:: دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 166-158 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل خطر مرتبط با دلیریوم متعاقب عمل جراحی قلب
مجتبی راد* 1، نورالدین محمدی2 ، مهناز سیدالشهدایی ، حمید حقانی3 ، سمانه عصارزاده4
1- مربی، علوم پزشکی سبزوار
2- دکترای پرستاری، علوم پزشکی تهران
3- علوم پزشکی تهران
4- کارشناس پرستاری، علوم پزشکی سبزوار
چکیده:   (15903 مشاهده)

مقدمه: دلیریوم سندرومی است که با اختلال هوشیاری و تغییر در شناخت مشخص میشود که درصد بالایی از بیماران پس از عمل جراحی از آن رنج میبرند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر مرتبط با دلیریوم متعاقب عمل جراحی قلب باز انجام گرفت.

مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی بود که در سال 1388 در بیمارستانهای شهید رجایی و محب انجام شد. تعداد شرکتکنندگان در این مطالعه 370 نفر بودند. در این پژوهش کلیه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه متعاقب عمل جراحی قلب باز مورد مطالعه قرار گرفتند. عوامل خطر مورد بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک (سن- جنس -میزان تحصیلات-سطح درآمد)، دیابت، بیماری روانی، فیبریلاسیون دهلیزی، میزان هماتوکریت، مصرف سیگار و مواد مخدر، پرفشاری خون، سابقه سکتهی مغزی و عمل جراحی مجدد، کسر تخلیهای بطن چپ، استفاده یا عدم استفاده از پمپ قلبی-ریوی در حین عمل جراحی و سابقهی مصرف داروهای خوابآور بود. روش جمعآوری دادهها به صورت در دسترس و غیر تصادفی بود. پژوهشگر بیماران را پس از انجام عمل جراحی و جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی و خروج لوله تراشه، با استفاده از مقیاس غربالگری مشاهدهای دلیریوم (DOSS) تا ترخیص آنان از بخش مراقبت ویژه و انتقال به بخش جراحی ارزیابی کرد. برای آنالیز یافتهها از نرمافزار SPSS نسخه 5/11 و آزمونهای آماری کای دو و تست دقیق فیشر استفاده شد.

یافتهها: در این مطالعه میزان بروز دلیریوم 23 درصد به دست آمد. از بین متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه سطح درآمد، بیماری روانی، فیبریلاسیون دهلیزی و میزان هماتوکریت با دلیریوم از نظر آماری معنیدار شدند.

بحث و نتیجهگیری: با توجه به بروز دلیریوم بعد از جراحی، شناسایی و غربالگری دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب باز از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. همچنین با نگاه به مشخصات فردی و عوامل مرتبط با بروز دلیریوم شناسایی شده در این مطالعه، لازم است تا با توجه به وضعیت اقتصادی بیماران و بیماریهای زمینهای آنان و با اصلاح عوامل خونی بروز دلیریوم بعد از عمل جراحی را کاهش داد.

واژه‌های کلیدی: جراحی قلب باز، دلیریوم، عوامل خطر.
متن کامل [PDF 442 kb]   (7305 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/10/12 | پذیرش: 1394/1/26 | انتشار: 1394/10/26XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها