[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 87-95 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر میزان استرس بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان منتخب آجا
وحید رحیمی1، سیده اعظم سجادی* 2، زهرا فارسی3
1- دانشجوی کارشناسی ‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول*).
3- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی- جراحی)، دانشیار، گروه بهداشت و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (502 مشاهده)
مقدمه: آنژیوگرافی اگر چه به عنوان یک روش استاندارد و طلایی برای تشخیص بیماری عروق کرونر به کار می‌رود، ولی برای بسیاری از بیماران، یک تجربه پرتنش و دلهره آور است. درمان‌های دارویی برای کاهش استرس قبل از عمل، با عوارض خاصی همراه است.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر اوریکولوتراپی بر میزان استرس بیماران مرد قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان منتخب آجا انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور بر روی 94 بیمار مرد کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در سال 1398 انجام شد. بیماران به روش در دسترس انتخاب و با روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. پرسش ‏نامه استرس- اضطراب - افسردگی  21 DASS-دو ساعت قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر توسط بیماران در هر دو گروه تکمیل شد. مداخله اوریکولوتراپی توسط پژوهشگر 60 دقیقه قبل از انجام آنژیوگرافی صورت گرفت. 10 دقیقه بعد از انجام مداخله، مجدداً میزان استرس هر دو گروه اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد و سطح معنی‌داری، کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. (0/05P<).
یافته‌ها: میزان استرس دو گروه آزمون و کنترل در مرحله قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (0/197P=). میزان استرس بیماران در گروه آزمون پس از اوریکولوتراپی (0/37 ± 2/98) نسبت به قبل از آن (0/44± 4/14) به صورت معنی‌داری کمتر بود (0/001< P)؛ در حالی که در گروه کنترل قبل از مداخله (0/40± 3/32) نسبت به پس از آن (0/40±3/15) تفاوت معنی‌داری نداشت (0/373 P=).
بحث و نتیجه‌گیری: اوریکولوتراپی به عنـوان یـک روش مکمـل، منجر به کاهش استرس در بیماران کاندید آنژیوگرافی می‌شود. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر در این خصوص توصیه می‌گردد.
کد کارآزمایی بالینی: 1IRCT201901130423N
 

واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: استرس، اوریکولوتراپی، آنژیوگرافی، طب فشاری، عروق کرونر
متن کامل [PDF 800 kb]   (188 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/26 | پذیرش: 1398/12/29 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Gajjala PR, Sanati M, Jankowski J. Cellular and Molecular Mechanisms of Chronic Kidney Disease with Diabetes Mellitus and Cardiovascular Diseases as Its Comorbidities. Front Immunol. 2015;6:340. http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2015.00340 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26217336 [DOI] [PubMed]
2. Mobasheri M, Ramazani Y, Akbari H. Comparison of Two Face -to -Face and Pamphlet Training Methods in Increasing Awareness and Performance of Cardiovascular Diseases Risk Factors among Kashan High School Girl Students. Research in Med Educat. 2013;5(2):8-15. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.5.2.8 [DOI]
3. Torres N, Guevara-Cruz M, Velazquez-Villegas LA, Tovar AR. Nutrition and Atherosclerosis. Arch Med Res. 2015;46(5):408-26. http://dx.doi.org/10.1016/j.arcmed.2015.05.010 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26031780 [DOI] [PubMed]
4. Jeevarethinam A, Venuraju S, Weymouth M, Atwal S, Lahiri A. Carotid intimal thickness and plaque predict prevalence and severity of coronary atherosclerosis: a pilot study. Angiology. 2015;66(1):65-9. http://dx.doi.org/10.1177/0003319714522849 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24576983 [DOI] [PubMed]
5. Vlodaver Z, Wilson RF, Garry DJ. 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-1475-9 [DOI]
6. Abe H, Iguchi N, Utanohara Y, Inoue K, Takamisawa I, Seki A, et al. Non-invasive diagnosis of coronary artery disease by 123I-BMIPP/201TlCl dual myocardial SPECT in patients with heart failure. Int J Cardiol. 2014;176(3):969-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.08.129 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25205480 [DOI] [PubMed]
7. Douglas PS, Hoffmann U, Patel MR, Mark DB, Al-Khalidi HR, Cavanaugh B, et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease. N Engl J Med. 2015;372(14):1291-300. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1415516 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25773919 [DOI] [PubMed]
8. Wetsch WA, Pircher I, Lederer W, Kinzl JF, Traweger C, Heinz-Erian P, et al. Preoperative stress and anxiety in day-care patients and inpatients undergoing fast-track surgery. Br J Anaesth. 2009;103(2):199-205. http://dx.doi.org/10.1093/bja/aep136 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19483203 [DOI] [PubMed]
9. Mikosch P, Hadrawa T, Laubreiter K, Brandl J, Pilz J, Stettner H, et al. Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. J Adv Nurs. 2010;66(5):1101-10. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05277.x www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423357 [DOI] [PubMed]
10. Raiesdana N, Kamali E, Soleimani M. Assessment of situational and heart focused anxiety in patients with coronary artery disease before angiography: Koomesh; 2017.
11. Hickman G, Stevenson M. Stress and heart disease. Philadelphia: FA Davis. 2001.
12. Greco A. Effects of Music on Anxiety and Pain in the Diagnosis and Treatment of Patients With Breast Cancer. School of Physician Assistant Studies. 2013;432.
13. Bradley BF, Starkey NJ, Brown SL, Lea RW. Anxiolytic effects of Lavandula angustifolia odour on the Mongolian gerbil elevated plus maze. J Ethnopharmacol. 2007;111(3):517-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2006.12.021 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17289317 [DOI] [PubMed]
14. Oleson T. Auriculotherapy manual: Chinese and western systems of ear acupuncture: Elsevier Health Sciences; 2013.
15. Liangyue D, Yijun G, Shuhui H, Xiaoping J, Yang L, Rufen W. Chinese acupuncture and moxibustion. Traditional Med Asia. 2001;75.
16. Suen K, Thompson DR, Yu C, Lin Z, Lee P, Chu T. Traditional auriculotherapy for hypertension: a pilot randomized trial. J cardiovascular disease. 2014.
17. Vieira A, Reis AM, Matos LC, Machado J, Moreira A. Does auriculotherapy have therapeutic effectiveness? An overview of systematic reviews. Complement Ther Clin Pract. 2018;33:61-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.005 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30396628 [DOI] [PubMed]
18. Najafi Z, Taghadosi M, Sharifi K, Farrokhian A, Tagharrobi Z. The Effects of Inhalation Aromatherapy on Anxiety in Patients With Myocardial Infarction: Randomized Clinical Trial. Iranian Red Crescent Med J. 2014;16(8). http://dx.doi.org/10.5812/ircmj.15485 [DOI]
19. Taghadosi M, Deldadeh M, Mansoorzadeh K, Gilasi H, Afazel M. Effects of Simultaneous Acupressure and Auriculotherapy on Patient Anxiety before Coronary Angiography: a Randomized Controlled Trial. Complementary Med J. 2015;6(1):54-63.
20. Valiani M, Ashtari F, Mansourian M. The effect of auriculotherapy on stress, anxiety, and depression in ms patients: a double blind randomized clinical control trial (Parallel Design). Acta Med Mediterran. 2018;34:561-7.
21. Mousavi F, Golmakani N, Bahrami Taghanaki H, Saki A, Akhlaghi F. Effects of auriculotherapy on post cesarean anxiety. The Iranian J Obstetrics, Gynecology & Infertility. 2017;20(6):50-60.
22. Kao CL, Chen CH, Lin WY, Chiao YC, Hsieh CL. Effect of auricular acupressure on peri- and early postmenopausal women with anxiety: a double-blinded, randomized, and controlled pilot study. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:567639. http://dx.doi.org/10.1155/2012/567639 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22649475 [DOI] [PubMed]
23. Dellovo AG, Souza LMA, de Oliveira JS, Amorim KS, Groppo FC. Effects of auriculotherapy and midazolam for anxiety control in patients submitted to third molar extraction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019;48(5):669-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2018.10.014 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30442551 [DOI] [PubMed]
24. 24. Mohammadpour A. Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial. The Iranian J Obstetrics, Gynecology & Infertility. 2019;22(9):36-44.
25. Iunes DH, Chaves Ede C, Moura Cde C, Correa B, Carvalho LC, Silva AM, et al. Role of Auriculotherapy in the Treatment of Temporomandibular Disorders with Anxiety in University Students. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:430143. http://dx.doi.org/10.1155/2015/430143 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26495012 [DOI] [PubMed]
26. Mafetoni RR, Rodrigues MH, Jacob L, Shimo AKK. Effectiveness of auriculotherapy on anxiety during labor: a randomized clinical trial1. Rev Lat Am Enfermagem. 2018;26:e3030. http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2471.3030 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30208157 [DOI] [PubMed]
27. Eghdam-Zamiri R, Dorosti A. Effect of Ear Acupressure on Anxiety and Cortisol Levels in Women Receiving Premastectomy Radiotherapy: A Randomized Clinical Trial. Iranian Quarterly J Breast Disease. 2019;12(3):8-16. http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijbd.12.3.8 [DOI]
28. Kurebayashi LF, Silva MJ. Efficacy of Chinese auriculotherapy for stress in nursing staff: a randomized clinical trial. Rev Lat Am Enfermagem. 2014;22(3):371-8. http://dx.doi.org/10.1590/0104-1169.3239.2426 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25029046 [DOI] [PubMed]
29. Saffari M, Khashavi Z, Valiani M. The Effect of Auriculotherapy on the Stress and the Outcomes of Assistant Reproductive Technologies in Infertile Women. Iran J Nurs Midwifery Res. 2018;23(1):8-13. http://dx.doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_105_16 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29344039 [DOI] [PubMed]
30. Rastegarzade H, Abedi P, Valiani M. The effect of auriculotherapy on labor pain intensity in nulliparous women. Anesthesiology & Pain. 2015;6(3):54-63.
31. Aghebati N. Effects of touch therapy on pain and psychiatric symptoms (Depression, anxiety and stress) of cancers patients. Tarbiat Modares University, Faculty of Med Sci. 2005:65-70.
32. Moradipanah F, Mohammadi E, Mohammadil AZ. Effect of music on anxiety, stress, and depression levels in patients undergoing coronary angiography. East Mediterr Health J. 2009;15(3):639-47. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731780 [DOI]
33. Coker AO, Coker OO, Sanni D. Psychometric properties of the 21-item Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21). African Res Rev. 2018;12(2):135. http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v12i2.13 [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1398.025
Clinical trials code: IRCT20190113042348N1XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi V, Sajadi S A, Farsi Z. The Effect of Auriculotherapy on the Stress in Patients Candidate for Coronary Angiography in Selected Aja Hospital. MCS. 2020; 7 (2) :87-95
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-353-fa.html

رحیمی وحید، سجادی سیده اعظم، فارسی زهرا. بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر میزان استرس بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (2) :87-95

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-353-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4319