[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 146-155 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری و توانایی‌های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396
مهسا مسلمان1، عاصفه حسینی2 ، مریم صادق پور3
1- دانشجوی دکتری روانشناسی، ایران، مازندران، موسسه آموزش عالی آمل، گروه روانشناسی .
2- کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، ایران، مازندران، موسسه آموزش عالی آمل، گروه روانشناسی.
3- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ایران، مازندران، موسسه آموزش عالی آمل، گروه روانشناسی.
چکیده:   (2950 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور ما را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند و این نسل مهمترین سرمایه جهت رشد و بالندگی یک کشور محسوب میشوند؛ لزوم شناسایی عوامل پیشبینی کننده اعتیاد در این قشر و حفظ سرمایههای انسانی و اجتماعی کشور بیش از پیش احساس میگردد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف پیشبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستمهای مغزی بازداری فعالسازی رفتاری (BIS/BAS) و تواناییهای شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396 انجام شده است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعهی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 97-1396 در موسسه آموزش عالی آمل تحصیل میکردند. تعداد 141 نفر از دانشجویان به روش نمونهگیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، سیستمهای مغزی بازداری فعالسازی رفتاری (BIS/BAS) و تواناییهای شناختی به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد. مؤلفههای سیستمهای مغزی بازداری فعالسازی رفتاری (BIS/BAS) و تواناییهای شناختی به عنوان متغیر پیشبین و آمادگی به اعتیاد متغیر ملاک در نظر گرفته شد. دادههای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج نشان داد بین آمادگی به اعتیاد و سیستم بازداری رفتاری (BIS)، سیستم فعالسازی رفتاری (BAS)، سائق (BAS-DR)، جستجوی سرگرمی (BAS-FS) و تواناییهای شناختی (نمره کل) رابطه مثبت معنیداری وجود دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که متغیرهای سیستم فعالسازی رفتاری (BAS)، سائق (BAS-DR)، جستجوی سرگرمی (BAS-FS) و تواناییهای شناختی (نمره کل)؛ متغیر ملاک آمادگی به اعتیاد را، با مقدار 04/13=F در سطح 000/0=P به طور معناداری پیشبینی مینمایند.
بحث و نتیجهگیری: سیستمهای مغزی بازداری فعالسازی رفتاری (BIS/BAS) و تواناییهای شناختی از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان میباشند که باید در پیشگیری و درمان اعتیاد مدنظر باشند.
واژه‌های کلیدی: آمادگی به اعتیاد، توانایی‌های شناختی، دانشجویان، سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری.
متن کامل [PDF 446 kb]   (895 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/14 | پذیرش: 1397/8/24 | انتشار: 1397/9/24
فهرست منابع
1. Kiamarci A, Abolghasemi A. Self-efficacy, Excitement and Stress Management Strategies with Abuse of substance abuse in students. Journal of Research on Addiction. 2011;5(20):7-24.
2. Sheykholslami A, Kiani A, Ahmadi S, Soleymani E. Prediction of substance use tendency based on Behavioral activating and inhibiting systems, cognitive flexibility and disturbance in students. J Res on Addiction. 2016;10(39):110-28.
3. Abdollahi M, Baheshmatjooybari S. Behavioral Activation Inhibition Systems and Coping Styles in Opium Consumers, Methadone Maintenance Treatments and Healthy Peers. J Res on Addiction. 2016;10(40):12-26.
4. Li Y, Xu Y, Chen Z. Effects of the behavioral inhibition system (BIS), behavioral activation system (BAS), and emotion regulation on depression: A one-year follow-up study in Chinese adolescents. Psychiatry Res. 2015;230(2):287-93. DOI: 10.1016/j.psychres.2015.09.007 PMID: 26386601 [DOI] [PubMed]
5. Luciana M, Wahlstrom D, Porter JN, Collins PF. Dopaminergic modulation of incentive motivation in adolescence: age-related changes in signaling, individual differences, and implications for the development of self-regulation. Dev Psychol. 2012;48(3):844-61. DOI: 10.1037/a0027432 PMID: 22390660 [DOI] [PubMed]
6. Wahlstrom D, Collins P, White T, Luciana M. Developmental changes in dopamine neurotransmission in adolescence: behavioral implications and issues in assessment. Brain Cogn. 2010;72(1):146-59. DOI: 10.1016/j.bandc.2009.10.013 PMID: 19944514 [DOI] [PubMed]
7. Franken IH, Muris P. BIS/BAS personality characteristics and college students’ substance use. Personality and Individual Differences. 2006;40(7):1497-503.
8. Rose F, Mossler D. BIS/BAS and College Alcohol Use: Motivation, Consequences, and Attention. J Sci. 2013;13(2):1-10.
9. Ghanbari S, Akbarzadeh D, Akbarzadeh H, Esmaeilpoor K. Compare short-term and long-term memory addict men, leaving addicts and healthy subjects. Journal of Shomali Khorasan University of Medical Sciences. 2016;8(1):107-16.
10. Shahmohammadzadeh Y, Narimani M, Mikaeili N, Basharpoor S. Comparison of cognitive flexibility among individuals with substance abuse. First National Conference on Sustainable Development in Education and Psychology, Social and Cultural Studies; November Iran; Tehran: Institute of Mehr Arvand; 2014. p. 1-7.
11. Ahmadian H, Rostami C. Studying the psychology students' addiction preparedness based on personality traits (NEO). J Nurs, Midwifery & Paramedical School of Kurdistan. 2016;2(2):23-32.
12. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Boston: Allyn & Bacon/Pearson Education; 2007.
13. Weed NC, Butcher JN, McKenna T, Ben-Porath YS. New measures for assessing alcohol and drug abuse with the MMPI-2: The APS and AAS. J Pers Assess. 1992;58(2):389-404. DOI: 10.1207/s15327752jpa5802_15 PMID: 1315859 [DOI] [PubMed]
14. Zargar Y. Construction and validation of the Iranian scale of readiness for addiction. The second conference of the Iranian Psychological Association; Iran: Tehran2006.
15. Zargar Y, Najarian B, Naami A. Investigating the Relationship between Personality Characteristics (Excitement, Expression, Psychological Hardiness), Religious Attitude and Marital Satisfaction with Preparedness of Addiction among Employees of an Industrial Company in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology. 2008;15(1):99-120.
16. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. J personality and social psychology. 1994;67(2):319-33.
17. Aghayoosefi A, Ourki M, Mohamadi R. The Relationship between Brain Inhibition Systems and Behavioral Activation with Decision-Making Styles: The Moderating Role of Excellenc. J neuropsychological. 2015;1(1):17-31.
18. Nejati v. Inventory cognitive abilities: Design and assess the psychometric properties. Adv Cogn Sci. 2013;15(2):1-9.
19. O’Connor RM, Stewart SH, Watt MC. Distinguishing BAS risk for university students’ drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual Differences. 2009;46(4):514-9.
20. Hundt NE, Kimbrel NA, Mitchell JT, Nelson-Gray RO. High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. Personality and Individual Differences. 2008;44(3):565-75.
21. Kimbrel NA, Nelson-Gray RO, Mitchell JT. Reinforcement sensitivity and maternal style as predictors of psychopathology. Personality and Individual Differences. 2007;42(6):1139-49.
22. Sharifi K, Mohammadi F. Sensitivity Behavioral activation and inhibition system to predict the addiction potential tendency grader students. Journal of Rooyesh-e- Ravanshenasi. 2016;4(12):43-50.
23. Meshki M, Zare H. Investigating the effect of personality factors on the rate of memory retrieval. Journal of Ilam Medical Sciences. 2014;22:65-73.
24. Shahsavarnarooei Z, Kahrazei F. Explaining the Five-factor Personality Patterns in Students and Their Relationship with Decision-Making Styles. The first scientific conference of psychology, education and community pathology2016.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

A M, A H, M S. ​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018. MCS. 2018; 5 (2) :146-155
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-209-fa.html

مسلمان مهسا، حسینی عاصفه، صادق پور مریم. پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری و توانایی‌های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (2) :146-155

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-209-fa.htmlدوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256