[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 35-45 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر آموزش نحوه‌ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
علیرضا عرب پور1، زهرا فارسی2، هنگامه حبیبی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی- جراحی)، دانشیار، گروه بهداشت و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
چکیده:   (207 مشاهده)
مقدمه: مشکلات قلبی عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر جهانی میباشند که با ارائه خدمات درمانی به موقع و مناسب، میتوان حیات میلیونها انسان را حفظ و از بسیاری معلولیتها پیشگیری کرد. لذا، انتخاب بهترین شیوههای آموزش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد لازم و ضروری است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بکارگیری صحیح دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و محیط شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکدهی پرستاری آجا انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعهی کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398 انجام شد. 45 نفر از دانشجویان ترم هفتم دانشکده پرستاری آجا به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل آموزش در محیط شبیه سازی شده اتاق مهارتهای بالینی و آموزش به شیوهی نمایش عملی در محیط آمبولانس بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه دانش و چک لیست ارزیابی مهارت نحوهی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک بود که روایی و پایایی آن به تائید رسید. 9/0r= و ضریب کاپا 7/0k= محاسبه شد و در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به فاصلهی دو هفته مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 22 انجام گردید.
یافتهها: میانگین نمره دانش و مهارت در مرحله قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنیداری نداشت (0/05P>)، ولیکن این تفاوت بعد از مداخله معنیدار بود (0/05P<)؛ به طوری که نمرات در دو گروه شبیه سازی و نمایش عملی در آمبولانس بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین در مرحله پس آزمون، نمرات دانش دانشجویان در دو گروه آزمون و مهارت در هر سه گروه افزایش یافت (0/05P<).
بحث و نتیجهگیری: آموزش نحوهی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش شبیه سازی و نمایش عملی در محیط واقعی باعث افزایش دانش و مهارت دانشجویان پرستاری میشود. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر و در سایر گروههای مراقبت بهداشتی توصیه میشود.
واژه‌های کلیدی: احیا قلبی-ریوی، آموزش، دانشجو، پرستاری، نمایش عملی، شبیه سازی.
متن کامل [PDF 453 kb]   (65 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/6/27 | پذیرش: 1398/7/30 | انتشار: 1399/2/10
فهرست منابع
1. Delavari A, Mahmoodi G, Shams E. [Assesing performance of the EMS in Tehran in 2012]. Iran J Crit Care Nurs. 2015;22(6).
2. Bidari A, Abasi S, Farsi D, Saeidi H, Mofidi M, Radmehr M. [Evaluation of pre hospital emergency operation in transmitted patients to Rasool hospital]. J Tabriz Univ Med Sci. 2011;29(3):3-46.
3. Fallahinia G, Daneshgari lotf M, Borzo S, Moghimbeighi A, Sokuti T. Comparing the Effects of CPR Teaching Using Two Methods, Practical with Model and Film, on the Knowledge and Performance of Aid Groups in Hamadan, Iran. Scie J Hamedan Nursing & Midwifery Faculty. 2016;24(1):9-15. http://dx.doi.org/10.20286/nmj-24012 [DOI]
4. Travers AH, Rea TD, Bobrow BJ, Edelson DP, Berg RA, Sayre MR, et al. Part 4: CPR overview: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(18 Suppl 3):S676-84. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.970913 [DOI] [PubMed]
5. Roppolo LP, Heymann R, Pepe P, Wagner J, Commons B, Miller R, et al. A randomized controlled trial comparing traditional training in cardiopulmonary resuscitation (CPR) to self-directed CPR learning in first year medical students: The two-person CPR study. Resuscitation. 2011;82(3):319-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.10.025 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21146914 [DOI] [PubMed]
6. Kudenchuk PJ, Stuart R, Husain S, Fahrenbruch C, Eisenberg M. Treatment and outcome of out-of-hospital cardiac arrest in outpatient health care facilities. Resuscitation. 2015;97:97-102. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.08.025 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26476198 [DOI] [PubMed]
7. Koster RW, Baubin MA, Bossaert LL, Caballero A, Cassan P, Castren M, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation. 2010;81(10):1277-92. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.009 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20956051 [DOI] [PubMed]
8. Vinker S. Out of hospital Cardio-pulmonary arrest - Is there a role for the primary healthcare teams? Isr J Health Policy Res. 2017;6(1):36. http://dx.doi.org/10.1186/s13584-017-0161-4 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28659194 [DOI] [PubMed]
9. Abolfotouh MA, Alnasser MA, Berhanu AN, Al-Turaif DA, Alfayez AI. Impact of basic life-support training on the attitudes of health-care workers toward cardiopulmonary resuscitation and defibrillation. BMC Health Serv Res. 2017;17(1):674. http://dx.doi.org/10.1186/s12913-017-2621-5 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938914 [DOI] [PubMed]
10. Sjolin H, Lindstrom V, Hult H, Ringsted C, Kurland L. What an ambulance nurse needs to know: a content analysis of curricula in the specialist nursing programme in prehospital emergency care. Int Emerg Nurs. 2015;23(2):127-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2014.09.002 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25304861 [DOI] [PubMed]
11. Kallestedt ML, Berglund A, Herlitz J, Leppert J, Enlund M. The impact of CPR and AED training on healthcare professionals' self-perceived attitudes to performing resuscitation. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2012;20:26. http://dx.doi.org/10.1186/1757-7241-20-26 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22480164 [DOI] [PubMed]
12. Seyed Bagheri SH, Rayyani M, Iranmanesh S, Dehghan M, Tirgari B, Hosseini SH. Growth: A Journey from Experience to Higher Perception Among Iranian Muslim CPR Survivors. J Relig Health. 2020;59(2):1024-34. http://dx.doi.org/10.1007/s10943-018-0614-2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29679187 [DOI] [PubMed]
13. Alimohammadi N, Baghersad Z, Marofi M. Compression two methods "role playing and video type" of CPR education on knowledge and skills of high school students. J Nursing Educat. 2017;6(3):24-30. http://dx.doi.org/10.21859/jne-06034 [DOI]
14. Govender K, Sliwa K, Wallis L, Pillay Y. Comparison of two training programmes on paramedic-delivered CPR performance. Emerg Med J. 2016;33(5):351-6. http://dx.doi.org/10.1136/emermed-2014-204404 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698362 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1397.057


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

AR A A, Z F, H H. Comparison of the Effect of Training on How to Use Electroshock by Demonstration in Ambulance and Simulation Methods on Knowledge and Skill of Nursing Students of Aja University of Medical Sciences. MCS. 2020; 7 (1) :35-45
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-329-fa.html

عرب پور علیرضا، فارسی زهرا، حبیبی هنگامه. مقایسه تأثیر آموزش نحوه‌ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (1) :35-45

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-329-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237