[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 207-214 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی
سمیه کاملی1، شهلا علیاری2، هنگامه حبیبی3، سید امیرحسین پیشگویی4
1- دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (710 مشاهده)
مقدمه: در آموزش علوم پزشکی از جمله پرستاری هدف تربیت افرادی است که بتوانند با مهارت‌های تفکر عالی (تفکر انتقادی)، تلفیق معلومات، استفاده از استدلال ­بالینی صحیح و با تکیه بر شواهد، تصمیم­گیری را به بهترین نحو انجام دهند.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه، انجام شد.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، یک مطالعه مقدماتی به شیوه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد می‌باشد که در دانشکده پرستاری آجا در سال 1397 اجرا گردید. 27 نفر از دانشجویان پسر ترم 6 پرستاری به روش تمام شماری وارد مطالعه شدند. وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از پرسش نامه استاندارد مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا، قبل و 4 هفته بعد از آموزش، بررسی شد. برنامه آموزش استدلال بالینی با استفاده از مدل فرضیه پردازی تکرار شونده در قالب 5 جلسه آموزشی ارائه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: در مطالعه حاضر، میانگین و انحراف معیار تفکر انتقادی قبل از آموزش به روش استدلال بالینی 2/02 ± 7/63 و بعد از آموزش 3/36 ± 2/26 بود. بین میانگین تفکر قبل و بعد، تفاوت معناداری (0/047P=) وجود داشت. آموزش با روش استدلال بالینی، باعث افزایش مهارت­های تفکر انتقادی به نسبت قبل از مداخله شده است.
بحث و نتیجه­گیری: میزان تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری، به نسبت قبل از آموزش با روش استدلال بالینی افزایش معنی‌داری داشت و می­توان نتیجه گرفت که این روش آموزشی، همانند سایر روش­های آموزشی فعال، می‌تواند باعث بهبود و ارتقا تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری ­گردد. امید است با به‌کارگیری این روش تدریس گامی مؤثر در جهت یادگیری هر چه بهتر دانشجویان و بهبود عملکرد پرستاران در بالین، برداشته شود.
واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، استدلال بالینی، روش‌های تدریس، دانشجویان پرستاری.
متن کامل [PDF 342 kb]   (274 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/13 | پذیرش: 1398/3/26 | انتشار: 1398/10/10
فهرست منابع
1. Elahi N, Alhani F, Ahmadi F. Challenges to effective teaching, reflection on experience, and perceived nursing: a content analysis. J Qualitative Res Health Sci. 2012;1(3):229-39.
2. Bahmanpour K, Navipour H, Ahmadi F, Kazemnejad A. A concept analysis of critical thinking in clinical nursing. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2017;22(2).
3. Amini M, Moghadam M, Lotfi F, Kazempour R, Abdolfathi E. Comparison between key feature exam and multiple choice questions in internal medicine department of Shiraz University of medical sciences. Hormozgan Med J. 2013;17(3):265-72.
4. Habibzadeh H, Mohammadpour Y, Khalkhali H, Khajehali N. Effect of evidence-based nursing training on nursing students ability in executive skill of nursing process in Urmia University of Medical Sciences, 2013. J Urmia Nurs & Midwifery Faculty. 2013;11(4):284-92.
5. Rezaei R, Saatsa S, Sharif Nia SH, Molookzadeh S, Beheshti Z. Evaluation of nursing Students, critical thinking skills in mazandaran university of medical sciences. Biannual J Med Educat Develop Center (edc) Babol Univ Med Sci. 2014;2(1):29-34.
6. Habibzadeh H, Rasuli D, Moradi Y. The Effect of Concept Mapping Teaching Method on Critical Thinking Skills of Nursing Students. J Urmia Nurs & Midwif Faculty. 2014;12(5):379-85.
7. Tanner CA, Lindeman CA. Research in nursing education: assumptions and priorities. J Nurs Educ. 1987;26(2):50-9. [PubMed]
8. Higgs J, Jones MA, Loftus S, Christensen N. Clinical Reasoning in the Health Professions E-Book: Elsevier Health Sciences; 2008.
9. Hoseinzadeh E, Hamidi Y, Roshanaie G, Cheraghi P, Taghavi M. Evaluation of student satisfaction from Hamadan University of medical sciences educational process and programs in 2012-2011. Pajouhan Scientific J. 2013;11(3):37-44.
10. Aliye S. Iran Nursing Continuing Undergraduate Curriculum: Deputy for Education Ministry of Health and Medical Education. 2014
11. Akhoundzadeh K, Ahmari Tehran H, Salehi S, Abedini Z. Critical thinking in nursing education in Iran. Iranian J Med Educat. 2011;11(3):210-21.
12. Facion P, Facion N. The California critical thinking skills test: form A and form B, test manual. Millbrae: California Academic Press; 1993.
13. Ghanbari A, Monfared A, Hoseinzadeh T, Moaddab F, Sedighi A. The impact of the nursing process education on critical thinking of nursing students. Research in Med Educat. 2017;9(2):25-33. [DOI]
14. Paryad E, Javadi N, Fadakar K, Asiri S. Relationship between critical thinking and clinical decision making in nursing students. Iran J Nursing. 2011;24(73):63-71.
15. Hasanpour M, Hasanzadeh A, Ghaedi Heidari F, Bagheri M. Critical Thinking Skills of Nursing Students. Iran Journal of Nursing. 2015;28(93):22-31. [DOI]
16. Mobasher M, Mahdaviniya J, Zendehdel K. ethics, medical research, Helsinki Declaration, informed consent. Iranian J Med Ethics and History of Medicine. 2012;5(1):62-8.
17. Noohi E, Abaszadeh A. Effect of patient-centered collaborative learning on students' scores of the nursing process and critical thinking of nursing trainers. J Medical Educat & Develop. 2013;8(3):53-62.
18. Adib-Hajbaghery M, Sharifi N. Effect of simulation training on the development of nurses and nursing students' critical thinking: A systematic literature review. Nurse Educ Today. 2017;50:17-24. [DOI] [PubMed]
19. Momeni H, Salehi A, Sadeghi H. Comparing the Effect of Problem Based Learning and Concept Mapping on Critical Thinking Disposition of Nursing Student. Educat Strategies in Med Sci. 2017;10(4):234-44.
20. Dehghanzadeh S, Jafaraghaie F, Khordadi Astane H. The Effect of Flipped Classroom On Critical Thinking Disposition in Nursing Students. Iranian J Med Educat. 2018;18:39-48.
21. Sadeghi-Gandomani H, Delaram M, Naseri-Brugeni N. Comparison of concept mapping and conventional teaching methods on creativity of nursing students. J Med Educat & Develop. 2014;9(3):48-57.
22. Shabouni Z, Nouhi E, Okhovati M. The Effect of Team-Based Learning in Medical Information Systems Course on Academic Achievement in Postgraduate Students of Kerman University of Medical Sciences, Iran. sdmej. 2016;13(1).
23. Raoufi S, Farhadi A, Sheikhian A. Impact of the team effectiveness design of teaching on critical thinking, self-confidence and learning of nursing students. J Med Educat & Develop. 2014;9(2):23-32.
24. Zhang C, Fan H, Xia J, Guo H, Jiang X, Yan Y. The Effects of Reflective Training on the Disposition of Critical Thinking for Nursing Students in China: A Controlled Trial. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2017;11(3):194-200. [DOI] [PubMed]
25. Hong S, Yu P. Comparison of the effectiveness of two styles of case-based learning implemented in lectures for developing nursing students' critical thinking ability: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2017;68:16-24. [DOI] [PubMed]
26. Kaddoura M, Van-Dyke O, Yang Q. Impact of a concept map teaching approach on nursing students' critical thinking skills. Nurs Health Sci. 2016;18(3):350-4. [DOI] [PubMed]
27. Alamrani MH, Alammar KA, Alqahtani SS, Salem OA. Comparing the Effects of Simulation-Based and Traditional Teaching Methods on the Critical Thinking Abilities and Self-Confidence of Nursing Students. J Nurs Res. 2018;26(3):152-7. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1397.058XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

S K, Sh A, SAH P. The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study. MCS. 2019; 6 (3) :207-214
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-284-fa.html

کاملی سمیه، علیاری شهلا، حبیبی هنگامه، پیشگویی سید امیرحسین. بررسی تأثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (3) :207-214

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-284-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256