[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 93-104 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر نحوه مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه بیماران بستری در بخش‌های روان‌پزشکی بیمارستان‌های منتخب نظامی
مریم جعفری سمیع1 ، زهرا فارسی 2، مریم عزیزی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری،دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری (داخلی - جراحی)، دانشیار، گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- کارشناسی ارشد روان پرستاری، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (539 مشاهده)
مقدمه: عدم مهارت ارتباطی مناسب و مدیریت خشم در مواجهه پرخاشگری بیماران اعصاب و روان منجر به ایجاد تنش در پرستاران میشود.
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای منتخب نظامی میباشد.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که در سالهای 98-1397 در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد. 58 پرستار به روش سرشماری انتخاب شدند و در گروههای کنترل و آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. آموزش از طریق سخنرانی، پاورپوینت و پرسش و پاسخ در هشت جلسه انجام شد. تأثیر آموزش کنترل خشم و مهارت ارتباطی قبل از آموزش، بلافاصله پس از مداخله آموزشی و دو ماه بعد از آن با استفاده از پرسشنامه استاندارد مواجهه با خشونت ارزیابی گردید. درنهایت دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل، آزمون دقیق فیشر و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. سطح معنیداری 0/05P< در نظر گرفته شد.
یافتهها: آزمون دقیق فیشر در دو گروه آزمون و کنترل از نظر واکنش نسبت به خشونت قبل از مداخله (0/05P>)، بلافاصله بعد از مداخله (0/05P>) و هشت هفته بعد از مداخله (0/05P>) تفاوت معنیداری نشان نداد.
بحث و نتیجهگیری: پرستاران پس از مداخله واکنش مطلوبتری نسبت به زمان قبل از مداخله در مواجهه با پرخاشگری از خود نشان دادند هر چند این تغییرات از نظر آماری معنیدار نبود. به نظر میرسد ایجاد تغییر در این زمینه مستلزم استفاده از مداخله طولانی مدتتری میباشد لذا، توصیه میشود آموزش مهارتهای ارتباطی و مدیریت خشم با سایر روشهای آموزشی در دستور کار مدیران پرستاری قرار گیرد. انجام مطالعات با حجم نمونه بالاتر توصیه میشود.
 
 
واژه‌های کلیدی: پرخاشگری، پرستاران، روان‌پزشکی، مدیریت خشم، مهارت ارتباطی.
متن کامل [PDF 495 kb]   (131 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/12 | پذیرش: 1398/4/3 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. Mohr WK. Psychiatric-mental health nursing. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
2. Nijman HLI, Muris P, Merckelbach HLGJ, Palmstierna T, Wistedt B, Vos AM, et al. The staff observation aggression scale-revised (SOAS-R). Aggressive Behavior. 1999;25(3):197-209. DOI: 10.1002/(sici)1098-2337(1999)25:3<197::Aid-ab4>3.0.Co;2-c [DOI]
3. Serper MR, Goldberg BR, Herman KG, Richarme D, Chou J, Dill CA, et al. Predictors of aggression on the psychiatric inpatient service. Compr Psychiatry. 2005;46(2):121-7. DOI: 10.1016/j.comppsych.2004.07.031 PMID: 15723029 [DOI] [PubMed]
4. Cezar ES, Marziale MH. [Occupational violence problems in an emergency hospital in Londrina, Parana, Brazil]. Cad Saude Publica. 2006;22(1):217-21. DOI: 10.1590/s0102-311x2006000100024 PMID: 16470300 [Article] [DOI] [PubMed]
5. Dean AJ, Gibbon P, McDermott BM, Davidson T, Scott J. Exposure to aggression and the impact on staff in a child and adolescent inpatient unit. Arch Psychiatr Nurs. 2010;24(1):15-26. DOI: 10.1016/j.apnu.2009.01.002 PMID: 20117685 [DOI] [PubMed]
6. Fallahi Khoshknab M, Tamizi Z, Ghazanfari N. [Workplace violence status, vulnerable and preventive factors among nurses working in psychiatric wards]. J Heal Prom Manage. 2013;2(3):7-16.
7. Onwumere J, Grice S, Garety P, Bebbington P, Dunn G, Freeman D, et al. Caregiver reports of patient-initiated violence in psychosis. Can J Psychiatry. 2014;59(7):376-84. DOI: 10.1177/070674371405900705 PMID: 25007421 [Article] [DOI] [PubMed]
8. Khoftehdel M, Zangooei H, Mohammadzadeh R. [Examination of being Effectiveness of anger managment teaching on aggression and aggressive thoughts of soldiers in one of Khorasan Razavi province,s military unit]. 1th International Conference & 2th National Conference on Modern Research in the Humanities; Tehran2015.
9. Ramezani T. [Nurses' experiences of occupational aggression in the psychiatric wards: Phenomenology approach]. J Fund Men Heal. 2012;13(4):314-27.
10. Esmaeilpour Bandboni M. [Violence against emergency nurses, prevalence and prevention ]: Tehran University of Medical Sciences; 2011.
11. Anderson A, West SG. Violence against mental health professionals: when the treater becomes the victim. Innov Clin Neurosci. 2011;8(3):34-9. PMID: [Article] [PubMed]
12. Boyd MA. Psychiatric nursing: Contemporary practice. 3th ed ed. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins; 2005.
13. Ferri P, Silvestri M, Artoni C, Di Lorenzo R. Workplace violence in different settings and among various health professionals in an Italian general hospital: a cross-sectional study. Psychol Res Behav Manag. 2016;9:263-75. DOI: 10.2147/PRBM.S114870 PMID: 27729818 [Article] [DOI] [PubMed]
14. Rostami H, Golchin M, Mirzaei A. [Evaluation of Communication Skills of Nurses from Hospitalized Patients' Perspective]. J Urmia Nurs Mid Fac. 2012;10(1):27-34.
15. Babaei N, Rahmani A, Mohajjel-Aghdam A, Zamanzadeh V, Dadashzadeh A, Avazeh M. [Workplace violence against nurses from the viewpoint of patients]. Iran J Psyc Nurs 2014;2(1):43-54.
16. Safavi M, Ghasemi Panjah S, Fesharaki M, Esmaeilpour Bandboni M. Communication Skills and Its Related Factors in Guilans Teaching Hospitals' Nurses 94. Scientific Journal of Hamedan Nursing and Midwifery Faculty. 2016;24(1):50-7. DOI: 10.20286/nmj-24017 [DOI]
17. Sadeghi Shermeh M, Amiri H, Karimi Zarchi A, Bahari F, Binesh A. Effectiveness of solution-focused communication training (SFCT) in nurses' communication skills. J Mil Med. 2013;14(4):279-86.
18. World Medical A. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4. DOI: 10.1001/jama.2013.281053 PMID: 24141714 [DOI] [PubMed]
19. Khodadadi E, Ebrahimi H, Moghaddasian S, Babapour J. The effect of communication skills training on quality of care, self-efficacy, job satisfaction and communication skills rate of nurses in hospitals of tabriz, iran. J Caring Sci. 2013;2(1):27-37. DOI: 10.5681/jcs.2013.004 PMID: 25276707 [Article] [DOI] [PubMed]
20. Najafi F, Fallahi-Khoshknab M, Dalvandi A, Ahmadi F, Rahgozar M. Workplace violence against Iranian nurses: A systematic review. J Heal Prom Manage. 2014;3(2):72-85.
21. Ridenour M, Lanza M, Hendricks S, Hartley D, Rierdan J, Zeiss R, et al. Incidence and risk factors of workplace violence on psychiatric staff. Work. 2015;51(1):19-28. DOI: 10.3233/WOR-141894 PMID: 24894691 [Article] [DOI] [PubMed]
22. Rahmani F, Ebrahimi H, Asghari E. Workplace Violence, its Determinants and Reaction toward it Perceived by Nurses Working in Psychiatric Wards: A Cross-Sectional Study. Iran Journal of Nursing. 2015;28(97):1-10. DOI: 10.29252/ijn.28.97.1 [DOI]
23. Eslamian J, Fard SH, Tavakol K, Yazdani M. The effect of anger management by nursing staff on violence rate against them in the emergency unit. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15(Suppl 1):337-42. PMID: 22069408 [PubMed]
24. Guay S, Goncalves J, Boyer R. Evaluation of an Education and Training Program to Prevent and Manage Patients' Violence in a Mental Health Setting: A Pretest-Posttest Intervention Study. Healthcare (Basel). 2016;4(3). DOI: 10.3390/healthcare4030049 PMID: 27490582 [Article] [DOI] [PubMed]
25. Yildiz Das G, Aydin Avci I. The effect of anger management levels and communication skills of Emergency Department staff on being exposed to violence. Med Glas (Zenica). 2015;12(1):99-104. PMID: 25669345 [Article] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M J S, Z F, M A. Effect of Training Interaction and anger controlling Skill on Nurses’ Exposure to Aggressive Behaviors in Hospitalized Patients in Psychiatric Departments of Selected Military Hospitals. MCS. 2019; 6 (2) :93-104
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-282-fa.html

جعفری سمیع مریم، فارسی زهرا، عزیزی مریم. بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر نحوه مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه بیماران بستری در بخش‌های روان‌پزشکی بیمارستان‌های منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (2) :93-104

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-282-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4219