[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 156-162 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر بسته آموزشی رسانه‌ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر سواد سلامت دختران دبیرستانی شهرستان چابهار
خانم معصومه واعظی1، دکتر شمس الدین نیکنامی2، دکتر علیرضا حیدر نیا3، خانم اعظم گودرزی4
1- دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه آموزش بهداشت.
2- دکترای آموزش بهداشت، استاد، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه آموزش بهداشت (نویسنده مسئول).
3- دکترای آموزش بهداشت، استاد، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه آموزش بهداشت.
4- دانشجوی دکترای آموزش بهداشت، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه آموزش بهداشت.
چکیده:   (3141 مشاهده)

مقدمه:  فقر آهن یکی از عمدهترین علل کم خونی، بخصوص در دختران نوجوان است. تقریباً بیش از 30 درصد مردم دنیا مبتلا به کم خونی هستند. این مسئله بیانگر سوءتغذیه و کمبود ناکافی آهن در رژیم غذایی میباشد.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانههای تصویری بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهرستان چابهار در خصوص کم خونی فقر آهن انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات نیمه تجربی (آزمون - شاهد) است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تائید شد. جامعه آماری تحقیق را 140 دانشآموز دبیرستانی شهرستان چابهار در سال تحصیلی 93-92 تشکیل میدادند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. در این پژوهش مداخلهای بسته آموزشی حاوی فیلم رسانهای 15 دقیقهای، متناسب با گروه سنی 19-14 سال تهیه و پرسشنامهای برای گروه سنی جامعه پژوهش با توجه به محتوی فیلم آموزشی تهیه شد. سپس طی سه مرحله قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله پرسشنامهها در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد و اطلاعات با استفاده از آزمون-های توصیفی و اندازهگیری مکرر آنوا (RM ANOVA) در سطح آلفای 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: به طور کلی 140 دانش آموز در دو گروه مورد و شاهد وارد مطالعه شدند. میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معناداری نداشت اما بعد از آموزش میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در هر دو مرحله پس از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری پیدا کرد (0/05P<). کلیه دانش آموزان قبل از مطالعه ادعا کردند که مهمترین منبع کسب اطلاعات در خصوص آنمی فقر آهن به ترتیب معلمان (27/8%)، تیم پزشکی و بهداشت (20%) و دوستان (19/2%) هستند.
بحث و نتیجهگیری: نتایج این تحقیق بیانگر تأثیر آموزش بر اساس رسانههای تصویری بر آگاهی، نگرش و عملکرد کوتاه مدت دانش آموزان در زمینه فقر آهن بود. لذا، پیشنهاد میشود برنامه آموزشی بر این اساس با توجه به الگوهای آموزشی تغییر رفتار برای دانش آموزان دختر در ابعاد وسیعتری توسط کارکنان بهداشتی به اجرا درآید.

واژه‌های کلیدی: آنمی، دختران دبیرستانی، کم خونی فقر آهن.صویری.
متن کامل [PDF 422 kb]   (591 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/11/23 | پذیرش: 1397/7/19 | انتشار: 1397/9/24
فهرست منابع
1. McLean E, Cogswell M, Egli I, Wojdyla D, de Benoist B. Worldwide prevalence of anaemia, WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993-2005. Public Health Nutr. 2009;12(4):444-54. DOI: 10.1017/S1368980008002401 PMID: 18498676 [DOI] [PubMed]
2. Pishgouei S, KHOSH SS. The study of iron deficiency anemia prevalence among AJA nursing faculty students, Tehran, 2004-2005. 2006.
3. Mehrabian F, Mahdavi Roshan M, Atrkar Roshan Z, Kasmaei P, Valipour R. Survey status and nutritional behavior to prevention of iron deficiency anemia among high school girls in Babol City. J Urmia Nurs Midwife Faculty. 2014;11(12):1015-23.
4. Safari A, Khakzad M, Hoshyar S, Hejazi S, Davar yavari N, Homayunmehr S. Comparing the prevalence of iron deficiency anemia in the female students of medical with non-medical female students. J Azad Islamic mashhad univ med sci. 2008;2(14):89-95.
5. Vilela JE, Lamounier JA, Dellaretti Filho MA, Barros Neto JR, Horta GM. [Eating disorders in school children]. J Pediatr (Rio J). 2004;80(1):49-54. PMID: 14978549 [PubMed]
6. Khazaee T, Zardast M, SADAT JS. Prevalence of Iron deficiency anemia in Birjand high school students. 2003.
7. Martinez H, Gonzalez-Cossio T, Flores M, Rivera-Dommarco J, Lezana MA, Sepulveda-Amor J. [Anemia in women of reproductive age. The results of a national probability survey]. Salud Publica Mex. 1995;37(2):108-19. PMID: 7618111 [PubMed]
8. Hassan AE, Kamal MM, Fetohy EM, Turky GM. Health education program for mothers of children suffering from iron deficiency anemia in United Arab Emirates. J Egypt Public Health Assoc. 2005;80(5-6):525-45. PMID: 17187741 [PubMed]
9. Hazavehei SM, Jalili Z, Heydarnia AR, Faghihzadeh S. Application of the PRECEDE model for controlling iron-deficiency anemia among children aged 1-5, Kerman, Iran. Promot Educ. 2006;13(3):173-7. PMID: 17294706 [PubMed]
10. Sun X, Guo Y, Wang S, Sun J. Predicting iron-fortified soy sauce consumption intention: application of the theory of planned behavior and health belief model. J Nutr Educ Behav. 2006;38(5):276-85. DOI: 10.1016/j.jneb.2006.04.144 PMID: 16966048 [DOI] [PubMed]
11. Jalili Z, Faghihzadeh S, Heidarnia A, Hazavei M, Sadat-Hashemi S. Using the precede model for causal analysis of mothers preventive behaviors in iron deficiency anemia of children aged 1-5 years old. J Kerman univ med scie. 2002;9(2):93-101.
12. Noronha JA, Bhaduri A, Bhat HV, Kamath A. Interventional study to strengthen the health promoting behaviours of pregnant women to prevent anaemia in southern India. Midwifery. 2013;29(7):e35-41. DOI: 10.1016/j.midw.2012.07.014 PMID: 22921159 [DOI] [PubMed]
13. Sharifirad G, Golshiri P, Shahnazi H, Shakouri S, Hassanzadeh A. PRECEDE educational model for controlling iron-deficiency anaemia in Talesh, Iran. J Pakistan Med Associat. 2011;61(9):862.
14. Shakouri S, SHARIFIRAD GR, Golshiri P, Hasanzadeh A, Shafe S. [Effect of health education program base on PRECEDE Model in controlling iron-deficiency anemia among high school girl students in Talesh]. 2009.
15. Mirzaei H, Shojaeizadeh D, Tol A, Shirzad M. Application of Health Belief Model (HBM) to Promote Preventive Behaviors Against Iron-deficiency Anemia Among Female Students of High School Fereydan City: A Quasi-Experimental Study. Iranian J Health EducatHealth Promot. 2017;5(4):260-9.
16. Hosseini M, Shojaeizadeh D, Chaleshgar M, Pishva H. A study of educational intervention on knowledge, attitude, practice about iron deficiency anemia in female adolescent students. J Gorgan Univ Med Scie. 2006;8(3):37-42.
17. Salehi M, Kimiagar SM, Shahbazi M, Mehrabi Y, Kolahi AA. Assessing the impact of nutrition education on growth indices of Iranian nomadic children: an application of a modified beliefs, attitudes, subjective-norms and enabling-factors model. Br J Nutr. 2004;91(5):779-87. DOI: 10.1079/BJN20041099 PMID: 15137930 [DOI] [PubMed]
18. Fuller TL, Backett-Milburn K, Hopton JL. Healthy eating: the views of general practitioners and patients in Scotland. Am J Clin Nutr. 2003;77(4 Suppl):1043S-7S. DOI: 10.1093/ajcn/77.4.1043S PMID: 12663316 [DOI] [PubMed]
19. Delvarian Z, Khosravi A, Razavian Z, Bolbol H, Abbasian M, Taghavi N. Nutritional knowledge, attitude and practice of female junior high school students in two regions of Iran. 2011.
20. Parto Azam H, Sodifi R, Safar Alizade F, Habib Pour Z. A survey on the relationship between knowledge of high school students of Khoy and their mothers about preventive measures of iron deficiency anemia and their practice. J Urmia Nurs Midwife Facult. 2008;6(2):55-9.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M V, Sh N, A H, A G. Visual Media Education for Prevention of Iron Deficiency Anemia among High School Girls in Chabahar City. MCS. 2018; 5 (2) :156-162
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-117-fa.html

واعظی معصومه، نیکنامی شمس الدین، حیدر نیا علیرضا، گودرزی اعظم. بررسی تأثیر بسته آموزشی رسانه‌ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر سواد سلامت دختران دبیرستانی شهرستان چابهار. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (2) :156-162

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-117-fa.htmlدوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256