[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 116-126 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان بیمارستان‌های منتخب آجا
موسی لاک تراش1، فاطمه کلروزی2، سید امیر حسین پیشگویی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ( نویسنده مسئول).
3- دکترای پرستاری، دانشیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (409 مشاهده)
مقدمه: مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی جزء مهم خدمات پرستاری است؛ و با توجه به اینکه حرفهای اجتماعی است، مستلزم برخورداری از سازگاری اجتماعی بالا میباشد. به ویژه پرستاران بخش روان که از عمده مسئولیتهای آنها ایجاد یک رابطهی مبتنی بر اعتماد و ایجاد انگیزه در بیماران جهت مشارکت در روند درمان است.
هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان میباشد.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی و جامعه آماری آن شامل پرستاران بخش اعصاب و روان بیمارستانهای آجا در سال 1397 بود. تعداد پرستاران منتخب 60 نفر بود که به طور مساوی بین دو بیمارستان مداخله و کنترل قرار گرفتند. در طول 10 جلسهی 60 دقیقهای در مدت 2 ماه، آموزشهای کفایت اجتماعی فلنر، برای پرستاران گروه مداخله اجرا و از پرسشنامههای مهارتهای ارتباطی بارتون و سازگاری اجتماعی بل، برای جمعآوری دادهها استفاده شد. سپس دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفت.
یافتهها: بر اساس نتایج آزمون تی مستقل و تی زوجی آموزشهای کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر موجب بهبود معنادار میانگین نمرات مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی بعد از مداخله شده است (0/05P<)؛ و در تمام خرده مؤلفههای مهارت ارتباطی، نمرات میانگین بعد از مداخله افزایش داشته است، اما این افزایش میانگین تنها در مورد خرده مؤلفه، مهارت شنیداری در سطح 0/01 معنیدار بود.
بحث و نتیجهگیری: آموزش کفایت اجتماعی فلنر روشی مؤثر در بهبود وضعیت مهارتهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان است. متخصصان حوزه سلامت میتوانند از این آموزش به عنوان روشی مؤثر در بهبود وضعیت ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی.
متن کامل [PDF 584 kb]   (256 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/2/28 | پذیرش: 1398/3/22 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. Berko R, Volvine A, Volvine D. Communicating: A Social And Carea Focus. tehran: Office of Cultural Research, 2014.
2. Ekrami M. Principles of Mass Communication. Mashhad: Bijan Institute, 2003.
3. Pourasghar M, Najafi K, Tirgari A, Yazdani J, Falaki M, Salehi F. Investigating Employees’ and Health Care Practitioners’ Communication Skills. Iranian J Psychiatry and Clinical Psychology. 2017;23(2):208-17. DOI: 10.29252/nirp.ijpcp.23.2.208 [DOI]
4. Janati Y, Hosseini S, Azimi lolati H, Mahmoodi Alami G. Mental Health Nursing Tehran: Jamea Negar, 2014.
5. Farhadi Y. Professional Ethics in Mental Health. Tehran: Ettelaat, 2007.
6. Bramhall E. Effective communication skills in nursing practice. Nurs Stand. 2014;29(14):53-9. DOI: 10.7748/ns.29.14.53.e9355 PMID: [Article] [DOI] [PubMed]
7. Hojjati H. Browse Mental Health Nursing. Tehran: Jamea Negar, 2008.
8. Zarrabi A. From Unhealthy Connections to Healthy Connections. Esfahan: Naghshe Mana, 2009.
9. Amani R, Etemadi A. The Relationship Between Attachment Styles and Social Adjustment. Clinical Psy & Personality, Shahed University. 2010;19(6):15-26.
10. Mazaheri A, Bagheban A, Fatehizadeh M. The Effect of Group Training of Self-Esteem on Students' Social Adjustment Clinical Psy & Personality, Shahed University. 2006;13(16):49-56.
11. Taghinezhad Z, Eghlima M, Arshi M, Pourhossein Hendabad P. Effectiveness of Social Skills Training on Social Adjustment of Elderly People. Journal of Rehabilitation. 2017;18(3):230-41. DOI: 10.21859/jrehab-1803230 [DOI]
12. Eslami Nasab A. Compatibility Psychology. Tehran: Bonyad, 1994.
13. Bavier B. Mental Health Nursing: Introductory Text Book. Ahvaz: Khaledin; 2008.
14. Bahreini K. Communication and dynamics in the group. Tehran: Mirshida; 2010.
15. Afshar Niyakan S. Evaluation and comparison of social and emotional compatibility in female and female students of mathematical. tehran: experimental and Social Sciences. Tehran: Alzahra University; 2002.
16. Ashoori M, Pourmohamadreza-Tajrishi M, Jalil-Abkenar SS, Fallah AM, Azimi Garoosi S. Effectiveness of Mental Immunization Program Training on Social Competency and Personality Traits of Individuals With Cerebral Palsy. Journal of Rehabilitation. 2017;18(2):96-107. DOI: 10.21859/jrehab-180296 [Article] [DOI]
17. Eslami Nasab Bojnordi A. Obsessive treatment. Tehran: Shafabakhsh; 2004.
18. Reinke M, Dattilio F, Freeman A. Cognitive therapy with children and adolescents: a casebook for clinical practice. Tehran: Arjmand; 2015.
19. Micaeeli Monie F, Eisazadegan A, Naghavi Harzand M. The Effectiveness of Social Competence Training Based on Fellner's Model on Improving the Growth and Social Skills of Mentally Undressed Girls. Journal of Psychology 2011;6(4):175-202.
20. Bayrami M, Hashemi Nosratabad T, Badri Gargari R, Dabiri S. The Effectiveness of Social Competence Training based on Felner Model on Social Adjustment of Students Being Bullying Victims, with Regards to the Type of Social Goal Orientation. Quarterly Clinical Psychology Studies. 2016;6(23):1-24.
21. Jalilabkenar S, Aashoori M, Pourmohamadreza Tajrishi M. The Effectiveness Social Competence Instruction on the Adaptation Behavior in Male Students with Intellectual Disability. Rehabilitation. 2013;13(5):104-13.
22. Corredor GA, Justicia-Arráez A, Romero-López M, Benavides-Nieto A. Longitudinal Study of the Effects of Social Competence on Behavioral Problems. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2017;237:479-85. DOI: 10.1016/j.sbspro.2017.02.093 [DOI]
23. Bolton R. People Skills. Tehran: Roshd; 2011.
24. Malekzadeh J, Amoozeshi Z, Mazloom S. The Effect of Teaching Orem Self- Care Model on Nursing Students Communication Performance in Clinical Setting.. Modern Care Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2011;8(3):107-13.
25. Alizadeh Samea M. The Relationship between Communication Skills of Managers and the Morale of High School Teachers in Maragheh. Azad University. 2008.
26. Nazari R, Tahani M. The Relationship between Creativity and Communication Skills in Sport Manages. Communication Management in Sports Media. 2014;2(5):51-8.
27. Rezaeyan A. Management of Organizational Behavior. Tehran: Faculty of Management of Tehran University 1995.
28. Aalipoor Birgani S, Eshaghi H, Jelodari A. The Relationship between Perceived Social Support and Academic Self-Efficacy with Social Adjustment in Ahvaz Jundishapur students. Development Strategies in Medical Education. 2015;2(1):26-37.
29. Namdar H, Rahmani A, Ebrahimi H. The Effect of a Skill-Training Model on Nursing Students' Skills in Communicating with Mental Patients. Iranian Journal of Medical Education. 2008;8(2):323-32.
30. Rokni P, Arjomandniya A, Fat'h Abadi J. Investigating the Impact of Social Competence on Improvement of Behavioral Performance of Students with Learning Disorder. Journal of Exceptional Children Empowerment. 2015;15(3):43-53.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1397.014XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M L, F K, SAH P. The Effectiveness of Social Competence Training based on Felner Model on Communication Skills and Social Adjustment of Nurses in the Psychiatric ward of Selected Hospitals of Aja. MCS. 2019; 6 (2) :116-126
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-276-fa.html

لاک تراش موسی، کلروزی فاطمه، پیشگویی سید امیر حسین. بررسی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان بیمارستان‌های منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (2) :116-126

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-276-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212