[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 78-86 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت بهداشت عمومی کودکان آواره ناشی از جنگ سوریه: یک مرور روایتی
فاطمه تیموری1 ، آراسب دباغ مقدم 2
1- دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت‌ها، مربی، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای علوم و صنایع غذایی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ( نویسنده مسئول).
چکیده:   (241 مشاهده)
مقدمه: جنگ سوریه تبعات انسانی فراوانی را از حیث آواره شدن جمعیت این کشور برجای گذاشته است. در شرایط جنگ کودکان به علت آسیبپذیری زیاد نسبت به سایر گروههای سنی با چالشهای بهداشتی زیادی مواجه میشوند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل بهداشت عمومی کودکان آواره ناشی از جنگ سوریه صورت گرفته است.
مواد و روشها: در این مطالعه مروری، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پایگاههای معتبر علمی مانند: PubMed, ProQuest, Sid, google, google Scholar, Scopus, Iran medex, Web of Science Cinhal و سایتهای WHO, UNHCR, UNICEF, OCHA در سالهای 2011 تا 2019 با ترکیبی از کلمات کلیدی جنگ، بحران، خشونت، کودک، آواره، بهداشت عمومی، سلامت و سوریه جستجویی جامع به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. متون توسط دو پژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 75 مقاله به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج و حذف مطالعات تکراری 8 مقاله که مرتبط با هدف مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: نتایج مطالعات مورد بررسی نشان داد که نابسامانی اوضاع کشور، شرایط زندگی نامناسب، کمبود دسترسی به آب و غذای سالم، فروپاشی مراکز ارائه خدمات بهداشتی و پوشش ناکافی واکسیناسیون باعث شیوع و بازپدیدی یکسری از بیماریهای عفونی از جمله فلج اطفال و سرخک، افزایش سوء تغذیه، آنمی و افزایش مرگ و میر در کوکان آواره شده است.
بحث و نتیجهگیری: کودکان آواره به دلایل مختلفی شرایط بهداشتی مناسبی ندارند لذا، با توجه به آسیب پذیری کودکان در جنگ و جمعیت بالای آوارگان این گروه سنی بایستی برنامههای پیشگیری، آمادگی و پاسخ مبتنی بر نیازهای کودکان طراحی و تحت توجه دولتها و سازمانهای بشردوستانه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آواره، بهداشت عمومی، جنگ، سوریه، کودک.
متن کامل [PDF 472 kb]   (76 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله مروری | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/7/3 | پذیرش: 1398/7/20 | انتشار: 1399/2/10
فهرست منابع
1. Abasi MD, Rezai R. The Legal Requirements of International Documents on Public Health and Challenges of it faces. J Med Counc IR Iran. 2015;2(33):138-46.
2. Ghobarah HA, Huth P, Russett B. The post-war public health effects of civil conflict. Soc Sci Med. 2004;59(4):869-84. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2003.11.043 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15177842 [DOI] [PubMed]
3. Zarghani HA. Analysis of the regional and global consequences of the Syrian geopolitical crisis with emphasis on the refugee crisis. Geography. 2018(57).
4. Denov M, C. Shevell M. Social work practice with war-affected children and families: the importance of family, culture, arts, and participatory approaches. J Family Social Work. 2018;22(1):1-16. http://dx.doi.org/10.1080/10522158.2019.1546809 [DOI]
5. Jahangiri K. View of Mental and Social Health of Refugee Women in the Third Millennium: The big National and International Challenge. nian J Health Educat & Health Promotion. 2018;06(02):134-46. http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.134
6. Simsek BK. War surgery in a Turkish hospital near the border of Syria: An evaluation in terms of critical and intensive care treatment principles. Turkish J Trauma & Emergency Surgery. 2016. http://dx.doi.org/10.5505/tjtes.2016.95525 [DOI]
7. Lutz C, Mazzarino A. War and Health: The Medical Consequences of the Wars in Iraq and Afghanistan: New York Univversity; 2019.
8. Ciottone GR, Biddinger PD, Darling RG, Fares S, Keim ME, Molloy MS, et al. Ciottone's disaster medicine: Elsevier Health Sciences; 2015.
9. Vernier L, Cramond V, Hoetjes M, Lenglet A, Hoare T, Malaeb R, et al. High levels of mortality, exposure to violence and psychological distress experienced by the internally displaced population of Ein Issa camp prior to and during their displacement in Northeast Syria, November 2017. Confl Health. 2019;13:33. http://dx.doi.org/10.1186/s13031-019-0216-y www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31338121 [DOI] [PubMed]
10. Aburas R, Najeeb A, Baageel L, Mackey TK. The Syrian conflict: a case study of the challenges and acute need for medical humanitarian operations for women and children internally displaced persons. BMC Med. 2018;16(1):65. http://dx.doi.org/10.1186/s12916-018-1041-7 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29747641 [DOI] [PubMed]
11. Southall D. Armed conflict women and girls who are pregnant, infants and children; a neglected public health challenge. What can health professionals do? Early Hum Dev. 2011;87(11):735-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2011.08.020 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945358 [DOI] [PubMed]
12. Guha-Sapir D, Schlüter B, Rodriguez-Llanes JM, Lillywhite L, Hicks MH. Patterns of civilian and child deaths due to war-related violence in Syria: a comparative analysis from the Violation Documentation Center dataset, 2011–16. The Lancet Global Health. 2018;6(1):e103-e10. http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(17)30469-2 [DOI]
13. Devakumar D, Birch M, Rubenstein LS, Osrin D, Sondorp E, Wells JC. Child health in Syria: recognising the lasting effects of warfare on health. Confl Health. 2015;9:34. http://dx.doi.org/10.1186/s13031-015-0061-6 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26535056 [DOI] [PubMed]
14. Boyd AT, Cookson ST, Anderson M, Bilukha OO, Brennan M, Handzel T, et al. Centers for Disease Control and Prevention Public Health Response to Humanitarian Emergencies, 2007–2016. Emerging Infectious Diseases. 2017;23(13). http://dx.doi.org/10.3201/eid2313.170473 [DOI]
15. Saadi T, Abbas F, Turk T, Alkhatib M, Hanafi I, Alahdab F. Medical research in war-torn Syria: medical students' perspective. The Lancet. 2018;391(10139):2497-8. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(18)31207-8 [DOI]
16. Ri S, Blair AH, Kim CJ, Haar RJ. Attacks on healthcare facilities as an indicator of violence against civilians in Syria: An exploratory analysis of open-source data. PLoS One. 2019;14(6):e0217905. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0217905 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31181095 [DOI] [PubMed]
17. Sahloul MZ, Monla-Hassan J, Sankari A, Kherallah M, Atassi B, Badr S, et al. War is the Enemy of Health. Pulmonary, Critical Care, and Sleep Medicine in War-Torn Syria. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(2):147-55. http://dx.doi.org/10.1513/AnnalsATS.201510-661PS www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26784922 [DOI]
18. Trelles M, Stewart BT, Kushner AL. Attacks on civilians and hospitals must stop. The Lancet Global Health. 2016;4(5):e298-e9. http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(16)00070-x
19. Kherallah M, Alahfez T, Sahloul Z, Eddin KD, Jamil G. Health care in Syria before and during the crisis. Avicenna J Med. 2012;2(3):51-3. http://dx.doi.org/10.4103/2231-0770.102275 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23826546 [DOI] [PubMed]
20. Haar RJ, Risko CB, Singh S, Rayes D, Albaik A, Alnajar M, et al. Determining the scope of attacks on health in four governorates of Syria in 2016: Results of a field surveillance program. PLoS Med. 2018;15(4):e1002559. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1002559 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29689085 [DOI] [PubMed]
21. Maziak W. Syria: public health disasters in the era of no world order. Int J Public Health. 2018;63(3):311-2. http://dx.doi.org/10.1007/s00038-018-1084-8 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29464267 [DOI] [PubMed]
22. Albaroudi IN, Khodder M, Al Saadi T, Turk T, Youssef LA. Prevalence, diagnosis, and management of iron deficiency and iron deficiency anemia among Syrian children in a major outpatient center in Damascus, Syria. Avicenna J Med. 2018;8(3):92-103. http://dx.doi.org/10.4103/ajm.AJM_169_17 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30090748 [DOI] [PubMed]
23. Mbaeyi C, Wadood ZM, Moran T, Mjourn, Ather F, Stehling-Ariza T, et al. Strategic Response to an Outbreak of Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 - Syria, 2017-2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018;67(24):690-4. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6724a5 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29927908 [DOI] [PubMed]
24. Meiqari L, Hoetjes M, Baxter L, Lenglet A. Impact of war on child health in northern Syria: the experience of Medecins Sans Frontieres. Eur J Pediatr. 2018;177(3):371-80. http://dx.doi.org/10.1007/s00431-017-3057-y www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29255951 [DOI] [PubMed]
25. De Lima Pereira A, Southgate R, Ahmed H, O'Connor P, Cramond V, Lenglet A. Infectious Disease Risk and Vaccination in Northern Syria after 5 Years of Civil War: The MSF Experience. PLoS Curr. 2018;10. http://dx.doi.org/10.1371/currents.dis.bb5f22928e631dff9a80377309381feb www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29511602 [PubMed]
26. Perkins JD, Ajeeb M, Fadel L, Saleh G. Mental health in Syrian children with a focus on post-traumatic stress: a cross-sectional study from Syrian schools. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2018;53(11):1231-9. http://dx.doi.org/10.1007/s00127-018-1573-3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30083987 [DOI] [PubMed]
27. Van Berlaer G, Elsafti AM, Al Safadi M, Souhil Saeed S, Buyl R, Debacker M, et al. Diagnoses, infections and injuries in Northern Syrian children during the civil war: A cross-sectional study. PLoS One. 2017;12(9):e0182770. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0182770 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28886038 [DOI] [PubMed]
28. Sen K, Al-Faisal W, AlSaleh Y. Syria: effects of conflict and sanctions on public health. J Public Health (Oxf). 2013;35(2):195-9. http://dx.doi.org/10.1093/pubmed/fds090 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23179240 [DOI] [PubMed]
29. Gartland D, Riggs E, Muyeen S, Giallo R, Afifi TO, MacMillan H, et al. What factors are associated with resilient outcomes in children exposed to social adversity? A systematic review. BMJ Open. 2019;9(4):e024870. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024870 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30975671 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

F T, A D M. State of Public Health of Refuge Children Due to the Syrian War: A Narrative Review  . MCS. 2020; 7 (1) :78-86
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-331-fa.html

تیموری فاطمه، دباغ مقدم آراسب. وضعیت بهداشت عمومی کودکان آواره ناشی از جنگ سوریه: یک مرور روایتی. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (1) :78-86

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-331-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237