[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 227-235 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی
زهرا چگنی1، شهلا علیاری2، سید امیر حسین پیشگویی3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادر و نوزاد.
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی - جراحی.
چکیده:   (5935 مشاهده)
مقدمه: ایست قلبی یکی از مهمترین علتهای مرگ و میر در ایران به حساب میآید. عملکرد اولین افرادی که در دقایق اول با این بیماران سر و کار دارند، در پیش آگهی بیماری، مرگ و زندگی بیمار اهمیت ویژهای دارد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش احیا قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی که در سال 1396 انجام شد، دو یگان از یگانهای مستقر در شهر خرمآباد به روش تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تخصیص یافتند. تعداد 25 نفر از سربازان از هر یگان به طور تصادفی انتخاب شدند. پیش آزمون از هر دو گروه با چک لیست عملکرد محقق ساخته روا و پایا به عمل آمد. سپس آموزش گروه مداخله توسط محقق به روش نمایش و آموزش گروه مقایسه توسط یگان بهداری و طبق روال سابق انجام شد. پس از یک هفته، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در انتها دادهها با استفاده از آزمونهای آماره دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی در نرمافزار Spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معناداری نداشتند (05/0P>). میانگین نمره عملکرد قبل از مداخله در گروه مداخله 68/1±56/2 و در گروه مقایسه 70/1±08/2 بود (05/0P>) که یک هفته بعد از مداخله در گروه مداخله به 17/2±60/20 و در گروه مقایسه به 16/2±48/1 افزایش یافت. آزمون آماری تی مستقل نشان داد این اختلاف در مرحلهی پس آزمون بین دو گروه به لحاظ آماری، معنادار است (001/0P<). آزمون تی زوجی نشان داد که بین نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه مداخله اختلاف معنیداری وجود داشت (001/0P<)، اما بین نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه مقایسه، اختلاف معنیداری وجود نداشت (05/0P>).
بحث و نتیجهگیری: نتایج حاکی از اثر بخش بودن آموزش احیا قلبی ریوی بود. لذا، توصیه میشود، به جهت اهمیت آموزش احیا قلبی ریوی پایه به نیروهای وظیفه، دورههای آموزشی به صورت عملی و با استفاده از روش تدریس نمایش برگزار شود.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: احیای قلبی ریوی، سربازان، روش تدریس نمایش، عملکرد.
متن کامل [PDF 419 kb]   (1686 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/8/8 | پذیرش: 1396/10/11 | انتشار: 1397/2/16
فهرست منابع
1. Baghaee r. The dentistry students level of knowledge and their attitude about principles of cardiopulmonary resuscitatio (CPR). J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;12(10):883-9.
2. Safdari R, Charkhsaz N, Montaseri MA, Montaseri N. Survey the effect of CPR simulation training software on the satisfaction of operating room and medical emergency students in Tehran University of Medical Sciences. J Nurs Educ. 2017;5(6):1-10.
3. Abdi A, Aliyari S, Pishgooie A, Seyyed Mazhari M, Nazari SMR. New Aspects in Basic Cardiopulmonary Resuscitation According to the 2015 guideline. Mil Caring Sci. 2016;3(1):56-67. DOI: 10.18869/acadpub.mcs.3.1.56 [DOI]
4. Mahdavi Vasou Kolaee A, Gouran Orimi F, Bahou Toroudi T, Ghasemi Hamedani F, Habibi Saravi R, Arab R, et al. Knowledge and attitudes of non- medical staff of Mazandaran University of Medical Sciences on first aid and Basic CPR in 1390. Jorar. 2013;4(4):0-.
5. Kavosi A, Memarian R, Vanaki Z. Effect of continuing education competency-based program for emergency nurses on rate CPR successful. Q J Nurs Manage. 2015;4(2):19-28.
6. Salehi S, Zonoori S, Tabarsi B, Ghanbarian H, Nasiri M. The effect of Cardiopulmonary Resuscitation Education Through Compound Method on Knowledge and Performance of Entourages of Patients With Cardiovascular Diseases. J Nurs Educ. 2016;5(3):10-6.
7. Hashemy S, Valiei S, Ariaie Nejhad MK, Ariaenezhad B. Effect of training cardiopulmonary cerebral resuscitation management on nurses’ knowledge. J Cardiovasc Nurs. 2014;3(1):42-9.
8. Alijanpour E, Amri-maleh P, Khafri S, Razzaghi F. Assessment of different cardio-pulmonary resuscitation teaching approach on quality of education in medical student, Babol 2011. Med J Mashhad Univ Med Sci. 2014;56(6):376-82.
9. Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, Nordberg P, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2015;372(24):2307-15. DOI: 10.1056/NEJMoa1405796 PMID: 26061835 [DOI] [PubMed]
10. Khatami M, Ziaie A, Aghamiri S, Ardalan A, Ahmadnejad E. Assessment of First Aid Training among Student Volunteers of Iranian Red Crescent Society, 2007. Iranian J Epidemiol. 2010;6(1):10-7.
11. Sipsma K, Stubbs BA, Plorde M. Training rates and willingness to perform CPR in King County, Washington: a community survey. Resuscitation. 2011;82(5):564-7. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.12.007 PMID: 21257253 [DOI] [PubMed]
12. Son JW, Ryoo HW, Moon S, Kim JY, Ahn JY, Park JB, et al. Association between public cardiopulmonary resuscitation education and the willingness to perform bystander cardiopulmonary resuscitation: a metropolitan citywide survey. Clin Exp Emerg Med. 2017;4(2):80-7. DOI: 10.15441/ceem.16.160 PMID: 28717777 [DOI] [PubMed]
13. Azarpoor Z, Masoompour A, Rohani C, Jambarsang S. The effect of cardiopulmonary resuscitation training on Basic Life Support Knowledge and Performanceamong primary school students. J Nurs Educ. 2015;4(3):1-10.
14. Davari F, Khanjari S, Assemi S, Haghani H. Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training and Its’ Effect on Knowledge And Skill Level of High School Students. Iranian J Nurs. 2004;17(39):57-63.
15. Nouraei‎ A, Mirhashemi‎ S, Hashemzade‎ M, Khoshmohabbat‎ H, Moharramzad‎ Y. Scientific knowledge of forces of an operational military group during a maneuver about self- and nonself aid. J Mil Med. 2009;10(4):273-6.
16. Poori Rahim A, Shahriari S. Crisis Management and the Role of Armed Forces in Conflict of Natural Disasters. Second International Conference on Integrated Management of Crisis in Natural Disasters; Tehran, Iran2006. p. 18.
17. Izadi H. Pathology of the current military service from the perspective of security, culture, and society [cited 2017]. Available from: http://phr.jrl.police.ir/content.php?pagename=show
18. Daneshmandi M, Asgari A, Tadrisi SD, Ebadi A, Mokhtari Nori J. Study of the effect of self-aid and buddy-aid education using lecture and multimedia software package on the performance level of military personnel. Iranian J Crit Care Nurs. 2011;4(3):121-6.
19. Abdi A. The effect of conceptual framework and lecture on CPR skills learning in AJA nursing students in 2016 [MS.c thesis]. Tehran: AJA University of Medical Sciences; 2016.
20. Shahbazi A, Ghorbanzadeh A, Golvardi Yazdi M, Azad M, Sharifi A. Comparing the Effect of Lecture and Rescue Training Methods with the War Maneuvers on the Public Aid Preparedness in the Personnel of the Navy's Military Barracks. J Mil Med. 2016;17(4): 291-7.
21. Opiyo N, Were F, Govedi F, Fegan G, Wasunna A, English M. Effect of newborn resuscitation training on health worker practices in Pumwani Hospital, Kenya. PLoS One. 2008;3(2):e1599. DOI: 10.1371/journal.pone.0001599 PMID: 18270586 [DOI] [PubMed]
22. Rehberg R, Diaz L, Middlemas D. Classroom versus computer-based CPR training: a comparison of the effectiveness of two instructional methods. Athlet Train Educ J. 2009;4(3):98-103.
23. Hoseinpor R. Logistics Role and Position in Crisis Management. Third International Conference on Integrated Management of Crisis Management in Incontinent Accidents; Tehran, Iran2007. p. 21.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Z C, Sh A, SAH P. The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units . MCS. 2018; 4 (4) :227-235
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-188-fa.html

چگنی زهرا، علیاری شهلا، پیشگویی سید امیر حسین. تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی . علوم مراقبتی نظامی. 1397; 4 (4) :227-235

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-188-fa.htmlدوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162