nicotine Tob Res. 2016; 18(1): 48-55. [DOI] [PubMed]
41. Kangasniemi A, Lappalainen R, Kankaanpaa A, Tammelin T. Mindfulness skills, psychological flexibility, and psychological symptoms among physically less active and active adults. Mental Health and Physical Activity. 2014; 7(3): 121-7. [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SUMS.REC.1397.518


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safari M A, Jowhari A R, Shenasa Z, Zar A, gholami S. The Effect of Frisbee Sports Activity on Self- Efficacy, Prediction of Return and Quality of Life in Addicts. MCS. 2021; 8 (2) :183-192
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-416-fa.html

صفری محمد امین، جوهری علیرضا، شناسا زینب، زر عبدالصالح، غلامی ساره. تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، پیش‌بینی از بازگشت و کیفیت زندگی در گروه معتادان. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (2) :192-183

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-416-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422