[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 176-188 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مهارت­ های مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران ایرانی: یک مرور نظام مند و فرا تحلیل
محمد اصغری جعفرآبادی1 ، لیلا کریمی2 ، فرشید رحیمی بشر3 ، امیر واحدیان عظیمی4 ، ربابه خلیلی 5
1- دکترای آمار زیستی، استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت­ های ترافیکی جاده­ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2-  دکترای بهداشت باروری، استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، موسسه سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
3- فوق تخصص مراقبت ویژه، دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4- دکترای آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
5- دکترای آموزش پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، موسسه سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
چکیده:   (250 مشاهده)
مقدمه: پرستاران به دلیل شرایط شغلی­شان بیشتر در معرض استرس قرار دارند. از آنجا که یکی از ارکان آموزش سلامت، مداخله آموزشی مدیریت استرس است؛
هدف: هدف از مرور نظام مند و فرا تحلیل حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت­های مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران ایرانی است.
مواد و روش ­ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مرور نظام­مند و فرا تحلیل است که تا ابتدای فروردین­ 1398 انجام شده است. با جستجوی عبارات استرس شغلی، استرس، پرستاری و پرستار در پایگاه­ های فارسی SID، MagIran، IranMedex و Iran Doc و انگلیسی زبان Scopus، Pubmed،Web of science ، Proquest و Science direct کلیه مطالعات مرتبط با کمک عملگرهای AND و OR استخراج شدند. موتور جستجوی گوگل اسکولار به صورت فارسی و انگلیسی بررسی شد. کیفیت روش­شناسی مقالات با استفاده از ابزار خطر تورش کوکران بررسی شد. جهت تحلیل از مدل اثرات تصادفی استفاده و ناهمگنی مطالعات با شاخص 2I تعیین شد. داده­ها با نرم‌افزار STATA نسخه 11 تحلیل گردید.
یافته ­ها: از 1069 مطالعه مستخرج، 6 مطالعه به تأثیر آموزش مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران پرداخته بودند. اندازه اثر مشترک (0/07-) حاکی از اثر کاهشی مداخلات بر استرس بود اما ناهمگنی در حد خیلی زیاد (85/3%= 2I) بود. نتایج متارگرسیون نشان داد که هیچ ­یک از متغیرهای سال مطالعه، حجم نمونه و نسبت افراد مرد به زن عامل ناهمگنی نبودند. به منظور کنترل ناهمگنی با حذف مطالعات دورافتاده ناهمگنی به حد صفر رسید (0/00% = 2I) و نتایج نشان داد که مداخلات به طور معنی­ داری باعث کاهش استرس گردیدند (0/001 P<(0/34- 0/81-) 0/57- :Effect size)
 بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به تأثیر آموزش مهارت­های مقابله با استرس بر کاهش استرس شغلی پرستاران، اجرای آموزش ­های مداخله‌ای برای کاهش استرس پرستاران شاغل توصیه می ­شود.
واژه‌های کلیدی: استرس، پرستاران، فرا تحلیل، مرور نظام­مند، مهارت­ های مقابله.
متن کامل [PDF 794 kb]   (77 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله مروری | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/2 | پذیرش: 1398/7/8 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Torshizi M, Saadatjoo A. Job stress in the staff of a tire factory. J of Birjand Univ of Med Sci 2012;19(2):200-7.
2. Carlson D, Kacmar K, Williams L. Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work–Family Conflict. J Vocation Behav. 2000;56(2):249-76. http://dx.doi.org/10.1006/jvbe.1999.1713 [DOI]
3. Mohammadi S, Haghighi S. Relation between job stress and burnout among nursing staff. Sci J of Hamadan Nurs & Midwifery Fac. 2011;19(2):42-52.
4. Epstein R, Rubinfeld D. Understanding UPP. The BE Journal of Theoretical Economics. 2010;10(1). http://dx.doi.org/10.2202/1935-1704.1641 [DOI]
5. Yang Y, Kim J. A Literature Review of Compassion Fatigue in Nursing. Korean J Adult Nurs. 2012;24(1):38-51. http://dx.doi.org/10.7475/kjan.2012.24.1.38 [DOI]
6. Bianchi ER. Stress and coping among cardiovascular nurses: a survey in Brazil. Issues Ment Health Nurs. 2004;25(7):737-45. http://dx.doi.org/10.1080/01612840490486818 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15371140 [DOI] [PubMed]
7. Mehrabi T, Parvin N, Yazdani M, Asemanrafat N. Investigation of some occupational stressors among nurses. Iranian J of Nurs and Midwifery Res. 2010;10(2):43-55.
8. Ghasemi S, Attar M. Investigation intensity of nurses occupational stressors at Babol, Sari. Behshahr Betsa. 2008;2(1):1-7.
9. Hosseini Z, Moeini B, Hazavehei S, Aghamollai T, Moghimbeigi A. Effect of educational stress management, based on Precede model, on job stress of nurses. Bimonthly J of Hormozgan Univ of Med Sci. 2011;15(3):200-8.
10. Sheykhi M, Sarichlou M, Javadi A, Moradi M. Effect of nurses empowerment on coping with job stresses. J Qazvin Univ Med Sci 2009;12(4):38-42.
11. Didehvar M, Jalili Z, Zareban I, Shahrakipour M, Bakhshani N. The Effect of Stress Management Education Based on PRECEDE Model on Occupational Stress of Nurses in Hospitals of Iranshahr Iran. Strides in Development of Med Edu J. 2015;12(3):472-84.
12. Alavi Arjmand N, Kashaninia Z, Hosseini M, Rezasoltani P. Effect of stress management on job stress and work-family conflict among nurses. Hayat. 2013;18(4):81-91.
13. Kravits K, McAllister-Black R, Grant M, Kirk C. Self-care strategies for nurses: A psycho-educational intervention for stress reduction and the prevention of burnout. Appl Nurs Res. 2010;23(3):130-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2008.08.002 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643322 [DOI] [PubMed]
14. Lazarus R, Folkman S. Stress, appraisal. and coping New York, NY. Springer Publishing Company. 1984.
15. Kleink KE. Life skills. First ed. Tehran: Publications of Espande Honar; 2002.
16. Vahedian-Azimi A, Hajiesmaeili M, Kangasniemi M, Fornes-Vives J, Hunsucker RL, Rahimibashar F, et al. Effects of Stress on Critical Care Nurses: A National Cross-Sectional Study. J Intensive Care Med. 2019;34(4):311-22. http://dx.doi.org/10.1177/0885066617696853 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29277137 [DOI] [PubMed]
17. Grzywacz JG, Frone MR, Brewer CS, Kovner CT. Quantifying work-family conflict among registered nurses. Res Nurs Health. 2006;29(5):414-26. http://dx.doi.org/10.1002/nur.20133 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16977647 [DOI] [PubMed]
18. Hosseini Z, Aghamollai T, Moeini B. The effect of health education program on femail nursses stress. Health System Res 2015;11(1):43-52.
19. Higgins J, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions: John Wiley & Sons; 2011.
20. Mahmoudirad G, Bagherian F. Effects of spiritual intelligence training on nurses'job stress. Quarterly J of Nurs Management 2015;4(1):69-79.
21. Ghazavi Z, Lohrasbi F, Mehrabi T. Effect of communication skill training using group psychoeducation method on the stress level of psychiatry ward nurses. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15(Suppl 1):395-400. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22069416 [DOI]
22. Inanloo M, Baha R, Seyedfatemi N, Hosseini A. Stress coping styles among nursing students. Hayat. 2012;18(3):66-75.
23. Anderson KG, Ramo DE, Brown SA. Life stress, coping and comorbid youth: an examination of the stress-vulnerability model for substance relapse. J Psychoactive Drugs. 2006;38(3):255-62. http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2006.10399851 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17165368 [DOI] [PubMed]
24. Jafary E, Kamarzarin H, Kordmirza E, Sefizadeh V. The role of spiritual well-being and coping skills in prediction of job satisfaction in nurses. J of Clinical Nurs and Midwifery 2015;4(3):50-8.
25. Jannati Y, Mohammadi R, Seyedfatemi N. Iranian clinical nurses' coping strategies for job stress. J Occup Health. 2011;53(2):123-9. http://dx.doi.org/10.1539/joh.o10015 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21245651 [DOI] [PubMed]
26. Wakim N. Occupational stressors, stress perception levels, and coping styles of medical surgical RNs: a generational perspective. J Nurs Adm. 2014;44(12):632-9. http://dx.doi.org/10.1097/NNA.0000000000000140 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393139 [DOI] [PubMed]
27. Su SF, Boore J, Jenkins M, Liu PE, Yang MJ. Nurses' perceptions of environmental pressures in relation to their occupational stress. J Clin Nurs. 2009;18(22):3172-80. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02771.x www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19538558 [DOI] [PubMed]
28. Li J, Lambert VA. Workplace stressors, coping, demographics and job satisfaction in Chinese intensive care nurses. Nurs Crit Care. 2008;13(1):12-24. [DOI] [PubMed]
29. Lambert VA, Lambert CE, Itano J, Inouye J, Kim S, Kuniviktikul W, et al. Cross-cultural comparison of workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health among hospital nurses in Japan, Thailand, South Korea and the USA (Hawaii). Int J Nurs Stud. 2004;41(6):671-84. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2004.02.003 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15240091 [DOI] [PubMed]
30. Hays MA, All AC, Mannahan C, Cuaderes E, Wallace D. Reported stressors and ways of coping utilized by intensive care unit nurses. Dimens Crit Care Nurs. 2006;25(4):185-93. http://dx.doi.org/10.1097/00003465-200607000-00016 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16868472 [DOI] [PubMed]
31. Hashemian S, Farzanegan B, Fathi M, Ardehali S, Vahedian-Azimi A, Asghari-Jafarabadi M, et al. Stress Among Iranian Nurses in Critical Wards. Iranian Red Crescent Med J. 2015;17(6). http://dx.doi.org/10.5812/ircmj.22612v2 [DOI]
32. Safaee P, Arefi M. The relation between coping styles and perceived stress in nurses of educational hospitals in kermanshah university of medical sciences. J of Clinical Res in Paramedical Sci 2015;4(1):34-42.
33. Behrouzian F, Khajeddin N, Hodaei F, Zamani N. The relationship of job satisfaction and coping mechanism with general health, among private industrial's staff. Jundishapur Sci Med J 2009;8(362):345-53.
34. Khalvandi M. Investigte the relationship between job stress and coping styles in Imam Ali hospital personnel Yazd. J of Modern Res. 2011;3(1):13-26.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M A J, L K, F R B, A V A, R K. Effect of Stress Coping Skills Training on the Job Stress of Iranian Nurses: A Systematic Review and Meta-Analysis. MCS. 2020; 7 (2) :176-188
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-330-fa.html

اصغری جعفرآبادی محمد، کریمی لیلا، رحیمی بشر فرشید، واحدیان عظیمی امیر، خلیلی ربابه. تأثیر آموزش مهارت­ های مقابله با استرس بر استرس شغلی پرستاران ایرانی: یک مرور نظام مند و فرا تحلیل. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (2) :176-188

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-330-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256