[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 187-197 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی اثر کیفیت خواب و عزت نفس جنسی بر اختلال استرس تروماتیک ثانویه در همسران جانبازان جنگ
لیلا عبدالملکی1 ، حسن امیری 2، سعیده السادات حسینی3 ، برزو امیرپور4 ، کریم افشاری نیا5
1- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
2- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ( نویسنده مسئول).
3- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
4- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
5- دکترای مشاوره، استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (694 مشاهده)
مقدمه: همسران جانبازان جنگ به واسطه قرابت و یاری‌رسانی به جانبازان مجروح به عنوان قربانیان ثانویه و پنهان تروما در نظر گرفته می‌شوند. این مواجهه غیرمستقیم با رویداد استرس آفرین پیامدهای منفی روان‌شناختی را برای آن‌ها به دنبال دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی اثر کیفیت خواب و عزت نفس جنسی بر اختلال استرس تروماتیک ثانویه در همسران جانبازان جنگ انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی  تحلیلی، واحدهایی پژوهش مشتمل بر 152 نفر از همسران جانبازان جنگ با تشخیص اختلال استرس تروماتیک ثانویه استان کرمانشاه در سال 1398 بود. شرکت‌کنندگان از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه خواب پیتزبورگ، فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسی (اعتباریابی شده توسط فرخی و شاره) و مقیاس آسیب ثانویه (اعتباریابی شده توسط رضا پور میر صالح و احمدی) استفاده شد. با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 25 و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده داده‌ها تحلیل شدند.
یافته‌ها: مطابق با یافته‌های پژوهش، میانگین (انحراف معیار) کیفیت خواب، عزت نفس جنسی و اختلال استرس تروماتیک ثانویه به ترتیب برابر با (3/88) 13/00، (11/88) 59/11 و (10/53) 63/43 بود. یافته‌های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت پایین خواب و استرس تروماتیک ثانویه بود (0/01>P ،0/345= r). علاوه بر این، بین عزت نفس جنسی و اختلال تروماتیک ثانویه رابطه منفی معناداری وجود داشت (0/01>P ،0/298-= r). نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 32 درصد از تغییرات اختلال تروماتیک ثانویه از طریق کیفیت خواب و عزت نفس جنسی قابل تبیین است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت کیفیت خواب و عزت نفس جنسی در پیش بینی اختلال استرس تروماتیک ثانویه، پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های مداخله برای اختلال استرس تروماتیک ثانویه نقش این عوامل را مدنظر قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: استرس تروماتیک، جانبازان، خواب، عزت نفس.
متن کامل [PDF 789 kb]   (219 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/15 | پذیرش: 1398/6/23 | انتشار: 1398/10/10
فهرست منابع
1. Grossman ES, Hoffman YSG, Shrira A, Kedar M, Ben-Ezra M, Dinnayi M, et al. Preliminary evidence linking complex-PTSD to insomnia in a sample of Yazidi genocide survivors. Psychiatry Res. 2019;271:161-6. [DOI] [PubMed]
2. Barbano AC, van der Mei WF, Bryant RA, Delahanty DL, deRoon-Cassini TA, Matsuoka YJ, et al. Clinical implications of the proposed ICD-11 PTSD diagnostic criteria. Psychol Med. 2019;49(3):483-90. [DOI] [PubMed]
3. Seadatee Shamir A, Sanee’I Hamzanlouyi R. Relationship between Intelligence Beliefs and Achievement Motivation with Self-regulated Learning in Students with Veteran Parents Injured More than 40%. Iranian J War & Public Health. 2017;9(4):205-10. [DOI]
4. Collins T. Military Parent’s PTSD and Children’s Mental Health: A Scoping Review. The Qualitative Report. 2018;23(5):1237-55.
5. Greinacher A, Derezza-Greeven C, Herzog W, Nikendei C. Secondary traumatization in first responders: a systematic review. Eur J Psychotraumatol. 2019;10(1):1562840. [DOI] [PubMed]
6. Akbari B, Ghasemi Jobaneh R, Asadiparvar M. Role of Coping Strategies with Stress in Resiliency and Quality of Life of Female Adolescents with Veteran Father. Iranian J of War & Public Health. 2017;9(4):199-203. [DOI]
7. Toomey R, Alpern R, Reda DJ, Baker DG, Vasterling JJ, Blanchard M, et al. Mental health in spouses of U.S. Gulf War veterans. Psychiatry Res. 2019;275:287-95. [DOI] [PubMed]
8. Kamalmanesh A, Maredpour A. Evaluation of Post-Traumatic Stress Disorder among War Survivors. Health Research J. 2017;2(2):87-98. [DOI]
9. M KP, Latreille V. Sleep Disorders. Am J Med. 2019;132(3):292-9. [DOI] [PubMed]
10. Milanak ME, Zuromski KL, Cero I, Wilkerson AK, Resnick HS, Kilpatrick DG. Traumatic Event Exposure, Posttraumatic Stress Disorder, and Sleep Disturbances in a National Sample of U.S. Adults. J Trauma Stress. 2019;32(1):14-22. [DOI] [PubMed]
11. Brown WJ, Wilkerson AK, Milanak ME, Tuerk PW, Uhde TW, Cortese BM, et al. An examination of sleep quality in veterans with a dual diagnosis of PTSD and severe mental illness. Psychiatry Res. 2017;247:15-20. [DOI] [PubMed]
12. Garcia JA, FC YO, Matheu ML, Carreno TP. Self esteem levels vs global scores on the Rosenberg self-esteem scale. Heliyon. 2019;5(3):e01378. [DOI] [PubMed]
13. Feemster JC, Smith KL, McCarter SJ, St Louis EK. Trauma-Associated Sleep Disorder: A Posttraumatic Stress/REM Sleep Behavior Disorder Mash-Up? J Clin Sleep Med. 2019;15(2):345-9. [DOI] [PubMed]
14. Dedert EA, Dennis PA, Cunningham KC, Ulmer CS, Calhoun PS, Kimbrel N, et al. Roles of Guilt Cognitions in Trauma-Related Sleep Disturbance in Military Veterans With Posttraumatic Stress Disorder. Behav Sleep Med. 2019;17(5):595-604. [DOI] [PubMed]
15. Mysliwiec V, Brock MS, Creamer JL, O'Reilly BM, Germain A, Roth BJ. Trauma associated sleep disorder: A parasomnia induced by trauma. Sleep Med Rev. 2018;37:94-104. [DOI] [PubMed]
16. Najjaran Toussi H, Shareh H. Changes in the Indices of Body Image Concern, Sexual Self-Esteem and Sexual Body Image in Females Undergoing Cosmetic Rhinoplasty: A Single-Group Trial. Aesthetic Plast Surg. 2019;43(3):771-9. [DOI] [PubMed]
17. Hannier S, Baltus A, De Sutter P. The role of physical satisfaction in women's sexual self-esteem. Sexologies. 2018;27(4):e85-e95. [DOI]
18. Mota NP, Turner S, Taillieu T, Garces I, Magid K, Sethi J, et al. Trauma Exposure, DSM-5 Post-Traumatic Stress Disorder, and Sexual Risk Outcomes. Am J Prev Med. 2019;56(2):215-23. [DOI] [PubMed]
19. Pereira MG, Pereira D, Pedras S. PTSD, psychological morbidity and marital dissatisfaction in colonial war veterans. J Ment Health. 2019:1-8. [DOI] [PubMed]
20. Letica-Crepulja M, Stevanovic A, Protuder M, Popovic B, Salopek-Ziha D, Vondracek S. Predictors of Sexual Dysfunction in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder. J Clin Med. 2019;8(4). [DOI] [PubMed]
21. Smith PH, Potenza MN, Mazure CM, McKee SA, Park CL, Hoff RA. Compulsive sexual behavior among male military veterans: prevalence and associated clinical factors. J Behav Addict. 2014;3(4):214-22. [DOI] [PubMed]
22. Badour CL, Gros DF, Szafranski DD, Acierno R. Sexual Problems Predict PTSD and Depression Symptom Change Among Male OEF/OIF Veterans Completing Exposure Therapy. Psychiatry. 2016;79(4):403-17. [DOI] [PubMed]
23. Lahav Y, Price N, Crompton L, Laufer A, Solomon Z. Sexual satisfaction in spouses of ex-POWs: The role of PTSD symptoms and self-differentiation. J Sex & Marital Therapy. 2019(just-accepted):1-32.
24. Larsen SE. Hypersexual Behavior as a Symptom of PTSD: Using Cognitive Processing Therapy in a Veteran with Military Sexual Trauma-Related PTSD. Arch Sex Behav. 2019;48(3):987-93. [DOI] [PubMed]
25. Seehuus M, Pigeon W. The sleep and sex survey: Relationships between sexual function and sleep. J Psychosom Res. 2018;112:59-65. [DOI] [PubMed]
26. Delaware A. Research methods in psychology and educational sciences. Tehran2016.
27. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research. 1989;28(2):193-213. [DOI]
28. Behboodi Moghadam Z, Keshavarz Afshar M, Pourrahimi A, Taghizadeh Z, Mokhtari Zanjani P, Montazeri A. Evaluation of Postpartum Sleep Quality and the Influential Factors in the Women in Zanjan City, Iran (2014). The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2018;21(1):6-14.
29. Rezapour Mirsaleh Y, Ahmadi K. Psychometric Characteristics of Secondary Trauma Questionnaire (STQ) in Warfare. Iranian J Psychiatry & Clinical Psychology. 2017;23(3):348-61. [DOI]
30. Farokhi S, Shareh H. Psychometric Properties of the Persian Version of the Sexual Self-Esteem Index for Woman-Short Form Iran. J Psychiatry Clin Psychol. 2014;20(3):252-63. [DOI]
31. Yahyazadeh H, Yahyazadeh N. Studding the Issues of Veteran's Wives Life. Social Development & Welfare Planning. 2017;7(28):97-121.
32. Williams SG, Collen J, Orr N, Holley AB, Lettieri CJ. Sleep disorders in combat-related PTSD. Sleep Breath. 2015;19(1):175-82. [DOI] [PubMed]
33. Germain A. Sleep disturbances as the hallmark of PTSD: where are we now? Am J Psychiatry. 2013;170(4):372-82. [DOI] [PubMed]
34. El-Solh AA, Adamo D, Kufel T. Comorbid insomnia and sleep apnea in Veterans with post-traumatic stress disorder. Sleep Breath. Seidi PAM, Mohammadi H, Khazaie H, Abas NQ, Jaff D. Psychometric properties of the Kurdish version of Pittsburgh Sleep Quality Index. Sleep Med. 2019;63:75-81. [DOI] [PubMed]
35. Sopp MR, Brueckner AH, Schafer SK, Lass-Hennemann J, Michael T. REM theta activity predicts re-experiencing symptoms after exposure to a traumatic film. Sleep Med. 2019;54:142-52. [DOI] [PubMed]
36. Noghani ME. An Interactive Study of the Effect of Social Economic Status and Support on Life Quality and Mental Happiness of Veterans’ Wives with Post-Traumatic Stress Disorder in Mashhad. J Military Med. 2017;19(3):274-81.
37. Choi KB, Jang SH, Lee MY, Kim KH. Sexual life and self-esteem in married elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2011;53(1):e17-20. [DOI] [PubMed]
38. Lordello MC, Ambrogini CC, Fanganiello AL, Embirucu TR, Zaneti MM, Veloso L, et al. Creation and Validation of the Self-esteem/Self-image Female Sexuality (SESIFS) Questionnaire. Clin Med Insights Womens Health. 2014;7:37-43. [DOI] [PubMed]
39. Ramezani N, Dolatian M, Shams J, Alavi H. The relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women. J Arak Univ Med Sci. 2012;14(6):57-65.
40. Sikka SC, Hellstrom WJ. Bioenvironmental issues affecting men's reproductive and sexual health: Academic Press; 2017.
41. Ahmadian C, Mirrezaie S, Nouhi S, Khastar H. Evaluating the Relationship Between Sleep Disturbances and Sexual Quality of Life Among Female Shift Working Nurses. J Knowledge Health. 2018;13(1):19-25.
42. Lee DM, Tetley J. Sleep quality, sleep duration and sexual health among older people: Findings from the English Longitudinal Study of Ageing. Arch Gerontol Geriatr. 2019;82:147-54. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ISAAR.REC.1398.005XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

L A, H A, SS H, H A, K A. The Relationship and Predicting Role of Sleep Quality and Sexual Self-esteem in Secondary Post-traumatic Stress Disorder among Wives of Veterans. MCS. 2019; 6 (3) :187-197
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-301-fa.html

عبدالملکی لیلا، امیری حسن، حسینی سعیده السادات، امیرپور برزو، افشاری نیا کریم. تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی اثر کیفیت خواب و عزت نفس جنسی بر اختلال استرس تروماتیک ثانویه در همسران جانبازان جنگ. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (3) :187-197

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-301-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256