[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1401 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 361-351 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر آموزش به روش چند رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بر احساس شایستگی والدی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب آجا
مهناز عباسی لعل آبادی1 ، شهلا علیاری* 2، زهرا فارسی3 ، مرضیه خلجی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
2- دکترای برنامه ریزی درسی، دانشیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
3- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی- جراحی)، استاد، گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
4- کارشناسی ارشد روان پرستاری، مربی، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
چکیده:   (162 مشاهده)

مقدمه: پرستاری یکی از مشاغل پر استرس در دنیاست. احساس شایستگی والدی میتواند تحت تأثیر این استرس قرار گیرد.
هدف: این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر آموزش به روش چند رسانهای و شبکههای اجتماعی بر احساس شایستگی والدی پرستاران انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشآزمون- پسآزمون چند گروهی در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری کلیه پرستاران خانم شاغل در بیمارستانهای منتخب آجا در شهر تهران بود. 60 پرستار خانم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. بیمارستانها به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و یک گروه کنترل (هر گروه 20 پرستار) تخصیص یافتند. گروههای آزمون تحت یک نوع شیوه آموزش (چند رسانهای و شبکههای اجتماعی) به مدت یک ماه قرار گرفتند. دادهها با استفاده از پرسشنامه روا و پایای احساس شایستگی والدی (PSOC) قبل و دو هفته بعد از مداخله جمعآوری شد. سپس با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.
یافتهها: قبل از مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره کل احساس شایستگی والدی پرستاران در گروههای چند رسانهای، شبکه اجتماعی و کنترل به ترتیب 5/29±63/55، 5/20±63/10 و 4/88±63/35 بود که تفاوت معناداری در سه گروه دیده نشد (0/946P=). دو هفته بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار سه گروه به ترتیب به 82/5±84/64، 24/6±39/69 و 44/5±15/62 بود که دارای تفاوت معنیدار بود (0/001P=).
بحث و نتیجهگیری: آموزش به روش چند رسانهای و شبکه اجتماعی منجر به افزایش احساس شایستگی والدی در پرستاران گردید. تأثیر روش شبکه اجتماعی بیشتر از روش چند رسانهای بود. لذا، مدیران پرستاری جهت ارتقا احساس شایستگی والدی در پرستاران خود میتوانند، از برنامههای آموزشی غیر حضوری نظیر شبکههای اجتماعی استفاده نمایند.

واژه‌های کلیدی: آموزش، پرستاران، چند رسانه‌ای، شایستگی، شبکه‌های اجتماعی
متن کامل [PDF 564 kb]   (54 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: 1400/4/31 | پذیرش: 1400/5/25 | انتشار: 1401/1/10
فهرست منابع
1. Ayadi N, Dargahi S, Ghamari H, Abbasi M. The impact of job stress on subjective well-being, marital stress and empathy of nurses. Iranian J Med Ethics & History Med. 2016;9(2):67-79.
2. Karimi Z, Salehi S, Keshvari M. A Comparative analysis of Parenting Styles between Female Nurses and office staff in the Selected Hospital under the Supervision of Esfahan University of Medical Sciences. Iranian J Nurs Res.10(4):155-61.
3. Hosseini Z, Hazavehei M, Imanzad M, Ghanbarnezhad A, Gharlipour Z. Occupational Stress and Mental Health Relationship in Nurses. Adv Nurs Midwifery. 2014;23(82):62-55.
4. Tavangar H, Alhani F, Vanaki Z. Nurses Experience of Work - Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study. Tolooe behdasht. 2012;10(3 and 3-4):106-26.
5. Abdollahpour N, Seyedfatemi N, HakimShooshtari M, Mehran A. The Effect of Education on Sense of Competence of Mothers of Children with Hyperactivity Disorder. Iranina J Psychiatric Nurs. 2017;5(4):19-26. [DOI]
6. Slagt M, Dekovic M, de Haan AD, van den Akker AL, Prinzie P. Longitudinal associations between mothers' and fathers' sense of competence and children's externalizing problems: the mediating role of parenting. Dev Psychol. 2012;48(6):1554-62. [DOI] [PubMed]
7. Suwansujarid T, Vatanasomboon P, Gaylord N, Lapvongwatana P. Validation of the parenting sense of competence scale in fathers: Thai version. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2013;44(5):916-26. h [DOI]
8. Löfgren HO, Petersen S, Nilsson K, Ghazinour M, Hägglöf B. Effects of Parent Training Programmes on Parents’ Sense of Competence in a General Population Sample. Global J Health Sci. 2017;9(7):24. [DOI]
9. Osman F, Salari R, Klingberg-Allvin M, Schon UK, Flacking R. Effects of a culturally tailored parenting support programme in Somali-born parents' mental health and sense of competence in parenting: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2017;7(12):e017600. [DOI] [PubMed]
10. Seyydi Sani S, Meshki M, Shafaghi K. Comparative Effectiveness of group discussion and multimedia nutrition education among pregnant women in learning domains. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014;21(3):442-52.
11. Kardan-Barzoki E, Bakhshandeh H, Nikpajouh A, Elahi E, Haghjoo M. Comparison of the effect of education through lecture and multimedia methods on knowledge, attitude, and performance of cardiac care nurses about temporary pacemaker care. Iranian Cardiac Nurses Society. 2016;4(4):6-13.
12. Najafi Ghezeljeh T, Mohammad Aliha J, Haghani H, Javadi N. Effect of education using the virtual social network on the knowledge and attitude of emergency nurses of disaster preparedness: A quasi-experiment study. Nurse Educ Today. 2019;73:88-93. [DOI] [PubMed]
13. Hidalgo-Mazzei D, Mateu A, Reinares M, Undurraga J, Bonnin Cdel M, Sanchez-Moreno J, et al. Self-monitoring and psychoeducation in bipolar patients with a smart-phone application (SIMPLe) project: design, development and studies protocols. BMC Psychiatry. 2015;15:52. [DOI] [PubMed]
14. Dewing M. Social media: an introduction. Ottawa, Canada, Library of Parliament.no. 2010-03; 2012.
15. Otte E, Rousseau R. Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences. J Inform Sci. 2016;28(6):441-53. [DOI]
16. Rabiee Z, Jahanpour F, Azadi F, Azadi P. The effect of multimedia training on pre-cesarean anxiety. Iranian J Obstetrics, Gynecol & infertility. 2017;20(5):24-9.
17. CChen S, Xia Y. Research on Application of Multimedia Technology in College Physical Education. Procedia Engineering. 2012;29:4213-7. [DOI]
18. Yosefy S. Comparison effectiveness of conventional and distance training based on competency in nurse's preparedness biological agent's exposure Tehran: Baqiyatalah University; 2009.
19. Amanelahi A, Shadfa A, Aslani K. Effects of Child-Parent Relationship Therapy on Maternal Parenting Stress and Parental Acceptance of Primary School Children. Sci Inform Data. 2019;15(4):103-20
20. Karp SM, Lutenbacher M, Wallston KA. Evaluation of the Parenting Sense of Competence Scale in Mothers of Infants. J Child & Family Studies. 2015;24(11):3474-81. [DOI]
21. Jafarnejad F, Azmoudeh E, Mazloum SR, Reyhani T. The effect of self-efficacy training package on maternal self-confidence of primiparous women in infant care. Iranian J Obstetrics, Gynecol & infertility. 2014;17(104):18-28.
22. WMA. Declaration of helsinki France: World Medical Association. wwwwmanet/policies-post/wmadeclaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-researchinvolving-human-subjects. 2013.
23. Garfield CF, Lee YS, Kim HN, Rutsohn J, Kahn JY, Mustanski B, et al. Supporting Parents of Premature Infants Transitioning from the NICU to Home: A Pilot Randomized Control Trial of a Smartphone Application. Internet Interv. 2016;4(Pt 2):131-7. [DOI] [PubMed]
24. Geikina G, Martinsone B. Mothers of Children with Disability: Sense of Parenting Competence and Parenting Stress Changes After Participation in The Intervention Program "Caregivers' Self-Help and Competence". Baltic J Psychology. 2015;11(1/2):55-71. [DOI]
25. Keen D, Couzens D, Muspratt S, Rodger S. The effects of a parent-focused intervention for children with a recent diagnosis of autism spectrum disorder on parenting stress and competence. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010;4(2):229-41. [DOI]
26. Firoozi M, Ramezani Piyani M. Positive Psychotherapy to Improve the Quality of Life of Paraplegic Veterans through Virtual Social Networks. J Mil Med. 2018;20(3):316-24.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Research code: 594276
Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1398231


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi Lal abadi M, Aliyari S, Farsi Z, Khalaji M. Comparison of the Effect of Multimedia Education and Social Networks on the Sense of Parental Competence of Nurses Working in Selected Aja Hospitals. MCS. 2022; 8 (4) :351-361
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-485-fa.html

عباسی لعل آبادی مهناز، علیاری شهلا، فارسی زهرا، خلجی مرضیه. مقایسه تأثیر آموزش به روش چند رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بر احساس شایستگی والدی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1401; 8 (4) :361-351

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-485-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422