[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 127-136 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر تصمیم‌گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران
مرتضی خاقانی زاده1، ابراهیم بلی کوهی2، جمیله مختاری3، محمد مهدی سالاری4
1- دکترای پرستاری، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، گروه مدیریت پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری نظامی.
3- دکترای پرستاری، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، دانشکده پرستاری، گروه مدیریت پرستاری.
4- دکترای پرستاری، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری سلامت جامعه.
چکیده:   (3209 مشاهده)
مقدمه: پرستاران بهعنوان یکی از منابع بزرگ دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستانها میتوانند نقش اصلی در فرآیند یادگیری سازمانی ایفا نمایند. با توجه بهضرورت و اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران، پژوهش حاضر نیز در این راستا انجام شد.
هدف: تعیین تأثیر تصمیمگیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد، جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان بقیهالله (عج) شهر تهران با توجه به معیارهای ورود در سال 1396 وارد مطالعه شدند. در مرحله اول پژوهش، قابلیت یادگیری کلیه پرستاران شاغل در بخشهای داخلی- جراحی (18 بخش) بیمارستان بقیهالله (عج) از روش سرشماری به تعداد 281 نفر مطالعه و بررسی شد. در مرحله بعد تعداد هشت بخش که قابلیت یادگیری سازمانی آنان تفاوت معناداری نداشت به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. ابتدا یک کارگاه آموزشی به صورت تئوری و عملی نحوه اجرای روش بارش افکار برای مشارکت پرسنل بخش در تصمیمگیریها و حل مسائل بخش به همراه سرپرستاران برگزار شد. سپس بعد از چهار ماه، مجدداً پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی در گروه شاهد و آزمون توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله آزمون کای دو، من ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل و آنالیز واریانس توسط نرمافزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافتهها: نتایج مرحله اول نشان داد که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران (98/8) 58/04 که از نظر مقیاس لیکرت در سطح متوسط بود. همچنین میانگین نمرات حیطههای تعهد مدیریت (3/33) 19/02، حیطه سیستمی با (1/88) 11/44، حیطه انتقال دانش (3/05) 13/67 در سطح متوسط، درحالیکه حیطه فضای باز و آزمایشگری با میانگین نمره (2/80) 13/89 در سطح پایین قرار داشتند. نتایج مرحله دوم پژوهش نشان داد که میانگین نمره کل و انحراف معیار تمامی حیطههای قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران قبل و بعد از مداخله و اجرای بارش افکار در گروه آزمون افزایش و تفاوت معناداری وجود داشت. مثلاً انحراف معیار کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران بعد از مداخله برابر با 0/012P= به دست آمد. همچنین انحراف معیار حیطههای تعهد مدیریت 0/044P= حیطه نگرش سیستمی 0/000P=، حیطه انتقال دانش 0/003P= در حیطه فضای باز و آزمایشگری با انحراف معیار 0/001P= در سطح معناداری قرار داشتند امّا در گروه شاهد تفاوتی دیده نشد.
بحث و نتیجهگیری: نظر به نتایج مطالعه فوق و اثربخشی برنامه بارش افکار بر افزایش قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران و بهبود کیفیت مراقبت و خدمات پرستاری، اجرای آن در بخشهای درمانی برای مدیران پرستاری توصیه میشود.
واژه‌های کلیدی: بارش افکار، پرستار، قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری.
متن کامل [PDF 419 kb]   (539 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/3/11 | پذیرش: 1397/6/31 | انتشار: 1397/9/24
فهرست منابع
1. Aghdasi M, Befruei Khakzar M. Comparative Study of organizational learning capabilities as an organizational source of knowledge in public and private hospitals of Tehran: Nurses Perspectives. Iran journal of nursing. 2009;21(56):69-79.
2. García-Morales V, Verdú-Jover A, Lloréns F. The influence of CEO perceptions on the level of organizational learning: Single-loop and double-loop learning. International Journal of Manpower. 2009;30(6):567-90.
3. Mohamad D. [learning organizations in practice]. 2006:272.
4. Nekoei Moghadam MB. [Learning organizations]. Tehran: Parsa; 2007 12, 50 p.
5. Morrison RS, Jones L, Fuller B. The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. J Nurs Adm. 1997;27(5):27-34. PMID: 9159611 [PubMed]
6. Dawes P. A model of the effects of technical consultants on organizational learning in high-technology purchase situations. J High Tech Manage Res. 2003;14(1):1-20.
7. Dvir T, Eden D, Avolio B, Shamir B. Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. Academy manage j. 2002;45(4):735-44.
8. Machin M. Understanding the process of transfer of training in the workplace: University of Southern Queensland; 1999.
9. Holton III E, Bates R, Ruona W. Development of a generalized learning transfer system inventory. Human resourc develop quart. 2000;11(4):333-60.
10. Kirkpatrick D. Evaluation of training. In: (Ed.) IRLC, editor. Training and development handbook: A guide to human resource development. New York: McGraw Hill; 1976.
11. Chen H-C. Cross-Cultural Construct Validation of The Learning Transfer System Inventory In Taiwan: Faculty of the Louisiana State University and Agricu; 2003.
12. Davari L, Rezaei B. The Comparison of Organizational Learning Capabilities Form the Viewpoint of Nursing Staff Between Public and Private Hospitals of Shiraz. J Nurs Res. 2017;12:1–8.
13. Shahen H. [Organizational learning capability]. Procedia Comput Sci. 2014:56 60.
14. Heidari S. Organizational learning capabilities of nurses. J Nurs Manag. 2013;2(56-63).
15. Colleagues N. [Comparison of Staff Training Methods at Oil Refining Company Esfahan]. 2012 (21).
16. Badeh J. Partners.Conference challenges. Procedia Comput Sci. 2012:5-7.
17. Chaston I, Badger B, Mangles T, Sadler-Smith E. Organisational learning style, competencies and learning systems in small, UK manufacturing firms. Inter j operation product manage. 2001;21(11):1417-32.
18. A. Bates R, Holton III EF, Seyler DL, Carvalho MA. The role of interpersonal factors in the application of computer-based training in an industrial setting. Human Resource Develop Inter. 2000;3(1):19-42.
19. ADsAaA D. Journal of Military Medicine. Procedia Comput Sci. 2013;3.
20. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Yousefi H, Holmes C. Nurses experiences in chemical emergency departments: Iran–Iraq war, 1980–1988. Inter emerge nurs. 2013;21(2):123-8.
21. RMF. Individual Learning to Organizational Learning. Electronic J Knowl Manage. 2007(4):363 –72.
22. Davari S, Rezaei B. The Comparison of Organizational Learning Capabilities Form the Viewpoint of Nursing Staff Between Public and Private Hospitals of Shiraz. J Nurs Res. 2017;1(12):1-8.
23. Mahboubeh K. [Validation of a model of human resources training with competency approach]. J Manage Studi. 2012;23(71):49–73.
24. Agegi D, Ali akar S, Ameryon D. Journal of Military Medicine. Procedia Comput Sci 2013;3.
25. Kristjanson LJ, Scanlan JM. Assessment of continuing nursing education needs: a literature review. J Continu Edu Nurs. 1989;20(3):118-23.
26. DA. G. Nursing management: A systems approach. WB Saunders Co. 1994.
27. Amerioun phd Partners Review its governance and its relationship with indices of selected military hospitals Hospital performance. Journal of Military Medicine. 2013;15:59–68.
28. Coetsee W, Eiselen R, Basson J. Validation of the learning transfer system inventory in the South African context (Part 1). SA J Indust Psycho. 2006;32(2):46-55.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M K Z, E B, J M, MM S. The Effect of Decision-Making by Brainstorming on Nurse’s Organizational Learning Capability. MCS. 2018; 5 (2) :127-136
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-202-fa.html

خاقانی زاده مرتضی، بلی کوهی ابراهیم، مختاری جمیله، سالاری محمد مهدی. بررسی تأثیر تصمیم‌گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (2) :127-136

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-202-fa.htmlدوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4218